Universiteit van Brasilia, hoofdstad van Brazilië
Nieuws, Brazilië, IPS, Dilma Rousseff -

Braziliaanse universiteiten geven voorrang aan armere studenten

RIO DE JANEIRO — Braziliaanse openbare universiteiten moeten voortaan de helft van hun plaatsen reserveren voor armere studenten. Met de maatregel wil de regering het onderwijs democratiseren.

vrijdag 17 augustus 2012 16:07
Spread the love

Volgens de nieuwe wet wordt de helft van de plaatsen aan openbare universiteiten straks voorbehouden voor studenten uit gezinnen met een maandinkomen van ongeveer 360 euro, dat is anderhalf keer het minimumloon in Brazilië. Ze hebben hun lager en middelbaar onderwijs meestal op een openbare school gehad.

Bij deze voorbehouden plaatsen moeten de universiteiten ook voorrang geven aan studenten die zichzelf zwart, mulat of inheems noemen, afhankelijk van de bevolkingssamenstelling van elk van de 26 deelstaten.

Donkere huidskleur

Het Braziliaanse parlement heeft dertien jaar nodig gehad om de quotawet erdoor te krijgen. De Senaat zette het licht eerder deze maand op groen, met slechts één stem tegen. Het is alleen nog wachten op de goedkeuring van president Dilma Rousseff.

Pablo Gentili, directeur van de Latijns-Amerikaanse Faculteit voor Sociale Wetenschappen (Flacso) in Brazilië, is ervan overtuigd dat de wet “een vooruitgang betekent in de democratisering van het onderwijs, en, in ruimere zin, van de Braziliaanse samenleving als geheel.”

Volgens Gentili, die vorig jaar het boek Pedagogía de la Igualdad (Pedagogie van de Gelijkheid) publiceerde, zullen de quota het openbaar hoger onderwijs toegankelijker maken. Statistieken laten zien dat de armste Brazilianen, vooral die met een donkere huidskleur, nu moeilijk in de federale universiteiten binnenraken.

Die openbare universiteiten zijn ironisch genoeg erg in trek bij wie wel meer kansen heeft gekregen in het secundair onderwijs. Gentili heeft het over “een van de meest onrechtvaardige samenlevingen ter wereld.” “De armen komen nooit op de plaatsen die door de rijkste en meest geprivilegieerde groepen gegeerd en ingepalmd worden.”

Niet eenvoudig

Ook onderwijsexpert Marcelo Paixão van het Instituut voor Economie van de Federale Universiteit van Rio de Janeiro juicht de wet toe. Maar hij verwacht dat het voor de 59 federale universiteiten niet eenvoudig wordt.

Ze krijgen vier jaar de tijd om zich aan te passen. Over een jaar moeten ze al minstens 25 procent van hun plaatsen reserveren voor studenten uit openbare middelbare scholen.

“De Braziliaanse universiteit, en vooral de openbare universiteit, is niet klaar voor deze grotere sociaaleconomische en raciale diversiteit onder de studenten”, zegt Paixão. Door hun familiale en culturele achtergrond krijgen deze studenten het moeilijker om bepaalde thema’s onder de knie te krijgen.

Discriminerend

De Nationale Federatie van Privéscholen gaat de wet via de rechtbank aanvechten. Ze noemt de wet discriminerend: niet iedereen krijgt dezelfde kansen om een universiteit binnen te raken. Privéscholen hebben nu leerlingen van verschillende inkomensniveaus, ook van armere gezinnen, zegt voorzitter Amábile Pacios. “Een kind mag daarvoor niet gestraft worden.”

“Een land dat een quotasysteem nodig heeft, gaat ervanuit dat het openbaar onderwijs van slechte kwaliteit is”, zegt ze. Volgens haar zal de nieuwe wet de “privé-universiteit nog versterken omdat die nu de betere leerlingen zal krijgen” die door de quota worden uitgesloten op de openbare universiteit.

Klopt niet, zegt Gentili, die het over “antidemocratische vooroordelen” heeft. Armere studenten halen het niveau van de universiteit niet omlaag, zegt hij. “De armen weten dat de universiteit een kostbaar goed is. Juist daarom spannen ze zich enorm in, waardoor de jaren van zwak secundair onderwijs niet langer tot uitsluiting leiden.”

take down
the paywall
steun ons nu!