Actie aan de luchtmachtbasis van Kleine Brogel tegen nucleaire NAVO-oefening 'Steadfast Noon'
Opinie, Nieuws, Politiek, België, Vredesactie, NAVO, Bomspotting, Kernwapens, Kleine Brogel, NATO GAME OVER -

Nucleair Alarm. NAVO oefent op inzetten kernwapens op Kleine Brogel

De NAVO-oefening Steadfast Noon, waarbij geoefend wordt op de inzet van kernwapens met F-16's, blijkt door te gaan op de basis van Kleine Brogel van maandag 15 tot vrijdag 26 oktober. Vredesactie roept op om deze voorbereiding van oorlogsmisdaden te stoppen. Dat kan door klacht in te dienen bij het lokale politiekantoor. Of door te gaan bomspotten tijdens de NAVO-oefening.

woensdag 17 oktober 2012 17:05
Spread the love

In tegenstelling tot eerdere informatie blijkt de NAVO-oefening Steadfast Noon niet in het Duitse Büchel door te gaan, maar verplaatst te zijn naar Kleine Brogel. Gisteren arriveerden Nederlandse, Duitse, Italiaanse en Amerikaanse gevechtsvliegtuigen en extra grondpersoneel. Dit net nadat het leger en politie een einde gemaakt hadden aan de blokkade-acties van Vredesactie en Action pour la Paix.

Vredesactie en Action pour la Paix gaan daarom verder met Bomspotting-acties waarbij mensen geweldloos de militaire basis op gaan om de voorbereiding van oorlogsmisdaden te verhinderen. Bovendien roepen ze alle burgers op om, net zoals de Belgische vredesorganisaties en professor Internationale Politiek aan de Universiteit van Antwerpen Tom Sauer vorige week al deden, klacht neer te leggen tegen deze militaire oefening. Een standaardklacht is ter beschikking.

“De Amerikaanse kernwapens op Kleine Brogel zijn niet louter relicten uit de Koude Oorlog”, zegt Hans Lammerant van Vredesactie. “Deze NAVO-oefening maakt duidelijk dat de inzet ervan actief wordt voorbereid. Als deze kernwapens geen militair nut meer hebben, zoals wordt beweerd, welke scenario’s worden dan geoefend?”

Voorbereiding oorlogsmisdaden verhinderen

Met de acties willen Vredesactie en Action pour la Paix de voorbereiding van oorlogsmisdaden tegenhouden. Het gebruik van kernwapens en de voorbereiding daarop is immers in strijd met het internationaal humanitair recht. Het Internationaal Gerechtshof heeft in zijn uitspraak van 8 juli 1996 de fundamentele regels van het oorlogsrecht aangeduid die van toepassing zijn op kernwapens.

Ten eerste moet onderscheid gemaakt worden tussen oorlogsvoerenden en burgers. Bijgevolg mag nooit gebruik gemaakt worden van wapens die niet in staat zijn dat onderscheid te maken. Ten tweede is het verboden onnodig lijden toe te brengen aan oorlogsvoerenden. Wapens die dergelijk onnodig lijden toebrengen mogen dus niet gebruikt worden. De gevolgen van het inzetten van kernwapens kunnen niet beperkt worden in ruimte en tijd. De kernwapens op Kleine Brogel kunnen nooit ingezet worden zonder deze elementaire regels van het oorlogsrecht te schenden en oorlogsmisdaden te begaan.

De Belgische strafwet stelt ook voorbereidingsdaden strafbaar, zoals in artikel 136sexies van het Strafwetboek: “het onder zich houden van een voorwerp bestemd voor een dergelijk misdrijf of dat het plegen ervan vergemakkelijkt”. De deelname aan deze oefening vormt een actieve voorbereiding op het gebruik van kernwapens en dus op oorlogsmisdaden. Het maakt ook duidelijk dat de opslag van kernwapens op Kleine Brogel deel uitmaakt van zo’n actieve voorbereiding.

Belgische vredesbewegingen dienen klacht in

Belgische vredesbewegingen – Vredesactie, Pax Christi Vlaanderen, Vrede vzw, CNAPD, Action pour la Paix en MIR-IRG – stapten op 9 oktober al naar de politie om klacht neer te leggen tegen de oefening. Tom Sauer diende mee klacht in: “Ze zijn nutteloos en gevaarlijk. Het is onaanvaardbaar dat Belgische piloten oefenen op de inzet van massavernietigingswapens.”

take down
the paywall
steun ons nu!