(Foto: Raymond Clement)

Antwerpse Sinksenfoor verboden? Laat het elke dag kermis zijn!

donderdag 5 april 2012 16:52
Spread the love

De jaarlijkse Sinksenfoor op de Antwerpse gedempte Zuiderdokken is in gevaar. Dit culturele erfgoed zint enkelen niet. Het zijn niet ‘dé’ buurtbewoners die de foor willen laten verbieden. Het gaat om een elite van ‘ondernemers’, restauranthouders, chique boetieks, commerciële galerijtjes, eigenaars van luxe appartementen die het stadsleven verwarren met een villa in Brasschaat. Het ‘gepeupel’ dat jaarlijks met honderdduizenden afzakt naar dit dorpsfeest in een provincie stad is hen te min. De foorkramers ‘verdacht’ volk…

Beleid faalt

Die paar verontrusten trokken op donderdag 5 april 2012 naar de rechtbank voor een kort geding. De verzoeningspoging is mislukt. Ze zijn de geluids- en licht’overlast’ van onder meer de kermis ‘beu’. Eind april, begin mei doet de rechter een uitspraak. Zal deze de Sinksenfoor dit jaar verbieden op het Zuid? Krijgen enkele zogenaamde buurtbewoners hun zin?

Ik woon nabij de Zuiderdokken en organiseerde er een burencomité. Mijn medebewoners verwelkomen die kermis. Op enkele dagen spraken zich op Facebook 10.000 burgers uit voor de kermis op de Zuiderdokken. De Sinksenfoor is ver rond de stad geliefd en lokt elk jaar meer dan een miljoen bezoekers. Kunnen een paar vers aangespoelde ‘nieuwe autochtone Sinjoren’ deze een halve eeuw oude traditie wurgen?

De verontwaardigden die naar de rechter stapten en vooralsnog bot vingen, maken een soepje van hun grieven. De enorme, grauwe Zuiderdokken zijn binnen de stadsmuren de enige plek die grote evenementen aan kan. Het is niet alleen een onveilige, vuile ‘wilde’ parking. Voortdurend wordt de buurt overspoeld met dronken herrieschoppers die massa evenementen als Antwerpen Zingt, het Bollekesfeest, het studentenfeest StuDay en andere commerciële activiteiten met hun aanwezigheid verblijden.

Antwerpen heeft inderdaad behoefte aan een plek waar dergelijke gebeurtenissen geen hinder veroorzaken. Terwijl de overheid onvermoeid geld pompt in gehypte projecten als het Museum aan de Stroom (MAS) en de Red Star Line lukt het er niet in ruimte te scheppen voor de volkse initiatieven waar aan de stad behoefte heeft. Het beleid faalt.

Kermis tussen de mensen

Moet de bestemming van de Zuiderdokken inderdaad dringend heroverwogen worden, dan is de situatie van de Sinksenfoor voor de overgrote meerderheid van buurtbewoners en het miljoen jaarlijkse bezoekers, klaar. Deze kermis hoort daar thuis, haar op één hoop gooien met evenementen die wel elders horen is vulgair populisme. De Sinksenfoor veroorzaakt geen onaanvaardbare hinder. Dit feest voor jong en oud maakt deel uit van een levend stadsweefsel en is één van de weinige resten van openheid, sociaal contact en verbondenheid, diversiteit in een stad die ziek is van de regelneverij.

De kermis hoort thuis te zijn tussen de mensen, niet in een afgelegen wildernis. Met de argumenten waarmee de paar op eigenbelang gerichte zeurpieten naar de rechter stappen, kan ook het carnavalfestijn in ‘Oalst’ als overlast beschouwd worden en verboden. Hoe weinig ik me ook betrokken voel bij de chauvinistische brulpartij Antwerpen Zingt om mijn hoek, toch is ook dit ‘des volks’ en heeft haar rechten.

Het is merkwaardig dat zij die de Sinksenfoor willen begraven, met geen woord reppen over de wérkelijk zware overlast die rond de dokken en elders op het Zuid veroorzaakt wordt door ‘ondernemers boven alle verdenking’, een horeca die illegaal de buurt overnam, de wet overtreedt en een grote bek opzet tegen de buurtbewoners. Laat staan dat zij die de foorkramers als een ‘gevaar’ zien oog zouden hebben voor de overlast veroorzaakt door een urbanisatiepolitiek die deze ooit levendige volksbuurt kapot maakte, waardoor slechts de plaatselijke Delhaize tot een nog enigzins normaal contact punt tussen de mensen rest. De overlast veroorzaakt door het arrogante ‘betere’ volkje hindert vele bewoners.

Volksbuurt verwoest

De ‘betere middenklasse’ die het volksleven vijandig gezind is, hokt geïsoleerd in lofts en appartementen en schermt zich af van de boze wolf. Typisch voor die mentaliteit is het ‘glamour’ project dat de vroegere Vismijn aan de Riemstraat, grenzend aan de Zuiderdokken, brutaal innam. Zonder toelating ontstond er een met poorten afgescheiden straat die zowaar een eigen naam kreeg, met luxe-appartementen. Later ging de overheid plat op de buik en erkende deze ‘apartheid’ zone. Er staat net geen gewapende privébewaker om dit privéterritorium tegen het grauw te beschermen.

Het Antwerpse Zuid zou volgens de propaganda van het Schoon Verdiep (stadhuis) ‘bruisen’. Deze ooit volkse wijk rond de unieke Zuiderdokken, eind 19de eeuw gebouwd met de ‘krachtcentrale’ het Zuiderpershuis dat als huidige wereldculturencentrum in gevaar is wegens het afnemen van subsidies, werd vanaf eind zestiger jaren professioneel verwoest.

De slopershamer rukte aan, de dokken werden volgestort met giftig afval. Architecten pootten er hun post-modernistische kitsch neer. Met dank aan de op de ‘betere middenklasse’ gerichte urbanisatiepolitiek van een stadsbestuur dat er projectontwikkelaars, betonboeren op losliet. Voormalig burgemeester Bob Cools (SP.A) gaf de aftrap, de huidige P.Janssens (SP.A) maakt de klus af.

Deze tegen de gewone Antwerpenaar gerichte tactiek wordt verder gezet in onder meer Antwerpen-Noord, nadat het Eilandje met onbetaalbare woningen in de vaart der volkeren gelanceerd werd. Het er ooit sterk ontwikkelde samen leven werd op het Zuid fictie. De huurprijzen op de privé markt onbetaalbaar. De ‘chi-chi’ van vooral buiten de stad terroriseert ‘s nachts de wijk. Dit is het probleem, niet de Sinksenfoor.

Trouwens, zij die nu in naam van ‘dé’ bewoners de Sinksenfoor trachten kapot te maken, interesseerden zich ondanks uitnodigingen nooit aan het burencomité waarvan ik aan de grondslag lig en dat resultaten behaalde. Het is een brede samenwerking tussen échte buren met zowel de sociale huurders van Woonhaven als eigenaars.

Cocaïne, slipjes en condooms

Het Zuid ‘bruist’ inderdaad. Van de via urine in de riolering terechtgekomen cocaïneresten voor mijn deur, in de Luikstraat. Met als bestemming wonen, langs wonderbaarlijke wegen overgenomen door een agressieve horeca. Deze enorme concentratie cocaïneresten – de grootste in België – werd herhaaldelijk wetenschappelijk bewezen. Mafiose figuren palmen de horeca in. Het burencomité rond de Luikstraat moest hemel en aarde bewegen om de meest grove, illegale uitwassen veroorzaakt door deze horeca te laten beteugelen. Nog steeds worden actieve buren als ikzelf, bedreigd.

UNIZO-Antwerpen snapt dat een verbod van de kermis niet te verkopen is en steunt de Sinksenfoor tegen de klacht van een paar zogenaamde buurtbewoners. UNIZO zwijgt als vermoord over de strapatsen van de ‘creatieve ondernemers’  die het Zuid als hun niet zelden illegaal  winstgevend speeltje beschouwen. De door de zelfstandige ondernemers gepromote ‘grove borstel’ – een omschrijving overgenomen van de nazi’s en het VB – wordt gehanteerd in de arme wijken als Antwerpen-Noord.

Waar volgens deze ‘ondernemers’ een oorlog zou heersen, in werkelijkheid een mythe verspreid door de reguliere media die ‘geregisseerd’ zijn door het Schoon Verdiep. Burgemeester Janssens en C° geilen op zero tolerance. Op het Zuid wordt vanwege het ‘betere volk’ alles getolereerd.

Nog steeds is vertoeven in de omgeving van de Luikstraat en het verdere Zuid ‘s nachts onveilig. Fysiek geweld tussen de ‘chi-chi’ alom. De buurtbewoners slapen niet of met oordopjes. De massale, ‘wilde’ duistere parking op de gedempte Zuiderdokken is de meest inbraakgevoelige van de ganse stad. Woninginbraken zijn dagelijkse kost. Hier valt dan ook wat te rapen…

En de ‘chi-chi’ wil ook al eens wat…De parking met haar Jaguars en BMW’s is bezaaid met zwerfvuil, gebroken glas, lege wodkaflessen, verdwaalde slipjes, gebruikte condooms. Free sex op de meest onverwachte plaatsen en momenten is aan te bevelen voor proleet en burger, man / vrouw. Dat weten ikzelf en mijn buren. Dat dit hele gedoe gepaard gaat met oorverdovende nachtelijke herrie vinden we minder leuk.

Jeroen Bosch en Breughel

Wie op het De Coninckplein betrapt wordt met een blikje Carapils in de hand, hangt. In mijn buurt staat het betere volkje tot het ochtendgloren whisky te zuipen tot op de rijweg, worden drugs gedeald en gebruikt. Grove borstel? Deze ‘hang-bourgeoisie’ wordt niet verontrust met GAS. Ze vinden in de alcoholicus en schepen Ludo Van Campenhout (ex O-VLD, nu N-VA), verantwoordelijk voor stadsontwikkeling, een begripsvolle ziel. ‘De Ludo’ ziet het groots. Hij wil net als de bewoners water in de dokken. Maar dan wel als jachthaven voor de beau monde. Dezelfde beau monde die de Sinksenfoor verwenst.

De ‘betere’ horeca sluit tijdens de Sinksenfoor veilig de deuren. Liever geen inkomsten dan het risico lopen dat het ‘gepeupel’ met kinderen haar terrasjes inpalmt. Laat staan dat de foorkramers de weg vinden. Deze kermis is cultureel erfgoed. In de musea op het Zuid is werk van Jeroen Bosch en Breughel te zien over het historische kermis leven. Dat is ‘Kunst’. Wat er zich vandaag even verder op het plein afspeelt met de volkse Sinksenfoor is ‘overlast’ en erger. Kermissen en circussen verdienen beschermd te worden.

Het is een leugen dat ‘dé’ bewoners de Sinksenfoor weg willen. Evenmin als de 10.000 op Facebook en het miljoen jaarlijkse bezoekers. Een zelfverklaarde elite – gepamperd door het beleid – die medeverantwoordelijk is voor de vernietiging van het sociaal weefsel en in haar lofts hokt, meent de macht te kunnen overnemen. Met minachting voor de mening van de grote meerderheid van de buurt en van de bevolking. Deze elie wordt aangetrokken door burgemeester Janssens en C°, die ze opzet tegen de armen en de doorsnee Sinjoor.

Iedere dag kermis!

De zomerperiode met de kermis is één van de meest rustige van het jaar. Ik woon honderd meter van de foor. Om tien uur ‘s avonds stopt de muziek, even later is alles peis en vree. Vermits de chique kroegen en dancings toch hun deuren sluiten, kunnen we een maand lang zonder oordopjes en met het raam open slapen. Quod erat demonstrandum… Dat zal de advocatuur die zich van uit het nabij gelegen Hof van Beroep gretig bij het herrie veroorzakende café cliënteel aansluit, begrijpen. Laat het ieder dag kermis zijn!

Miljoenen kinderen ontdekten met hun ouders, grootouders in een halve eeuw de wonderen van de kermis. Als kleuters op de paardenmolen, als pubers op de bots auto’s waar ze een lief vonden. Volwassenen worden op de foor weer kind. Ik zie tijdens de Sinksenfoor voor mijn raam gezinnen en koppeltjes bepakt met pluche beren, balonnen, smoute bollen, aan een kraam gewonnen kitch lachend voorbij trekken. Jeroen Bosch en Breughel legden deze volksfeesten voor de eeuwigheid vast. Ze zullen nog eeuwen leven.

Antwerpenaren, laat je deze levensnoodzakelijke rituelen niet afpakken door naar het ‘bruisende’ Zuid gelokte rijke, ‘nieuwe’ stadsbewoners die het stadsleven verwarren met een stil bos. Zou het kunnen dat de Antwerpenaren hen ‘beu’ zijn ? Hen naar dat bos verwensen? Het algemeen belang gaat voor op de verzuurde kleinzielige spinsels van enkelen.

take down
the paywall
steun ons nu!