Bedreigt de slimme meter uw privacy?

Bedreigt de slimme meter uw privacy?

dinsdag 7 februari 2012 17:54
Spread the love

De slimme meter is een electriciteitsmeter met ingebouwde informatie- en communicatietechnologie.  Het zijn digitale apparaten in tegenstelling tot de analoge draaistroommeters.
Het loont de moeite er Wikipedia op na te slaan voor deze meters algemeen verplicht worden voor alle Belgische gezinnen.  Tegen 2014 is het zover.  De slimme meter kreeg alvast de prijs van privacyschender op een debat in Schaarbeek, op 26 januari jongstleden, georganiseerd door een organisatie die zich de liga van de mensenrechten noemt.  Samenlevingsopbouw dat zich ten dienste stelt van de meest kwetsbare gezinnen onder ons en diverse middenveldorganisaties werden geconsulteerd in verband met de slimme meter.  Op 10.9.2011 werd omtrent hun bevindingen volgende persbericht opgesteld.  Heeft u het gelezen?  Mij was het ontgaan.  In alle stilte voltrekken zich feiten met grote gevolgen.

Maatschappelijk debâcle dreigt in dossier slimme meter

Tegen september volgend jaar verwacht de Europese Commissie een onderbouwde evaluatie van het Vlaams Gewest over een algemene invoering van de slimme meter.  Een breed front van middenveldorganisaties plaatst fundamentele vraagtekens bij de door lobbyisten van de electriciteitsindustrie zo gepropageerde slimme meters.  Deze zullen immers een aanslag vormen op de nu al onbetaalbare energiefactuur van kleine electriciteitsgebruikers, een categorie waarbinnen gezinnen in armoede sterk oververtegenwoordigd zijn.

In het kader van een proefproject plaatsen netbeheerders Eandis en Infrax bij liefst vijftigduizend Vlaamse gezinnen binnenkort een zogenaamde slimme meter: een nieuw digitale electriciteitsmeter die met behulp van de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën niets dan voordelen zou opleveren voor mens en milieu.  Zo beweren althans de electriciteitsleveranciers, netbeheerder en uiteraard ook de fabrikanten van slimme meters.  Over de nadelen en onduidelijkheden zwijgt men zedig.

Vooreerst hangt aan de algemene invoering van slimme meters een enorm kostenplaatje: een bedrag dat voor Vlaanderen allen al oploopt tot 2.272 miljard euro.  Het leidt geen twijfel dat de distributienetbeheerders Eandis en Infrax deze investeringskosten zullen doorrekenen aan de eindconsument: daardoor zal elk Vlaams gezin via zijn electriciteitsfactuur jaarlijks minimaal 40 tot 70€ extra mogen ophoesten, en dat voor de volgende 20 jaar.

Verder toont eigen onderzoek aan dat de electriciteitsindustrie het besparingspotentieel dat aan de slimme meter wordt toegedicht al dan niet bewust overschat.  Enkel grote verbruikers >7500 kWh/jaar zouden winst kunnen puren uit de slimme meter, terwijl zeer kleine verbruikers 600kWh/jaar  jaarlijks nauwelijks 3 tot 7€ zullen besparen.  Kleine verbruikers, gezinnen die leven in armoede, maar ook energiezuinige gezinnen, zullen bij een volledige uitrol van de slimme meter maw financieel opdraaien voor de besparing van grote verbruikers; een Mattheuseffect om U tegen te zeggen dus.

In een gezamelijk rapport van de ondertekende middenveldorganisaties, komen nog tal van andere prangende problemen aan bod die een volledige uitrol van de slimme meters met zich mee zouden brengen.  Met welke middelen worden gezinnen met lage inkomens geacht om hun oude huishoudelijke toestellen, die niet compatibel zijn met de slimme meter, te vervangen door nieuwe?  Wat zal de impact op oa mensen die leven van een uitkering of gepensioneerden zijn van nieuwe tariefformules die electriciteitsverbruik tijdens de dag nog duurder maken?  Hoe zal voorkomen worden dat de slimme meter bestaande sociale maatregelen in de strijd tegen energiearmoede uitholt?  En hoe kan het fundamentele recht op privacy van consumenten gegarandeerd worden?

Blind vertrouwen op de eenzijdige informatie die bepaalde machtige lobbygroepen over slimme meters verspreiden, zou een fatale vergissing zijn.  Aan het Vlaams parlement en de Vlaamse minister van energie vragen we daarom met aandrang om de maatschappelijke kosten en baten van slimme meters (en de sociaal rechtvaardige verdeling ervan) nauwkeurig en objectief in kaart te brengen.  Zo niet dreigt de volledige uitrol van de slimme meter uit te monden in een maatschappelijk debâcle.

Werd getekend op 10.9.2011 door

ACOD, ACV, ACW, Vlaams ABVV, Gezinsbond, OIVO, Samenlevingsopbouw, Testaankoop

take down
the paywall
steun ons nu!