Geachte werkzoekende

Geachte werkzoekende

zondag 12 februari 2012 09:46
Spread the love

*deze tekst is een antwoord op Geachte sollicitant, wat eerder deze week op DWM is verschenen

In haar bijdrage Geachte sollicitant, uit Lenny Dewindt haar bekommernissen als werkzoekende. Sinds 1 september vorig jaar is ze dat : werkzoekende. Met het diploma van creatieve en dramatherapeute èn 7 jaar werkervaring op zak.  Ze is actief op zoek naar een nieuwe job als dramatherapeute in de gezondheidssector, dit dus na twee jaar als leerkracht te hebben gewerkt. En dat blijkt heel even niet zo eenvoudig te zijn. Zo zegt ze zelf.

Ik kan het mij perfect voorstellen. De website van VDAB zal ook al niet uitpuilen met dergelijke vacatures. In mijn loopbaan heb ik talrijke collectieve info’s verzorgd voor werkzoekenden. Ook heel veel individuele gesprekken. Voor en met jong en oud zeg maar. Vooral wat die ouderen betreft, ontmoette ik heel veel mensen die na een zeer lange periode te hebben gewerkt, plots hier of daar werden weg-geherstructureerd. Ook zij werden dan ‘losgelaten’ op die moderne, flexibele en transitionele arbeidsmarkt in hun zoeken naar werk. Heel dijkwijls betreft het dan ook nog eens ‘kortgeschoolden’!

Ik heb werkzoekenden altijd op het hart gedrukt die zoektocht naar werk te doen vanuit hun eigen ambities. Maar tegelijk ook met de nodige zin voor realiteit. Talloze malen gebruikte ik daarbij volgend voorbeeld :

‘stel dat ik werkloos zou worden en dat het mijn ambitie is om koning te worden. Dan heb ik wel een groot probleem. Ten eerste ben ik niet uit het ‘juiste nest’ gevallen en ten tweede : er zijn geen vacatures voor koning’

Meestal volgde dan de nodige hilariteit, maar de meeste aanwezigen snapten dan ook wel dat het erg belangrijk is om jezelf als werkzoekende ‘breed inzetbaar’ te maken. In de huidige regelgeving is voorzien dat je de eerste periode van je werkloos zijn (6 maanden, wat zou worden teruggebracht op 3 maand)) de kans moet krijgen een job te zoeken in overeenstemming met je opleiding en/of beroepservaring. Daarna is het wel de bedoeling dat je -eventueel aangepord door VDAB- op zoek gaat naar een job op die bredere arbeidsmarkt.

Dat is ook niet zo gek, omdat je werkloosheid toch wel moet blijven zien als een periode, waarin je onvrijwillig werkloos bent tussen 2 jobs in. Soms kan het ook zinvol zijn om na te gaan hoe je de reeds verworven competenties kan verbreden. Via een opleiding bvb. Binnen of buiten de VDAB. Er zijn op dat vlak best wel wat mogelijkheden voor werkzoekenden.

Ook om langdurige werkloosheid trachten te vermijden is een brede inzetbaarheid erg belangrijk. Want ‘vervreemding’ van die arbeidsmarkt loert snel om de hoek.

take down
the paywall
steun ons nu!