Interview, Nieuws, Economie, Samenleving, België -

“Door provocatie Van Quickenborne wellicht al vroeger acties”

Pensioenminister Vincent van Quickenborne probeerde donderdag de vakbonden in snelheid te nemen met zijn hervormingsplannen. Op 30 januari loopt een stakingsaanzegging van de vakbonden af, maar Rudy De Leeuw vreest dat er al eerder acties komen.

vrijdag 16 december 2011 19:09
Spread the love

“Dit is een donderslag bij heldere hemel”, zeg ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. “Zonder enige consultatie wordt een reeks wetsvoorstellen neergelegd. Van Quickenborne gebruikt daarbij de botte bijl. Zonder enige overgang zullen werknemers twee jaar langer moeten werken. Ook de mensen met zware beroepen zoals een treinbestuurder die heel wisselende uren heeft en soms midden in de nacht moet beginnen.”

Volgens De Leeuw pleegt de regering daarmee ook contractbreuk. “Een bouwvakker die op brugpensioen is omdat hij 56 is, ziet plots de jaren tot 60 niet langer gelijkgesteld voor de berekening van zijn pensioen. Idem voor iemand met een landingsbaan in de zorgsector. Zij zien hun pensioenen die al niet hoog zijn verlagen.”

De hervormingen treffen ook vrouwen extra hard. Zij geraken moeilijk aan de strenge loopbaanvoorwaarde van 40 jaar. “Daarom is dit ook een sociale contractbreuk. Bij de verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen van 60 naar 65, werd beloofd dat er niet geraakt zou worden aan de gelijkstellingen (periodes waarin niet gewerkt wordt, maar die toch in aanmerking komen voor het pensioen, nvdr). Dat doet men nu toch. Met als gevolg vooral voor vrouwen lagere pensioenen”, aldus De Leeuw.

Hoe moet het nu verder met de stakingsaanzegging van de vakbonden? “Tot 30 januari hoopten wij op sociale stabiliteit en natuurlijk hoopten we ook dat er in die tijd ruimte zou komen voor overleg. Maar nu komen er ongetwijfeld al vroeger acties. In veel sectoren zijn ze aan het rekenen geslagen om te kijken wat dat voor hen zal betekenen. Door te kiezen voor een stakingsaanzegging hebben wij er alles aan gedaan om spontane acties te voorkomen.”

Zo heeft de socialistische overheidsvakbond ACOD al gedreigd met acties als Van Quickenborne maandag om 17u geen signaal geeft dat er kan onderhandeld worden.

“Dit is zo’n provocatie van Van Quickenborne. Je ziet natuurlijk overal in Europa een verrechtsing en verruwing. Maar men onderschat hoe de onrust groeit. Mensen hebben al ingeleverd toen ze tijdelijk werkloos werden of ontslagen werden. En nu zien ze hoe er gesnoeid wordt in de sociale zekerheid. De sociale zekerheid die zo goed gewerkt heeft tijdens de crisis. Er zullen afdankingen komen maar deze keer zonder enige bescherming. Een arbeider die na een lange loopbaan ontslagen wordt, komt al na 56 dagen in de werkloosheid terecht.”

take down
the paywall
steun ons nu!