Opinie, Nieuws, Samenleving, Brussel, Lokaal, Stampmedia, Studenten, Student, Openbaar vervoer, Brussel, Open brief, Bruno De Lille, Brigitte Grouwels -

Open brief Brusselse studenten: “Toekomst van Brussel als studentenstad op het spel”

Studenten uit Brussel sturen een open brief naar Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V) en staatssecretaris Bruno De Lille (Groen), omdat zij bang zijn dat met het verloren gaan van het MIVB-studentenabonnement de toekomst van Brussel als studentenstad op het spel staat.

maandag 18 juni 2012 16:05
Spread the love

Geachte minister Brigitte Grouwels, staatssecretaris Bruno De Lille,

We zitten nog maar net als studentenvertegenwoordigers in Br(ik (vzw die instaat voor de huisvesting van Nederlandstalige studenten in Brussel en de promotie van Brussel als studentenstad) en nu al is er reden tot grote bezorgdheid, en wel over de actie, vroeger georganiseerd door Quartier Latin, later door het Vlaams overlegplatform hoger onderwijs Brussel, die studenten aan een goedkoper MIVB-abonnement helpt.

Deze ‘Verover Brussel’-actie had bij aanvang het doel studenten aan Nederlandstalige hogere onderwijsinstellingen in Brussel de stad in te krijgen om van de cultuur van de hoofdstad te proeven. Dit jaar kan Br(ik, dat al zijn energie moet wijden aan de huisvesting van de Brusselse studenten en de promotie van Brussel als studentenstad, dit niet meer opbrengen. Daarom richten wij ons tot u, minister Grouwels en staatssecretaris De Lille, omdat wij vrezen dat, met het verloren gaan van het MIVB-studentenabonnement, de toekomst van Brussel als studentenstad op het spel staat.

De actie ‘Verover Brussel’ is namelijk al lang geen leuk extraatje meer dat pakweg een VUB-student toelaat een keer op café te gaan in het centrum. Het studentenabonnement wordt, zo blijkt, het meest gebruikt om in de behoefte aan basismobiliteit te voorzien.

Studenten pendelen ermee van het station naar hun hogeschool of universiteit en als ze op kot zitten van station naar kot naar school en terug. Volgend jaar moeten we met zijn allen 204 euro neertellen voor een schoolabonnement, in plaats van de 102 euro van dit jaar en de 45 euro vorig jaar. Studenten die ouder zijn dan 24 en bijgevolg geen recht meer hebben op een schoolabonnement, moeten nog dieper in de buidel tasten.

Nu zouden we natuurlijk de Vlaamse Gemeenschap met de vinger kunnen wijzen om extra middelen te krijgen voor deze actie. Als we echter onze blik richten op andere studentensteden in Vlaanderen zien we dat daar het stadsbestuur dikwijls tussenkomt inzake mobiliteit.

Het Brussels gewest blijft daarentegen ter plaatse trappelen en dwingt zijn studenten wellicht hetzelfde te doen. En dat terwijl basismobiliteit voor een student in Brussel per definitie duurder uitvalt dan in bijvoorbeeld Leuven. Daar hebben studenten slechts een NMBS- of De Lijn-abonnement nodig om te pendelen tussen hun ouderlijk huis en kot – eenmaal in Leuven kun je met de fiets of te voet – in Brussel hebben studenten daarbovenop een MIVB-abonnement nodig om eenmaal in de stad nog ergens te geraken.

Het mag duidelijk zijn, als studentenvertegenwoordigers van de Nederlandstalige onderwijsinstellingen in Brussel vragen wij u om een permanent mobiliteitsbeleid voor studenten uit te werken, opdat de Brusselse student niet langer afhankelijk is van de goodwill van Vlaanderen voor een betaalbaar jaarabonnement voor bus, tram en metro.

Want laten we eerlijk zijn, 204 euro is veel geld, dat bovendien in dezelfde periode betaald moet worden als het inschrijvingsgeld, huurwaarborg van een kot, cursussen enzovoort. De vergelijking met Leuven, waar het openbaar vervoer gratis is, wordt dan des te pijnlijker.

Als Brussel nog steeds Vlaamse studenten wil aantrekken dan zal er nu iets moeten gebeuren om hier werk van te maken. Anders zien wij het alvast somber in. Als u de troeven van Brussel voor de student wilt uitspelen, mag u mobiliteit niet miskennen. Als u wilt dat studenten deel uitmaken van de stad, veroordeel hen dan niet tot een kot naast hun campus.

Stéphanie Romans, Carmen Briers, Jonathan Scarlino en Thomas Vanhoutte

Uw studenten:
Stéphanie Romans, Vrije Universiteit Brussel
Carmen Briers, Hogeschool Sint-Lukas
Jonathan Scarlino, Erasmushogeschool Brussel
Thomas Vanhoutte, Hogeschool-Universiteit Brussel

take down
the paywall
steun ons nu!