"Als grootste wapenexporteur ter wereld en permanent lid van de VN-Veiligheidsraad heeft de VS een speciale verantwoordelijkheid om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen", zegt Amnesty International (foto: AI)
Opinie, Nieuws, Wereld, Politiek, Wapenexport, VN, VS, Amnesty International, Wapenhandel, President Barack Obama, Mensenrechtenschendingen, Internationaal Wapenhandelsverdrag (ATT), Nationale veiligheid, Wapenleveranciers - Lore Van Welden

Wapenhandelsverdrag: Obama moet ‘ontsnappingsclausule’ verwerpen

NEW YORK - Amnesty International vraagt aan de Amerikaanse president Barack Obama om niet in te stemmen met een 'ontsnappingsclausule' in het Wapenhandelsverdrag waarover momenteel binnen de VN in New York onderhandeld wordt. Deze clausule zou nationale veiligheid boven mensenrechten plaatsen.

woensdag 18 juli 2012 11:50
Spread the love

De onderhandelingen over het internationaal Wapenhandelsverdrag (ATT: Arms Trade Treaty) zijn historisch. Een sterk verdrag zou de onverantwoorde wapenhandel aan banden leggen en de wereld een stuk veiliger maken.

Amnesty pleit voor de opname van een ‘gouden regel’ over mensenrechten in het verdrag: als er een reëel risico bestaat dat er met geleverde wapens ernstige mensenrechtenschendingen zullen worden gepleegd, dan mag de wapendeal niet doorgaan.

De meeste landen zijn het met dit standpunt eens. Functionarissen van de Amerikaanse regering hebben echter te kennen gegeven dat ze een ‘ontsnappingsclausule’ in het verdrag willen laten opnemen, die bepaalt dat overwegingen van ‘nationale veiligheid’ voorrang hebben boven de mensenrechten.

Met andere woorden: als een wapendeal goed is voor de veiligheid van het land dat ze verkoopt, mag de levering doorgaan, ook als met die wapens de mensenrechten zullen worden geschonden. De ontsnappingsclausule zou dus business as usual betekenen voor leveranciers van wapens aan repressieve regimes en gewapende groepen.

“Als grootste wapenexporteur ter wereld en permanent lid van de VN-Veiligheidsraad heeft de VS een speciale verantwoordelijkheid om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen. De laatste twee weken van de onderhandelingen zijn een unieke kans voor president Obama om te werken aan een sterk verdrag”, besluit Amnesty International.

Lore Van Welden

Lore Van Welden is persverantwoordelijke bij Amnesty International Vlaanderen vzw.

take down
the paywall
steun ons nu!