Verslag, Nieuws, België, John Crombez -

Privacycommissie stelt voorwaarden aan gebruik elektriciteitsfactuur voor opsporing fraude

De Privacycommissie stelt in een advies duidelijke voorwaarden aan het gebruik van de gegevens van nutsbedrijven om sociale fraude op te sporen. De gas- en elektriciteitsfactuur kan niet automatisch in de gaten worden gehouden, maar enkel als er een vermoeden van fraude is, zo vernam de redactie van DeWereldMorgen.be. De persoon in kwestie moet ook de kans krijgen om zich te verdedigen.

donderdag 9 februari 2012 11:11
Spread the love

“De nutsbedrijven en de distributienetbeheerder moeten de verbruiksgegevens van water, elektriciteit en gas die op jaarbasis een bepaalde drempelwaarde niet overschrijden, ter beschikking stellen van de inspectiediensten”, zo kondigde staatssecretaris van Fraudebestrijding John Crombez één van de maatregelen aan om sociale fraude op te sporen.

In een opiniestuk in De Morgen reageerde N-VA-parlementslid Siegfried Bracke scherp: “Ik vind dat een gruwelijke gedachte. Ik vraag me af waar Eandis (tenzij in strafonderzoeken) het recht vandaan haalt om de privacy van potentieel iedereen te schenden. Hallo, privacycommissie? Wakker worden aub, hier staat een en ander op het spel.”

De Privacycommissie heeft ondertussen een advies klaar over het gebruik van de gegevens van nutsbedrijven dat binnenkort gepubliceerd wordt. De Privacycommissie heeft geen principiële bezwaren tegen het gebruik van die gegevens maar koppelt er wel drie voorwaarden aan.

Zo moet er een vermoeden van fraude zijn. Een automatische screening van alle facturen kan dus niet. De persoon in kwestie moet zich ook kunnen verdedigen. De overheid moet ook preciseren welke diensten de gegevens mogen gebruiken.

Het advies is een streep door de rekening van Bart Tommelein (Open VLD). Die wou de facturen ook onderzoeken als er geen vermoeden van fraude is. “Wij dringen erop aan dat men deze gegevens van nutsbedrijven preventief en systematisch koppelt aan de gegevens van het Riziv, de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en de RVA”, aldus Tommelein eind januari in een persbericht.  

Op het eerste zicht zal er dus weinig veranderen. Distributienetbeheerder Eandis wisselt die gegevens immers nu al uit. “Maar op dit moment alleen op een uitdrukkelijke vraag”, aldus woordvoerder Simon Van Wymeersch in De Standaard.

De regering wou die gegevens om sociale fraude op te sporen. Een werkloze die zich opgeeft als alleenstaande krijgt een hogere uitkering dan als hij samenwonende is. Ook Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) drong aan op een hardere aanpak van domiciliefraude om misbruik van sociale woningen tegen te gaan.

Reactie staatssecretaris John Crombez

Het kabinet van John Crombez reageert dat het voorstel rond de gegevens van nutsvoorzieningen slechts één van de 16 voorstellen is die morgen een tweede lezing krijgt in de regering. “Het voorstel zorgt er voor dat de gegevens nu ook verplicht moeten woren doorgegeven als de inspectie daar om vraagt”, aldus de woordvoerster van John Crombez. Tot nu toe was dat dus niet verplicht, al gebeurde het wel al. 

Of het advies van de Privacycommissie de koppeling van de gegevens van energiefacturen aan de zogenaamde Kruispuntbank van de sociale zekerheid – zoals Bart Tommelein voorstelt – is voorbarig, aldus de woordvoerster van John Crombez. Dat voorstel staat nu nog niet in de lijst met anti-fraudevoorstellen.

take down
the paywall
steun ons nu!