Gasboete: There must be something wrong, boys!

Gasboete: There must be something wrong, boys!

dinsdag 20 maart 2012 10:45
Spread the love

Je mening uiten in de openbare ruimte van de stad Antwerpen, het wordt een moeilijke oefening. Occupy’ers krijgen GAS-boetes omdat ze stadspleinen gebruiken voor hun bijeenkomsten. Dames die twee keer schande durven roepen omdat de lindebomen op de Keizerlei tegen de vlakte gaan, worden stante pede opgepakt. Dokters van GvhV krijgen voor een actie over het griepvaccin een GAS-boete getrakteerd. Critical Mass krijgt op zijn fietstochten supercontroles en dito boetes van de politie. En dan zwijgen we nog over 2060 rond het De Conincksplein, over wat daar gebeurt wanneer je wat te lang durft rondhangen of wanneer je er, hoe erg, in het openbaar een biertje durft drinken.

Is dit de stad van het vrije woord? Is dit de stad waar de openbare ruimte mag gebruikt worden om je mening te uiten en waar je je vrij kunt bewegen? Is dit de stad waar burgers kritische geluiden kunnen laten horen? Wat is de bedoeling?

Als kunstenaars zijn we erg gevoelig als het om beperking van het kritische denken gaat, van het vrije denken. Uit die vrijheid puren wij onze artistieke mogelijkheden. Als burgers worden gemuilkorfd, wordt ook ons kunstenaars ruimte ontnomen om te denken en te handelen. Het ene gaat met het andere samen. Een repressieve overheid die het vrije denken aantast, is een gevaar voor elk creatief mens en ondermijnt de democratie.

Vanuit deze bezorgdheid willen wij het stadsbestuur dringend vragen zijn beleid te wijzigen en de publieke ruimte vrij te laten voor de denkende en creatieve inwoners. Antwerpen, met de haven als poort op de wereld, mag zich niet bekrompen opstellen tegenover “het andere geluid”. De poort moet open blijven, de gedachten moeten zich kunnen confronteren. Laat de pleinen en straten van deze stad de ontmoetingsplaats blijven voor een variëteit in het denken, de basis van elke gezonde democratie. We moeten toch niet beginnen vrezen dat ons stadsbestuur ons deze democratische rechten wil ontnemen?

De GAS-boetes? Laat ze in de papierversnipperaar verdwijnen.
Critical Mass? Laat ze fietsen.
Occupy’ers? Geef ze het woord.
GvhV-dokters? Laat ze helende acties voeren.
Dametjes en heertjes? Laat ze roepen.
Bezoekers van pleinen? Laat ze hun gangen gaan en elkaar ontmoeten.
Kunstenaars? Laat ze dromen.
Deze stad mag niet stikken in een langgerekt AAAAAAAAAAA!

Lebuïn D’Haese
Ondertekenen, reacties: info@lebuindhaese.be

Lijst met ondertrekenaars:

Lebuïn D’Haese
Peter Holvoet-Hanssen
Jonas Geirnaert
Dirk Tuypens
Jeroen Olyslaegers
Thomas Blommaert
Youssef El Mousaoui
Nigel Williams
Boekhandel De Groene Waterman
Jokke Schreurs
Benjamin Verdonck
Bert Gabriëls
Frans Stappaerts
Didi De Paris
Jos Hennes
De groep Katastroof
Michael Van Peel
Frank Vranckx
Thomas Decreus
Jan Verleyen
Kif Kif
Paul Schrijvers
Marc Somville
Annmarie Sauer
La Piscine d’ Activité vzw
Servaas Lecompte (ACV-cultuur)
Lieve Peeteers
Frank De Vos
Masereelfonds Antwerpen
Luk Van Den Hoeck (ACOD-cultuur)
Wim Van Hees
Dominique Willaert
Ludo De Brabander
Lappersfort Poets Society
Tijl Bossuyt
Pieter De Vos
Guy Kestens
Jan Beddegenoodts
Marc Jambers
Sarah Wagemans
Stijn Buyst
José Meyvis
Guy Campo
Bert Lezy
Marc Van Gysel
Frieda Groffy
Eric Claes
Gert Vanlerberghe
JC Cabello
Dan Celis
Marieke Van Coppenolle
Caroline Barberis
Lieve Petit
Dietrich Muylaert
Gregory Batens
Rafa Grinsfeld
KasjaNoova (Erna Franssens)
Alex Verheij
Helga Van den Bossche
Udo Van Roosbroeck
Sandra Decadt
Joeri Vanvaerenbergh
Erwin Raeves
Tom Merckx
Regi Rotty
Bootsie Butsenzeller
Heidi Theeten
John Van Oers
Vera Rooyackers
Frederik Reul
Guido Verbeke
Chris Dirckx
Hilde Goris
Linda Van den Bulck
Anita Cornelissens
Marc De Swert
Jesse Derkinderen
Denise Versluys
Ivan Derycke
Jo Vermuyten
Gido Van den Ende
Ange Vlasblom
Erik Meerschaut
Myriam Leroux
Jörg Pyl
Marc Van Gysel
Paul Gelissen
Marc David
Peter Buytaert
Rose Vandewalle
Mia Gypen
Natalie Van Leekwijck
Linda Van den Bulck

take down
the paywall
steun ons nu!