Verslag, Nieuws, België, Israël Palestina, Geneeskunde voor het Volk, Jan Cools -

Klacht Joods Actueel tegen Geneeskunde voor het Volk

Geneeskunde voor het Volk (GVHV) voerde woensdagavond actie met een 100-tal symphatisanten bij de Orde van Geneesheren omdat hun dokter Guido Gorissen daar moest verschijnen. Een medewerker van Joods Actueel heeft hem aangeklaagd wegens het boycotten van het Israëlisch geneesmiddelenmerk Teva. Volgens Joods Actueel brengt GVHV met haar boycot-actie de gezondheid van haar patiënten in het gedrang.

donderdag 17 januari 2013 15:54
Spread the love

De klacht van Joods Actueel bij de Orde der Geneesheren luidt als volgt: “Anti-Israëlhaat wint het van de zorg voor eigen patiënten. Dokters van Geneeskunde voor het Volk (GVHV) hebben sinds deze zomer een anti-Israëlische actie opgestart. Ze aarzelen niet om dat ten koste van hun patiënten te doen en deze linksextremisten schuwen daarbij zelfs niet het oneigenlijk gebruik van hun geneesmiddelenvoorschrift voor propagandadoeleinden niet.” 

Klacht Joods actueel lachwekkend

Dokter Guido Gorissen vindt de klacht van Joods Actueel lachwekkend. “95 procent van de geneesmiddelen die Teva aanbiedt zijn generische middelen en hebben meer dan vijf identieke alternatieven in de apotheek. Het zijn geneesmiddelen zonder patent die elk bedrijf mag namaken, zoals bijvoorbeeld pijnstillers. Teva heeft slechts één a twee medicamenten voor zeldzame ziekten. Die zouden we ook zonder schroom voorschrijven mocht een patiënt het nodig hebben.”

BDS-campagne in dokterspraktijk

“We zijn de actie acht maanden geleden begonnen nadat ik enkele maanden voordien had meegedaan aan de Freedom Flotilla vloot naar Gaza. We zijn in Griekenland tegengehouden en niet meer in Gaza geraakt. Toen hebben we afgesproken om ons op vraag van de Palestijnse organisaties ook in te schakelen in BDS-campagne (Boycot Desinvestment and Sanctions). Het is een internationale boycotactie van de Israëlische economie, zolang die zich niet wil houden aan de internationale rechtsregels en de rechten van het Palestijnse volk niet wil erkennen.”, aldus dokter Gorissen.

Teva-boycot dankzij Joods Actueel

“Ironisch genoeg is het volgens dokter Gorissen Joods Actueel zelf dat GVHV op het idee bracht om Teva-geneesmiddelen te boycotten. “Een medewerker van Joods Actueel schreef een stuk waarin hij ons uitdaagde met de bewering dat we toch niet tot het uiterste durven gaan met onze boycot-actie. Volgens hem durven we de noodzakelijke producten zoals geneesmiddelen toch niet boycotten. Hij vermeldde ook Teva in zijn stuk. “Als je Israël wil boycotten doe het dan eens goed”.  Het kwam er volgens de auteur op neer dat de wereld er zonder de kennis en de technologische ontwikkeling van Israël heel wat achterlijker zou uitzien. De Palestijnen daarentegen zouden enkel goed zijn in het moorden en parasiteren.”

“Naast de informatiecampagne in de dokterspraktijk hebben we ook een kleine sticker gemaakt met daarop een Palestijnse vlag met het opschrift “Ik weiger Teva”. Patiënten kunnen dat op hun doktersbriefje plakken zodat de apothekers op de hoogte zijn. De apotheker kan de sticker nadien makkelijk verwijderen.”

De Orde is niet bevoegd

“Ik ben helemaal niet bang voor een sanctie. We leggen die gewoon naast ons neer en doen verder zoals we altijd werken. We erkennen de autoriteit van de Orde der Geneesheren in deze kwestie niet. Als de Orde echt bezorgd is om de gezondheid van mensen, dan moet ze eens contact opnemen met een dokter in de Palestijnse gebieden of een Palestijnse ziekenhuis bezoeken.”, vindt Gorissen.

“De Orde kan besluiten dat ik voor een tuchtcollege moet verschijnen waar er sancties kunnen uitgesproken worden. Die sancties kunnen gaan van een vermaning tot blaam en ook schorsing. Dat zijn strafmaatregelen die normaliter uitgesproken worden wanneer patiënten misbruikt worden door een dokter, of een dokter de ziekteverzekering oplicht. In dit geval gaat het om een politieke kwestie.”

Klacht is promo voor boycot-actie

Guido Gorissen van GVHV is blij met de klacht van Joods Actueel. “De klacht heeft onze actie meer ruchtbaarheid gegeven. Dankzij de klacht, die verspreid werd via netwerksites als Facebook, krijg ik heel wat verontwaardigde mails van mensen die me vertelden dat ze niet wisten dat Teva een Israëlisch merk is en dat ze het niet meer zullen kopen.”

“En als we gesanctioneerd worden, dan kan dat onze actie alleen maar bekender maken. Onze patiënten zijn alvast heel positief over onze actie. We hebben ook al positieve reacties gekregen van apothekers. We vinden het dus nu al een geslaagde actie.”

 

take down
the paywall
steun ons nu!