Nieuws, Cultuur, België, Het groene boek -

Het Groene Boek tweede editie

Op 6 mei 2012 vindt de tweede editie van ‘Het Groene Boek’ plaats in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Net als vorig jaar biedt het een podium aan auteurs die de omslag naar een ecologische en rechtvaardige samenleving belichten. Kritische analyse, verse ideeën, praktijkverhalen, literatuur en documentaires komen aan bod. En dit jaar wordt ook volop ingezet op interactie en dialoog.

vrijdag 27 januari 2012 14:52
Spread the love

Iedereen heeft de mond vol van een duurzame samenleving. Maar wat betekent het en hoe gaan we er naartoe? Uitdagingen zoals de klimaatcrisis kennen we ondertussen. Maar werk maken van de oplossing is een ander paar mouwen. Wat is er nodig voor de noodzakelijke transitie? En wie is er al mee bezig? Deze vragen en uitdagingen vormen het uitgangspunt van Het Groene Boek.

Het Groene Boek is dan ook een platform voor verhalen voor de toekomst en een ontmoetingsplek voor iedereen die hiermee begaan is. Hoe maken we de omslag naar een samenleving die ecologische grenzen respecteert en sociale rechtvaardigheid realiseert. Dit vergt een bewustzijn over wat er fout loopt, nieuwe denkbeelden over een duurzame samenleving, motiverende praktijken groot en klein en vooral een open dialoog. Het Groene Boek biedt een staalkaart van deze zoektocht naar een sociaalecologische samenleving. Wat zijn de inspirerende boeken?  Welke documentaires verruimen onze inzichten? Welke thema’s staan ter discussie? Welke concrete praktijken tonen wat nu reeds mogelijk is?

Het Groene Boek is een uniek samenwerkingsverband tussen organisaties uit verschillende maatschappelijke domeinen: Denktank Oikos, Jeugdbond voor Milieu- en Natuurstudie JNM, Milieu-informatiecentrum ARGUS, Kunstencentrum Kaaitheater en Wereldculturencentrum Zuiderpershuis.

Ecologisch denken en schrijven

Het programma van Het Groene Boek is in volle opbouw, half februari maken we het volledige programma bekend. Maar we kunnen alvast een forse tip van de sluier lichten: we starten de dag met literatuur voor jong en oud. Jos Geysels gaat in gesprek met drie romanschrijvers van heel verschillende leeftijden en achtergrond waaronder Rachida Lamrabet. Hoe ervaren zij het ecologische in hun denken en schrijven?

En jeugdschrijver Patrick Lagrou vertelt over en uit zijn Klimaatreeks, waar de opwarming van de aarde en piekolie centraal staat. Het eerste deel De grote ramp is ondertussen aan zijn tweede druk toe, terwijl het tweede deel recent verscheen onder de titel De grote ommekeer.  

De Amerikaanse professor Brian Fagan publiceerde als archeoloog verscheidene boeken over hoe kleine veranderingen van het klimaat in het verleden grote invloed hebben gehad op de menselijke geschiedenis. Zijn boeken The Little Ice Age: How Climate Made History’ (2001),The Long Summer: How Climate Changed Civilization (2004) en The Great Warming: Climate Change and the Rise and Fall of Civilizations(2009) lezen als een trein. Op uitnodiging van ARGUS zal Fagan spreken over zijn nieuwste boek ‘Elixir’ dat de cruciale rol van water in de opkomst en het verval van beschavingen behandelt. En vooral: wat kunnen we daaruit leren over hoe we de uitdagingen van morgen kunnen aanpakken? 
 
Willen we de zeeën echt helemaal leeghalen? Deze vraagt stelt de Nederlander Dos Winkel aan de orde. Winkel is natuurbeschermer en een wereldwijd gerenommeerd onderwaterfotograaf. Hij publiceerde als oceanenexpert tal van boeken zoals De Huilende Zee en Wat is er mis met vis? op basis waarvan ook de documentaire Sea The Truth werd gemaakt. 

Verder gaat Het Groene Boek de netelige debatten niet uit de weg, integendeel. We zoeken de controverse op over tijd, groei en manipulatie met onderwerpen als genetische manipulatie, 21 uren werkweek en de toekomst van ons geldsysteem.

Last but not least belichten we met een panelgesprek een belangrijk alternatief voor de toekomst: de deeleconomie. Waarom zouden we alsmaar meer spullen kopen, als ze delen goedkoper is en beter voor het milieu en je meteen nieuwe mensen ontmoet? We zetten mensen rond de tafel die bezig zijn met autodelen, bedrijfsmoestuinen, plukboerderijen, klerenruil en gereedschapsbibliotheken. 
 
Deze 2de editie maakt in het bijzonder ruimte voor interactie. Programmator Dirk Holemans: “In deze tijden van verandering zitten mensen met vragen én ideeën, en daar willen we ruimte voor maken. Daarom organiseren we Trage Tafels en speeddating in een Transitie-Arena”. Aan een Trage Tafel krijg je de kans om gedurende een uur grondig de smaak te pakken te krijgen van een thema dat jou bezig houdt, zoals vegetarisme of duurzame mobiliteit.

In de Transitie-Arena kan je in 7 minuten al je vragen afvuren aan 30 organisaties die bezig zijn met de transitie naar een ecologische samenleving. Holemans: “Op deze wijze willen we vooral jonge mensen een kans geven om op eigentijdse wijze meer te weten te komen over de ecologische uitdaging. Bovendien kunnen ze hun eigen inbreng en ideeën meegeven. Alles wat uit de Trage Tafels en Transitie-Arena komt, plaatsen we de dag zelf op een grote Ideeënmuur.”
 
Het Groene Boek belooft een uiterst leerrijke dag te worden. Prik 6 mei alvast in je agenda en kom mee nadenken over de diverse uitdagingen waar onze maatschappij vandaag de dag voor staat.

take down
the paywall
steun ons nu!