Newt Gingrich en het ‘verzonnen’ Palestijnse volk
Dirk ADRIAENSENS, Israël Palestina, Uri Avnery -

Newt Gingrich en het ‘verzonnen’ Palestijnse volk

zaterdag 17 december 2011 01:43
Spread the love

Uri Avnery geeft zijn mening over Newt Gingrich’ ongelooflijke uitspraak over een “verzonnen” Palestijns volk. Avnery is een Israëlisch voormalig parlementslid van de Knesset. Hij emigreerde in 1933 uit Nazi-Duitsland naar het Britse mandaatgebied Palestina. Hij richtte Gush Shalom op, een vredesbeweging die hij tot op de dag van vandaag leidt. 

“Met vrienden zoals Newt Gingrich …”

Mijn God, wat een bizar allegaartje toch zijn veel van de Republikeinse kandidaten voor het Amerikaanse presidentschap!

Wat een stelletje onwetenden – sorry –  eigenlijk ronduit gekken. Of, op zijn best, wat een stelletje oplichters en cynici! (Met de mogelijke uitzondering van onze goede dokter Ron Paul).

Is dit het beste wat een grote en trotse natie kan produceren? Hoe angstaanjagend de gedachte dat één van hen daadwerkelijk de machtigste man ter wereld zou kunnen worden, met een vinger aan de grootste nucleaire knop!

Laten we ons even concentreren op de huidige koploper. (Republikeinen lijken van koploper te veranderen zoals een nukkig fotomodel verandert van sokken.)

Ik heb het over Newt Gingrich. Kan je je hem nog herinneren? De voorzitter van het Huis Van Afgevaardigden in de VS, die een buitenechtelijke affaire had met een stagiaire, terwijl hij op hetzelfde moment de campagne leidde om president Bill Clinton te beschuldigen van …. een affaire met een stagiaire.

Maar dat is niet het punt. Het punt is dat deze “intellectuele reus” – vernoemd naar Isaac Newton, misschien wel de grootste wetenschapper ooit – een grote historische waarheid heeft ontdekt.

De originele Newton ontdekte de wet van de zwaartekracht. Newton Leroy Gingrich heeft iets ontdekt wat niet minder wereldschokkend is: een “verzonnen” volk, verwijzend naar de Palestijnen.

Waarop een bescheiden Israëli zoals ik zou kunnen antwoorden, in mijn beste Hebreeuws: “Goedemorgen, Eliyahu!” Dus we eren nu mensen die een grote ontdekking hebben gedaan maar die helaas al lang voordien werd ontdekt door anderen.

Vanaf het allereerste begin heeft de zionistische beweging het bestaan ontkend van het Palestijnse volk. Het werd zelfs een geloofsartikel.

De reden is duidelijk: als er een Palestijns volk bestaat, dan was het land dat de zionisten op het punt stonden in te nemen ook niet leeg. Zionisme zou dan geleid hebben tot een onrechtvaardigheid met historische proporties. De oorspronkelijke zionisten, zeer idealistische personen, hebben een manier gevonden om uit dit morele dilemma te raken: ze ontkenden simpelweg het bestaan van dit volk. De winnende slogan was: “Een land zonder volk voor een volk zonder land.”

Wie waren dan toch deze mensen die toen dit land bevolkten? Oh, ah, goed, ze waren gewoon mensen die daar toevallig waren, maar ze waren zeker niet “een volk”. Voorbijgangers, zo te zeggen. Later, zo gaat het verhaal, nadat wij de woestijn in een bloeiende oase hadden herschapen en een dor en verwaarloosd land in een paradijs hadden veranderd, kwamen Arabieren uit de hele regio naar het land, en nu hebben ze het lef – inderdaad het lef – om te beweren dat ze een Palestijnse natie vormen!

Gedurende vele jaren na de stichting van de staat Israël, was dit de officiële lijn. Golda Meir beroemde zich er op: “Er bestaat niet zoiets als een Palestijns volk!”

(Waarop ik antwoordde in de Knesset:.. “Mevrouw de premier, misschien heb je gelijk. Misschien is er echt geen Palestijns volk? Maar als miljoenen mensen ten onrechte denken dat zij een volk zijn, en zich gedragen als een volk, dan zijn ze ook een volk. “)

Een enorme propagandamachine – zowel in Israël als in het buitenland – werd gebruikt om te ‘bewijzen’ dat er geen Palestijns volk bestaat. Een dame met de welluidende naam Joan Peters schreef er een boek over (“From Time Immemorial”), waaruit blijkt dat het tuig dat zichzelf “de Palestijnen” noemde, niets met Palestina had te maken. Ze zijn niets anders dan indringers en bedriegers. Het boek werd immens succesvol – tot sommige deskundigen dit boek grondig onder de loupe namen en bewezen dat haar resem redeneringen en “sluitende bewijzen” volslagen nonsens waren.

Ik heb zelf vele honderden uren geprobeerd om het Israëlische en buitenlandse publiek ervan te overtuigen dat er een Palestijns volk bestaat en dat we moeten vrede sluiten met hen. Tot op een dag de staat Israël de PLO erkende als de enige vertegenwoordiger van het “Palestijnse volk”, en al de loze beweringen over een onbestaand Palestijns volk in de kast werden opgeborgen.

Tot Newt Gingrich langskwam en, als een hedendaagse Jezus, dit verhaal uit de doden terug tot leven bracht.

Uiteraard, hij heeft geen tijd om boeken te lezen. En ja, hij was wel ooit een leraar geschiedenis, maar gedurende vele jaren had hij het veel te druk als voorzitter van het VS Congres, veel te druk ook met het vergaren van een fortuin als “adviseur” van grote bedrijven en nu heeft hij het ook te druk want hij wil president worden.

Anders zou hij waarschijnlijk het schitterend historisch boek zijn tegengekomen van Benedict Anderson: “‘imagined communities”, waarin beweerd wordt dat alle moderne volkeren zijn “verzonnen”.

Nationalisme is een relatief recent historisch verschijnsel. Wanneer een gemeenschap besluit om een natie geworden, moet het zichzelf opnieuw uitvinden. Dat betekent dat het een nationaal verleden moet ontdekken, historische feiten (en halve waarheden) moet herschikken, om zo een samenhangend beeld te creëren van een natie die al bestaat sinds de oudheid. Hermann de Cherusker, lid van een Germaanse stam die zijn Romeinse werkgever verraadde, werd een “nationale” held. Religieuze vluchtelingen die landden in Amerika en de autochtone bevolking vernietigden, werden een “natie”. De leden van een etnisch-religieuze Diaspora vormde zich om in een “Joodse natie”. Vele anderen deden min of meer hetzelfde.

Inderdaad, als Newt tijd had, zou hij eens het boek kunnen lezen van Shlomo Sand, een professor van de universiteit van Tel Aviv – een koosjer jood – waarvan de titel voor zich spreekt: “Wanneer en hoe het Joodse Volk werd uitgevonden”.

Wie zijn deze Palestijnen? Ongeveer honderd jaar geleden schreven twee jonge studenten in Istanbul, David Ben-Gurion en Yitzhak Ben-Zvi, respectievelijk de toekomstige eerste minister en president  van Israël, een verhandeling over de Palestijnen. De bevolking van dit land, zeiden ze, is nooit veranderd. Alleen kleine elites werden soms gedeporteerd. De steden en dorpen zijn nooit verplaatst, zoals hun namen bewijzen. Kanaänieten werden Israëlieten, toen Joden en Samaritanen, toen christelijke Byzantijnen. Met de Arabische verovering adopteerden ze langzaam de religie van de islam en de Arabische cultuur. Dat zijn de huidige Palestijnen. Ik ben geneigd om het met hen eens te zijn.

De rechtse zionistische propagandalijn naäpend- nu verworpen door de meeste zionisten – stelt Gingrich dat er geen Palestijns volk is, omdat er nooit een Palestijnse staat was. De mensen in dit land waren gewoon “Arabieren” onder Ottomaanse heerschappij.

So what? Ik hoorde ook van de Franse koloniale meesters dat er geen Algerijns volk bestaat, omdat er nooit een Algerijnse staat was, zelfs nooit een verenigd land genaamd Algerije. Zijn er nog eventuele liefhebbers voor deze theorie nu?

De naam “Palestina” werd genoemd door een Griekse historicus ongeveer 2500 jaar geleden. Een “Hertog van Palestina” wordt genoemd in de Talmoed. Toen de Arabieren het land veroverden noemden ze het “Filastin”, zoals ze nog steeds doen. De Arabische nationale beweging ontstond in de gehele Arabische wereld, inclusief Palestina – op hetzelfde moment als de zionistische beweging – en streefde naar onafhankelijkheid van de Ottomaanse sultan.

Eeuwenlang werd Palestina beschouwd als een deel van Groot-Syrië (de regio bekend in het Arabisch als ‘Sham’). Er was geen formeel onderscheid tussen de Syriërs, Libanezen, Palestijnen en Jordaniërs. Maar toen, na de ineenstorting van het Ottomaanse Rijk, verdeelden de Europese grootmachten de Arabische wereld en een staat genaamd Palestina werd een feit onder Brits Mandaat, en het Arabische Palestijnse volk bevestigde zich als een aparte natie met een eigen nationale vlag. Vele volkeren in Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika deden hetzelfde, zelfs zonder daarvoor evenwel de toelating te vragen aan Newt Gingrich!

Het zou bijzonder ironisch zijn als van de leden van het “verzonnen” Palestijnse volk werd verwacht dat zij erkenning zouden vragen van de leden van de “verzonnen” Joods / Israëlisch natie, op verzoek van een lid van de “verzonnen” Amerikaanse natie:  Newt Gingrich, een persoon die, by the way, van gemengd Duitse, Engelse, Schotse en Ierse afkomst is.

Jaren geleden was er in de VS een kortstondige controverse over Palestijnse schoolboeken. Geargumenteerd werd dat ze anti-semitisch waren en aanzetten tot moord. Die controverse stopte zeer snel toen duidelijk werd dat alle Palestijnse schoolboeken waren goedgekeurd door de Israëlische bezettingsautoriteiten, en dat de meeste boeken waren overgenomen van het vorige Jordaanse regime. Maar Gingrich schrikt er niet voor terug om dit lijk weer uit de kast te halen.

Alle Palestijnen – mannen, vrouwen en kinderen – zijn terroristen, beweert hij, en de Palestijnse leerlingen leren op school hoe onze arme en hulpeloze Israëli’s te vermoorden. Ach, wat zouden we doen zonder een dergelijke stoutmoedige verdediger als Newt Gingrich? Wat jammer dat net deze week een foto van hem werd gepubliceerd, terwijl hij de hand schudt van Yasser Arafat.

En alsjeblieft toon hem ook niet de schoolboeken die worden gebruikt in sommige van onze scholen, in het bijzonder de religieuze!

Is het dan geen tijdverspilling om te schrijven over zulke onzin?

Misschien wel, maar men kan niet voorbijgaan aan het feit dat de verspreider van dergelijke onzin morgen president kan worden van de Verenigde Staten van Amerika. Gezien de belabberde economische situatie aldaar, is dat zelfs niet zo onwaarschijnlijk als het klinkt.

Maar in de huidige situatie brengt Gingrich enorme schade toe aan de nationale belangen van de VS. Op dit historische moment bevragen de massa’s op alle Tahrir Squares in de Arabische wereld zich over de houding van de VS ten aanzien van Israël en de Palestijnse natie. Het antwoord van Newt Gingrich draagt terecht bij tot een nieuw en diepgaand anti-Amerikanisme.

Helaas, hij is niet de enige extreem rechtse politicus om Israël te omarmen. Israël is de laatste tijd het Mekka geworden van alle racisten ter wereld. Deze week waren we vereerd door het bezoek van de echtgenoot van Marine Le Pen, leider van het Franse Front National. Een pelgrimstocht naar de Joodse staat is nu een must voor elke aspirant-fascist.

Eén van onze oude wijzen bedacht de zin: “Niet voor niets gaat de spreeuw naar de raaf. Dat komt omdat ze van dezelfde soort zijn”.

Bedankt. Maar sorry. Ze zijn niet van mijn soort.

Om een ander gezegde te citeren: Met vrienden als deze, wie heeft behoefte aan vijanden?

take down
the paywall
steun ons nu!