De pers en de stakingen.

De pers en de stakingen.

woensdag 21 december 2011 21:14
Spread the love

In “de ochtend” op radio 1 van 21 december mocht Luc Van der Kelen van Het Laatste Nieuws vrijelijk zijn gal spuwen over de stakingen van de openbare diensten. Vanzelfsprekend heeft Van der Kelen het recht op zijn eigen mening maar dan zou er wel moeten bijgezegd worden wie of wat de brave man vertegenwoordigd. Helemaal niemand buiten zichzelf. Van der Kelen is een broodschrijver van de Persgroep voor wie HLN een commercieel product is en niks meer. Van der Kelen zegt dus wat zijn broodheren hem voorschrijven. Jammer genoeg had radio 1 niet de reflex om een debat tussen Van der Kelen en bvb. iemand van de vakbond te organiseren. Het ware in elk geval betere en vooral diversere radio geweest.  Het valt me op dat er steeds minder veelzijdige duiding is in de audiovisuele media en de geschreven pers. Journalistieke integriteit is jammer genoeg aan de moderne journalist niet meer besteed. Kranten en journaals zijn commerciële producten geworden die winst moeten opbrengen. Dat is het enige criterium en dat is er ook aan te zien en te horen.

Het valt bvb. erg op dat de meeste media enkel in de negatieve zin berichten over de vakbonden. Nochtans zijn onze bonden proportioneel de grootste ter wereld en scoren ze veel hoger in de vertrouwensbarometer dan de politiek. Toch vinden journalisten dat ze persé aan politiek moeten doen en dat dikwijls op een nogal demagogische manier. Zo vroeg Van der Kelen zich af of stakers dan niet bang zijn om ontslagen te worden? Na zoveel jaren zou Van der Kelen toch moeten weten dat we in een democratie leven waar staken alsnog een recht is waarvoor men niet ontslagen kan worden. Maar waarschijnlijk wil Van der Kelen dat mensen juist wel kunnen worden ontslagen omdat ze staken. Als Arabieren in Noord-Afrika en elders staken en betogen voor hun rechten wordt dat toegejuicht. Als Belgen hetzelfde doen bedreigen ze de democratie, zijn het egoïsten en ander fraais. Tevens wist Van der Kelen, waarschijnlijk na een intensief wetenschappelijk onderzoek, te vertellen dat er helemaal geen steun is voor de stakingen. Het is niet omdat commerciële media besloten hebben de vakbonden enkel in een negatief daglicht te stellen dat er geen steun zou zijn voor de stakingen. In tegenstelling tot het pulpblaadje van Van der Kelen hebben de vakbonden 3,5 miljoen leden en slagen ze erin grote stakingen en betogingen te organiseren. En dat steekt natuurlijk voor een supporter van Van Quickenborne. Maar misschien kan hij zijn gelijk bewijzen en 80.000 man op de been brengen voor de sociale afbraak van Van Quickenborne.
Het ergste vond ik dat Van der Kelen zei dat de openbare diensten enkel staken om langer te kunnen shoppen voor de feestdagen. Mensen die staken worden immers niet betaald en lijden dus een groot loonverlies. Een bewering zoals die van Van der Kelen bewijst nog maar eens zijn vooringenomenheid en neerbuigendheid tegenover werknemers. Ik wil er tevens op wijzen dat 45% van de kostprijs van de kranten (en dus ook van Van der Kelen zijn wedde) betaald wordt door de belastingbetaler onder de vorm van allerlei subsidies. Een beetje meer respect voor die mensen zou dus geen kwaad kunnen.
Ik wens de vakbonden heel veel succes in hun verdere acties en mogen ze nog vele jaren de kleine man blijven verdedigen tegen de aanvallen van de rijken en hun vazallen in de journalistiek.

take down
the paywall
steun ons nu!