Jean-Marie Michiels
Nieuws, Samenleving, België, Antwerpen, Kugrako, Jean-Marie Michiels, WIGW-statuut, BIG-kaart, SIS-kaart -

Sociale kortingkaart voor cultuurevenementen verdwijnt

ANTWERPEN - Vanaf 2013 worden de SIS-kaarten in de identiteitskaarten geïntegreerd. Daarom stopt de organisatie KugrAko (KUltuur GRAtis of met KOrting), die het initiatief lanceerde, met het uitreiken van de BIG-kaarten. De afkorting BIG staat voor Bescheiden Inkomens Gratis.

maandag 25 juni 2012 17:40
Spread the love

Sedert 1 september 1994 geven een 70-tal instellingen uit de culturele sector aan de houders van een sociale kortingkaart voor mensen met een bescheiden inkomen, ook wel het BIG-project genoemd, een forse korting, zodat ze toch kunnen deelnemen aan het cultureel leven in Antwerpen.

WIGW-statuut

Een en ander ontstond toen Jean-Marie Michiels, stichter en voorzitter van KugrAko, in 1993, het jaar dat Antwerpen Culturele hoofdstad van Europa was, vaststelde dat heel wat voorstellingen en tentoonstellingen best prijzig waren en daarom niet haalbaar waren voor mensen met een laag inkomen.

Er bestond wel een gunsttarief in de culturele sector voor mensen jonger dan 26 jaar en voor personen ouder dan 55 jaar, maar van een korting op basis van het inkomen was geen sprake, zodat werklozen helemaal niet voluit konden deelnemen aan culturele activiteiten.

Dat kon niet, vond Michiels en na een algemene mailing naar de sector, mocht hij op 1 september 1994 de eerste kaarten uitreiken. Dit gebeurt op basis van het WIGW-statuut van de ziekenfondsen, dat wordt toegekend aan personen met een inkomen dat lager is dan 14.624,70 euro bruto per jaar en daardoor recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming voor medische kosten.

Aan de hand van een ziekenfondsklever met gepaste code kunnen betrokkenen een BIG-kaart aanvragen om alzo op een discrete wijze aan te tonen dan men een laag inkomen heeft.

Gemeenteraad

De eerste jaren was het aanbod vrij bescheiden. Zo wilde de stad Antwerpen niet participeren met het systeem en verleende ze geen korting op basis van de BIG-kaart in haar instellingen. De kentering kwam er toen de kabinetschef van toenmalig Antwerps cultuurschepen Eric Antonis (CD&V), in Gazet van Antwerpen zijn beklag deed dat hij de museumtarieven moest verhogen, maar geen manier kon vinden om minder begoeden korting te verlenen.

Michiels zag zijn kans en ging zijn project op het kabinet voorstellen. En zo kwam het dat op 8 september 1997 de gemeenteraad van Antwerpen het toestaan van kortingen op basis van de BIG-kaart goedkeurde. Het project kreeg zelfs een gepaste ondersteuning via de vzw Prospekta die pas door de stad en de provincie was opgericht om de culturele sector in de regio Antwerpen te promoten en zodoende werd de kaart bij het publiek bekender en werd de doelgroep gemakkelijker bereikt.

Door de erkenning van het BIG-project kwamen meer en meer culturele instellingen over de brug om mee te werken aan het initiatief zodat het aanbod vanaf dan fors kon worden uitgebreid.

Volwassen

Op dit ogenblik zijn er een 1.500 houders van een BIG-kaart. Met die kaart kunnen ze terecht bij meer dan 60 organisaties, waarvan 25 privé-instellingen, die een korting aanbieden die schommelt tussen 10 tot zelfs 100 procent, aan de eigenaars van zulke kaart.

“Nu het project de volwassen leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en vele steden en gemeenten in België het voorbeeld volgden en de ziekenfondsen zich bewust zijn geworden dat niet enkel weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen het met een bescheiden inkomen moeten stellen, is de tijd rijp om dit af te sluiten”, zegt Michiels.

“Vanaf 2013 zullen stelselmatig de SIS-kaarten geïntegreerd worden in de identiteitskaarten, zodat de lagere inkomens op een discrete manier en zonder gestigmatiseerd te worden, kunnen blijven gebruik maken van kortingen. Het is nu aan de overheden en de culturele sector om een systeem te ontwikkelen om via de ID-kaart sociale kortingen voor culturele participatie te voorzien.”

De BIG-kaarten blijven ondertussen geldig tot het nieuwe systeem is ingevoerd. Met de symbolische uitreiking van de laatste BIG-kaart werd het project nu definitief stilgelegd.

take down
the paywall
steun ons nu!