Nieuws, Milieu, Milieu, Lokaal, Natuurpunt, Joke Schauvliege, Aquafin, Big Jump 2012, NPMeetjesland, Waterkwaliteit, Vrouwkenshoekkreek, Kreken -

Big Jump in Sint-Laureins

SINT-LAUREINS - Joke Schauvliege en Goedele Liekens sprongen zondag een nieuwe kreek in. Dit in het kader van de Big Jump voor schoon water, gesponsord door Aquafin.

dinsdag 10 juli 2012 11:45
Spread the love

Het Meetjeslands Krekengebied is zonder discussie één van de mooiste gebieden van het Meetjesland. Al eeuwenlang staat het leven er in het teken van water. Door overstromingen vanuit de Westerschelde ontstonden in Sint-Laureins en Assenede immers getijdengeulen.

Nadien werden de polders keer op keer weer bedijkt. Het ‘Meetjeslands Krekengebied’ was geboren. Kreken en dijken getuigen van die woelige geschiedenis. Maar nu is het er stil. De zee is veraf en groot overstromingsgeweld is er al lang niet meer geweest.

En dan toch ontstond hier begin 2012 opnieuw een grote kreek. De Vrouwkenshoekkreek werd in 1963 opgevuld met baggerspecie uit het Leopoldskanaal. Nu werd ze helemaal terug hersteld. In de zomer vallen bepaalde stukken van de Vrouwkenshoekkreek droog (slikken). Dit bevordert de kieming van oever- en waterplanten, zodat zich brede rietkragen ontwikkelen rond de kreek. Die zijn de gedroomde broedplaats voor zeldzame vogelsoorten zoals de bruine kiekendief, rietzanger en blauwborst. De slikken trekken vogels aan als kluut en scholekster. De nieuwe kreek vermindert ook de kans op ongewenste overstromingen.

Hoewel de Big Jump vooral focust op de problematiek van (gebrek aan) proper water, wou Natuurpunt net daar een positieve realisatie onder de aandacht brengen van naar schatting zo’n 120 jumpers en in totaal wellicht zo’n 300 supporters.

In haar speech benadrukte Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V), die als kind nog gezwommen had in de Meetjeslandse kreken, de positieve evolutie van de Vlaamse waterkwaliteit de laatste 20 jaar. Tevens gaf ze ook mee dat er nog meer inspanningen nodig zijn gezien de waterkwaliteit nog steeds niet is wat ze zou moeten zijn.

Big Jump wordt in heel Europa georganiseerd. In België vond de actie plaats op 33 locaties: 12 in Wallonië en 21 in Vlaanderen.

Het is een Europese afspraak dat in 2015 alle waterlopen een ‘goede ecologische toestand’ bereikt moeten hebben. Dat is de essentie van de Europese Kaderrichtlijn Water. De Vlaamse regering heeft die doelstelling overgenomen. Maar tot nu toe is er te weinig vooruitgang geboekt.

Onze waterlopen worden nog dagelijks vervuild. Door de industrie, de landbouwsector én door huishoudens. Een gemiddelde Vlaming verbruikt dagelijks 120 liter water. Bad, douche en wc-spoelingen zijn samen goed voor 85 liter per dag.

Ons afvalwater wordt gezuiverd door Aquafin, de hoofdsponsor van de Big Jump. Elke dag zorgt Aquafin dat 2 miljard liter water terug proper in onze rivieren terechtkomt. Dat betekent dat het afvalwater van 8 op de 10 Vlamingen gezuiverd wordt in een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin. De resterende 20 procent belandt nog steeds, al dan niet via de openbare riolering, ongezuiverd in onze grachten, beken en rivieren.

Heel wat waterlopen zijn nog steeds gebetonneerd, ingedamd of rechtgetrokken. Daardoor wordt ons water versneld afgevoerd, wat tot overstromingen kan leiden bij hevige regens. Ze verliezen daardoor ook hun schoonheid en de kans op een bloeiende rijkdom aan planten en dieren verdwijnt. Wandelaars, fietsers, kanovaarders, roeiers, duikers, vissers, natuurliefhebbers, booteigenaars, buurtbewoners, zwemmers en andere waterdieren moeten allemaal kunnen genieten van propere en levende rivieren.

Aquafin wilde iedereen die ook passie heeft voor zuiver water in de armen sluiten. Iedereen die op 8 juli deel nam aan de Big Jump en zich op voorhand geregistreerd had, kreeg na zijn sprong van Aquafin een gratis handdoek met een illustratie van tekenaar Jan Bosschaert cadeau.

Het project ‘Vrouwkenshoekkreek’ kon rekenen op steun van het Europese Interreg-programma, de provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Sint-Laureins, Generale Vrije Polders en Natuurpunt. Ook het Zeeuwse Waterschap Scheldestromen deed mee; natuur en water kennen immers geen grenzen.

De volledige fotoreportage is te bekijken via de link: http://jalbum.net/nl/browse/user/album/1202321/

take down
the paywall
steun ons nu!