Nieuws, Europa, Milieu, Klimaatverandering, Baltische Zee, Verarming, Diersoorten -

Klimaatwijziging dreigt Baltische Zee te verarmen

Als de huidige klimaattrends niet veranderen, dan zullen er tegen het einde van deze eeuw heel wat minder diersoorten in de Baltische Zee te vinden zijn. Een internationaal onderzoeksteam ging ook de betrouwbaarheid van de klimaatmodellen zelf na.

dinsdag 23 oktober 2012 14:08
Spread the love

Volgens de huidige klimaatmodellen zal de watertemperatuur in de Baltische Zee stijgen en het zoutgehalte dalen tegen het eind van de eeuw, een gevolg van de stijgende luchttemperatuur en de toenemende neerslag.

Een stijgende watertemperatuur kan tot meer eutrofiëring leiden, een teveel aan voedingsstoffen dat bepaalde soorten te veel doet groeien en zo de biodiversiteit doet dalen.

Blauwe mossel bedreigd

Het veranderende zoutgehalte is nefast voor bepaalde diersoorten, met eveneens een daling van de biodiversiteit tot gevolg. Een van de bedreigde soorten is de blauwe mossel, die niet kan overleven als het zoutgehalte lager ligt dan dat vandaag. De blauwe mossel is een belangrijke soort omdat hij zich met algen voedt en grote hoeveelheden water zuivert.

Een verandering in temperatuur en zoutgehalte kan ook de voortplanting van de kabeljauw beïnvloeden, zeggen de onderzoekers.

Betrouwbare klimaatmodellen

Een interdisciplinair team met onderzoekers van landen rond de Baltische Zee ging de betrouwbaarheid van de klimaatmodellen na door gegevens van 1850 tot 2006 in te voeren en vervolgens de voorspellingen te vergelijken met wat echt gebeurd is. Ze stelden vast dat de modellen behoorlijk betrouwbaar waren.

Bovendien is het de eerste maal dat op die manier op de gevolgen voor één regio wordt ingezoomd. “Er zijn heel wat studies die de milieu-impact van individuele factoren laten zien, of modellen die mondiale veranderingen in het klimaat tonen, maar het is de eerste keer dat iemand gedetailleerd bekijkt hoe deze gecombineerde factoren een specifieke regio beïnvloeden”, zegt Jonathan Havenhand van de afdeling Biologische en Milieuwetenschappen van de Universiteit van Göteborg.

Volgens de onderzoekers is het mogelijk de gevolgen van de klimaatwijziging in Baltische Zee tegen te gaan, onder meer door te voorkomen dat voedingsstoffen van het land in zee terechtkomen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!