“Operatie kelk” onwettig en beschadigend voor slachtoffers

“Operatie kelk” onwettig en beschadigend voor slachtoffers

vrijdag 6 april 2012 12:22
Spread the love

De beslissing van Cassatie bevestigt voor eens en voor altijd het drama dat zich op 24 juni 2010 afgespeeld heeft voor honderden slachtoffers die voor het eerst over hun misbruik gesproken hebben. Het was een volledig onwettelijk actie in z’n geheel, waarbij de inval bij Danneels en Aartsbisdom de roof van de 475 slachtoffermeldingen moest indekken, inval die op 24/06/2010 zonder voorwerp was. Om de schijn te wekken dat beslagnames enige nuttigheid hadden werd op 25 juni 2010 nog vlug een saisine (onderzoeksopdracht) naar schuldig verzuim gegeven, dus een dag na de inbeslagnames.

Het is merkwaardig hoe advocaten en de Werkgroep Mensenrechten in de kerk deze simpele en nu ook door het gerecht gebettonneerde ‘waarheid’ miskennen en zo zelf een factor worden die honderden slachtoffers verder blijft schaden. Men kan niet aan waarheidsvinding doen tav de kerk door de waarheid van een gerechtelijke miskleun te blijven ontkennen, zeker als deze juist tot gevolg had de slachtoffers hun recht op vertrouwelijk spreken te ontnemen. 

Gans deze operatie kelk was een ‘gok van de procureur, de onderzoeksrechter en de politie, een pokerspel op het leed en het eerste spreken van slachtoffers. Cassatie oordeelt dat gans de actie volledig onwettelijk is, het heeft de slachtoffers, tot op de dag van vandaag, in grote meerderheid in de stilte teruggeworpen.

Het is met grote genoegdoening dat deze honderden slachtoffers kennis nemen van de veroordeling van de dwaze en voor hen niets opbrengende operatie kelk. Na de doofpot van de kerk zijn de slachtoffers in de doofpot van het gerecht gestopt, bezegeld door de politiek en advocaten, na eerst de slachtofferdossiers geschonden te hebben, die bezit genomen hebben van het gehele dossier.

Daarbij bepaalt het cassatiearrest dat de motivering voor verwijdering uit  het dossier niet voldoende was, een 4de KIB zal er zich over buigen. Onderzoeksdaden voortgaande op deze onwettig in beslag genomen dossiers blijven geldig, dat had een vorig KIB al beslist maar dat was de advocaten blijkbaar ontgaan. Klik op de link voor de volledige tekst van het cassatiearrest “operatie kelk”.

Hopelijk gaan slachtoffers verder met meldingen aan de arbitragecommissie en aan de parketten, en proberen zij zelf hun weg te zoeken bij professionele hulpverlening, aangeboden door de kerk en anderen. Maar dat hoeft voor honderden slachtoffers allicht niet meer.

De politiek spreekt over  400 verwachte aanvragen bij de arbitragecommissie, op 2 maand zijn het er 150, gemiddeld 5 per dag de eerste maand, dan 2 per dag de 2de maand, dwz nog gemiddeld 1,4 per dag zijn nodig tussen april en oktober om aan 400 te komen.

Elke aanvraag aan de arbitragecommissie is meegenomen, maar hoeveel van die 400 zullen dossiers betreffen die oorspronkelijk bij Adriaenssens zaten? Wat met de globale samentelling van 520 Devillé-dossiers, 475 Adriaenssens, 33 Halsberghe, de 110 Van Steenbrugges/Verschueren, de 150 door de kerk geregistreerde dossiers en nog de 250 nieuw ingediende bij of langs het federale parket, met een aantal dubbels maar toch, 1.538 apart genoteerde dossiers. Hoeveel zullen financieel tegemoetgekomen zijn, hoeveel hebben professionele hulp gekregen?

Welke hulpverleningsstructuur is hiervoor opgezet, in welk overleg zijn slachtoffers betrokken, wie nodigt de slachtoffers eens uit voor een open bespreking. Maar misschien zal de stilte definitief overheersen, met alleen maar enkele roepers om waarheid.

En wanneer stopt het hoerageroep op kap van slachtoffers, wanneer stopt de vraag om medeleven met wie gepokerd heeft en verloren, zoals ten overvloede in het bericht op klokk.nl aan de orde komt, klokk.nl die al het interessantie over de evoluties in Nederland meldt, maar ook dienst doet als Belgisch prikbord.

Jan Hertogen
1 van de 475 met naast een klacht bij het parket van Hasselt en een klacht wegens schuldig verzuim in Brussel, nog een klacht tegen de commissie Adriaenssens wegens het niet kunnen beschermen van de privacy van de vertrouwelijke melding. Deze klacht met burgerlijke partijstelling is nog altijd sinds 6 augustus 2010 in onderzoek bij onderzoekrechter Colette Calewaert. Ondersteun ook de dagvaarding van vaticaan en Belgische bisschoppen in Gent wegens schuldig verzuim.

take down
the paywall
steun ons nu!