Opruimen olie vergiftigt zee 52 keer meer dan olievervuiling zelf
Nieuws, Milieu, BP, Deepwater Horizon, Aardolie, Olieboringen op zee -

Opruimen olie vergiftigt zee 52 keer meer dan olievervuiling zelf

BRUSSEL — Het reinigingsproduct dat in 2010 tijdens de olieramp met het olieboorplatform Deep Water Horizon in de Golf van Mexico werd gebruikt, maakte alles nog erger. Volgens nieuw onderzoek zijn de chemicaliën die de olie afbreken bedreigend voor het ecosysteem.

maandag 3 december 2012 17:14
Spread the love

De 4,9 miljoen vaten olie die in 2010 vrijkwamen in de Golf van Mexico door de ramp met Deep Water Horizon ontketenden een ecologische ramp. De miljoenen liters van het middel dat gebruikt werd om de boel weer schoon te maken, blijken alles nog erger gemaakt te hebben.

Onderzoek van het Technologisch Instituut van Georgia en de Universiteit van Aguascalientes in Mexico toonde aan dat de mengeling van olie en het gebruikte verdunningsmiddel de toxiciteit van het zeewater tot 52 keer verhoogde.

Hun bevindingen worden gepubliceerd in het recentste nummer van het tijdschrift Environmental Pollution.

Olie natuurlijk verdunnen

In toxiciteitstesten werd gemorste olie uit de Deep Water Horizon gemengd met Corexit, het olie-oplossend middel dat gebruikt werd na de ramp in de Golf. Het middel splitst de olie op in kleinere deeltjes zodat de natuur die sneller kan afbreken.

Uit de tests bleek echter dat dit mengsel 52 keer meer toxisch is dan de olie alleen. Hun bevindingen waren dat raderdieren, kleine meercellige organismen die vaak worden gebruikt in tests om de giftigheid van zeewater te beoordelen, massaal stierven. De kans dat hun eitjes nog uitkwamen werd tot de helft gereduceerd. Vooral dit laatste is erg want de jonge raderdiertjes staan tijdens het voorjaar op het menu van garnalen, krabben en jonge vissen.

De onderzoekers hopen dat de resultaten van hun studie andere wetenschappers zal aanmoedigen om de invloed van olie- en verdunningsmiddelen op de mariene voedselketens te onderzoeken en tot een beter beheer van olierampen te komen.

“We moeten nog bepalen of het voordeel van het sneller afbreken van de olie wel genoeg opweegt tegenover van de toename van de toxiciteit. Misschien moeten we de olie zich op natuurlijke wijze laten verspreiden”, zegt mede-auteur Terry Snell. “Het zal langer duren maar wel veel minder toxisch zijn voor de mariene ecosystemen.”

take down
the paywall
steun ons nu!