Nieuws, België, Di Rupo -

Di Rupo saneert: alle maatregelen op een rij

Zes vermoeide vice-premiers en één eerste minister stelden dinsdagmorgen een begroting voor. Het werd een stevige sanering met een pak besparingen en een zoveelste rondje fiscale amnestie. Een vorm van vermogensbelasting komt er niet. De werkgevers krijgen 300 miljoen lastenverlagingen. De werknemers moeten een loonstop slikken in 2013 en 2014 en een 'rivercola-index'.

dinsdag 20 november 2012 13:44
Spread the love

In totaal realiseert de regering een sanering van 3,44 miljard euro. Er werd daarbovenop ook nog 300 miljoen euro gevonden om in 2013 de loonlasten te verlagen. Volgens Di Rupo is dat nodig om “het vertrouwen van de burgers en de ondernemingen te herstellen”. Hieronder vindt u een overzicht van de besparingen en nieuwe inkomsten.

Besparingen in primaire uitgaven

In totaal wordt er voor 674 miljoen euro bespaard. Defensie en ontwikkelingssamenwerking hoesten samen 208 miljoen euro op. Bij de NMBS wordt nog eens 50 miljoen gezocht. De spoorwegmaatschappij mag ook 81 miljoen euro minder investeren. Bpost moet op zoek naar 113 miljoen euro. Beliris dat investeert in Brussel krijgt 25 miljoen euro minder. De overheidspensioenen moeten 12 miljoen euro wegvijlen.

In de sociale zekerheid wordt 710 miljoen euro bespaard. Die wordt vooral in de gezondheidszorg gezocht (370 miljoen euro) door de niet-benutting van de groeinorm van 2 procent en extra besparingen die “niet raken aan de terugbetalingsvoorwaarden van de patiënten en de werkgegelenheid”.

Diverse ontvangsten

De strijd tegen sociale en fiscale fraude wordt nog maar eens opgevoerd en moet 216,9 miljoen euro in het laatje brengen. Fraudeurs en belastingontduikers krijgen de kans hun fortuin wit te wassen in een nieuw rondje fiscale amnestie (“echt de allerlaatste keer”): opbrengst 513 miljoen euro.

Verder zijn er nog:

Licenties 800MHz 220 miljoen euro
Licenties andere frequenties 38 miljoen euro
Dexia en opbrengst interestlasten 212 miljoen euro
CO2 quota 50 miljoen euro
Bijdrage banken 50 miljoen euro
Nationale Loterij 11,2 miljoen euro

Extra inkomsten

De extra fiscale inkomsten zijn goed voor 1,067 miljard euro. De verhoging van de roerende voorheffing tot 25 procent levert 361 miljoen euro op. De accijnsverhoging op tabak en alcohol respectievelijk 98 en 64 miljoen euro. Grote bedrijven en holdings moeten een belasting op de meerwaarde van hun aandelen betalen van 0,4 procent (95 miljoen euro). Een eenmalige verlaging van het tarief van de notionele interestaftrek moet in 2013 256 miljoen euro opbrengen. De premietaks op levensverzekeringen verhoogt van 1,1 naar 2 procent (139,2 miljoen euro).

Competitiviteit

De regering eist van de vakbonden en werkgevers dat de Belgische lonen binnen zes jaar 3,4 procent gedaald zijn ten opzichte van de drie buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland. Di Rupo legt daarvoor zelf in 2013 300 miljoen euro lastenverlaging op tafel. In 2013 en 2014 mag er geen enkele loonsverhoging worden toegekend. Ook in de twee tweejaarlijkse interprofessionele akkoorden daarna moet er op de rem worden gestaan. 

Na de gezondheidsindex komt er nu een ‘rivercola-index’ die meer rekening houdt met witte producten en aankopen tijdens de koopjesperiode. Dat zou de werknemers de komende twee jaar al 0,4 procent indexaanpassing kosten. 

Ter compensatie is er wel 30 miljoen euro in de vorm van een werkbonus voor de laagste lonen (minder dan 1800 euro bruto per maand). 

De vakbonden en werkgevers moeten het ook vóór 1 januari 2013 eens worden over meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Zo moeten er schoolbelcontracten komen (waardoor alleenstaande ouders hun werkuren kunnen afstemmen op de schooluren) en een annualisering van de overuren. Als de vakbonden en werkgevers er niet uitgeraken, legt de regering die maatregelen zelf op.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!