Opinie, Nieuws, Economie, Samenleving, België, Landbouw, Greenpeace, Maïs, Velt, Veldproef, Ggo-vrije voeding - Louis De Bruyn, Maurice Losch

Veldproef GGO-maïs toegestaan: drie ministers negeren ongerustheid bevolking en experts

In een collegiale beslissing geven landbouwminister Sabine Laruelle (MR), minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) en staatssecretaris voor Landbouw Melchior Wathelet jr. (CdH) toestemming voor een veldproef met maïs gedurende drie jaar. Een beslissing die tegen het gezond verstand ingaat en de gegronde ongerustheid van de bevolking en de experts in de wind slaat, vinden enkele NGO's.

woensdag 11 april 2012 18:45
Spread the love

Deze toelating is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar voor de coalitie van 16 organisaties die actief zijn op het vlak van landbouw, leefmilieu en Noord-Zuidontwikkeling. Deze coalitie had aan de ministers alle argumenten bezorgd die aantonen, dat de toelating van de veldproef onverantwoord is, en vraagt nu dat de ministers hierover tekst en uitleg geven.

“Waarom handelen de ministers niet in het belang van de bevolking van dit land? Waarom helpen zij mee aan de gedwongen introductie van GGO’s (nvdr: GGO’s zijn genetisch gewijzigde of gemanipuleerde organismen) in België, tegen het gezond en het wetenschappelijk verstand in, terwijl in tal van andere Europese lidstaten de regeringen op dit vlak het voorzorgsbeginsel hanteren? Frankrijk heeft zopas nog opnieuw een verbod uitgevaardigd tegen de GGO-maïs MON810 wegens de negatieve effecten op insecten. Hoe denken onze Belgische ministers de mogelijke negatieve effecten van de veldproef te beheersen?”

Dat is het standpunt van de 16 organisaties.

Op basis van een dossier dat heel wat wetenschappelijke hiaten vertoonde, vroeg het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) de toestemming om een drie jaar durende veldproef aan te leggen met genetisch gemanipuleerde maïs.

In een enquête eind vorig jaar bij duizend Belgen kwam naar voren dat onze bevolking zo een veldproef niet zou willen toestaan. Het onderzoek voerde ook wetenschappelijke argumenten aan tegen zo een experiment. Op tal van vragen heeft de VIB namelijk niet afdoende geantwoord.

Op 16 maart heeft de Bioveiligheidsraad, die in het verleden vaak gunstig advies gaf voor GGO’s, trouwens zelf ernstig voorbehoud gemaakt. De Bioveiligheidsraad maakte kanttekeningen bij de ernst van het wetenschappelijke dossier en het wetenschappelijk en landbouwkundig belang van de veldproef met GGO-maïs.

Vandaag blijven heel wat vragen onbeantwoord. Wat met de evaluatie van de gevolgen voor de volksgezondheid bijvoorbeeld? Zo wordt het zeer schadelijke pesticide glyfosinaat in grote hoeveelheden gebruikt. Een evaluatie van het aanwenden van dergelijke stoffen is voor de Europese procedures nochtans van groot belang.

Ook vragen over de langetermijneffecten op de fauna en flora, en op de landbouw, blijven onbeantwoord. De juridische onduidelijkheden en de economische gevolgen bij besmetting met GGO’s zijn nochtans niet min. Denken we maar aan de besmetting van honing als gevolg van een andere veldproef met GGO-maïs in Duitsland. Daarover werd vorig jaar een rechtszaak ingeleid voor het Europees Hof van Justitie.

Waarom dan een nieuwe veldproef toestaan, die zelfs volgens het advies van de Bioveiligheidsraad, geen werkelijke waarde heeft op wetenschappelijk en landbouwkundig vlak?

Louis De Bruyn en Maurice Losch

Louis De Bruyn is medewerker bij Velt en Maurice Losch is medewerker bij Greenpeace.

Deze opinie werd mee ondertekend door:

BioForum Vlaanderen, BioForum Wallonie, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, Climaxi, Frères des hommes, Friends of the Earth Vlaanderen, Greenpeace Belgique, JNM-Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Landwijzer, Les Amis de la Terre-Belgique, MAP – Mouvement d’Action Paysanne, Nature & Progrès Belgique, Oxfam-en-Belgique, Velt, Vredeseilanden, Wervel.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!