President Moncef Al Marzouki (CPR)
Nieuws, Afrika, Politiek, Democratie, Overgangsregering, Tunesië, Jasmijnrevolutie, President Ben Ali, Constituante, Grondwetgevende vergadering, Annahda, Béji Caïd Essebsi, Mustpaha Ben Jaafer, Foued Mebazaa, Moncef Al Marzouki -

Tunesië: inauguratie nieuwe grondwetgevende vergadering

In Tunesië is de verkozen grondwetgevende vergadering (constituante) voor een inaugurale zitting bijeengekomen. De eerste fase van het democratiseringsproces is daarmee afgerond.

woensdag 23 november 2011 15:35
Spread the love

Na een plechtige openingsceremonie, waarbij de gevallen slachtoffers van de revolutie werden geëerd, werden in het bijzijn van de huidige overgangspresident Foued Mebazaa en eerste minister Béji Caïd Essebsi, de nieuwe parlementsleden beëdigd. Daarna werd er meteen overgegaan tot het kiezen van een parlementsvoorzitter en twee vicevoozitters.

Kandidaten toekomstige coalitiepartners halen het

De kandidaat van de toekomstige coalitiepartners (de partijen Annahda, CPR en Ettakatol) Mustpaha Ben Jaafer (van Ettakatol) werd tot parlementsvoorzitter verkozen met 145 stemmen van de 217. De kandidaat van de oppositie Maya Jéribi (PDP) haalde slechts 68 stemmen. De functie van eerste en tweede vicevoorzitter ging naar respectievelijk Mehrezia Laâbidi (Annahda) en Arbi Abid (CPR).

Maandag 21 november raakte al bekend dat er een principeakkooord is bereikt voor het vormen van een nieuwe regering tussen de islamitische partij Annahda, CPR en Ettakatol, die samen op een ruime meerderheid in het parlement kunnen rekenen (138 zetels op 217). Hierbij werd Moncef Al Marzouki (CPR) naar voren geschoven als nieuwe president van de republiek. Eerste minister wordt Hammadi Jebali (Annahda). Over de resterende ministerposten wordt momenteel nog onderhandeld. De officiële bekendmaking van de nieuwe voltallige Tunesische regering later plaatsvinden. 

Niet betrokken bij onderhandelingen

De oppostiepartijen hebben inmiddels ook van zich laten horen. Zo betreuren de oppositiepartijen Ettajdid, Afek Tounes en PDP dat ze weinig of niet werden betrokken bij de regeringsonderhandelingen geleid door de grootste partij Annahda.

“Het volk heeft voor een grondwetgevende vergadering gekozen die maar één jaar gaat zetelen en als belangrijkste taak heeft een nieuwe grondwet op te stellen. Dit gebeurt best in consensus met alle partijen”, aldus Ahmed Ibrahim van Ettajdid. Andere oppositiepartijen nemen dan weer een meer gematigde of veeleer afwachtende houding aan. 

Rached Al Gannouchi, partijvoorzitter van Annahda, wuift die kritiek echter weg door te stellen dat “de stem van iedereen zal worden gehoord”. Ook Moncef Al Marzouki, de toekomstige nieuwe president, stelt dat de “grieven van alle mensen gehoord zullen worden en ook in overweging worden genomen.”

Felicitaties voor overgangsbestuur

Door het toekennen van de functies van zowel president als parlementsvoorzitter aan haar coaltitiepartners wil Annahda  waarschijnlijk het zichzelf toegeëigende imago van democratische en verantwoordelijke consensuspartij in de verf te zetten.

Anderen zien hierin echter een manoeuvre van Annahda om bij de volgende presidents- en parlementsverkiezingen van 2012 het laken volledig naar zich toe te trekken. De huidige coalitieregering en de grondwetgevende vergadering zijn immers verkozen voor het opstellen van een nieuwe grondwet en is dus per definitie van beperkte duur, aldus de tegenstanders.

Hoedanook, Tunesië en vooral het Tunesische volk mag zijn borst natmaken dat het een eerste democratisch verkozen parlement heeft kunnen vormen na een woelige revolutieperiode in een uiterst turbulente regio. De uittredende overgangsregering onder leiding van eerste minister Béji Caïd Essebsi werd dan ook door alle politieke formaties uitgebreid gefeliciteerd voor haar overgangsbestuur na de val van het dictatoriaal regime van Ben Ali op 14 januari 2011.

Bronnen: TAP, Business News, Tunislive-net

take down
the paywall
steun ons nu!