Actievoerders proberen in contact te komen met de opgesloten asielzoekers van het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel (foto: Ann Laure Degive)
Verslag, Nieuws, België, Dossier:vluchtelingen -

Van Palestina tot in het gesloten centrum 127bis

Issa Salah zit al twee maand gevangen in het gesloten centrum 127bis. Het is een zoveelste moeilijke periode in een actief leven op de vlucht. Na bewogen tijden in Palestina, Libanon, Hongarije en Syrië, gaat zijn gezondheid erop achteruit in gevangenschap in België.

zondag 13 november 2011 16:08
Spread the love

Issa Salah werd geboren in 1961 in Palestina op de Westelijke Jordaanoever. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 wordt zijn gezin verjaagd en vluchten ze naar Libanon. Zijn 10-jarige zus wordt hierbij gedood door het Israëlische leger.

Tussen 1967 en 2009 verblijft hij in Libanon. Hij wordt tandarts en zet zich met de PLO in voor gelijke rechten voor de Palestijnse vluchtelingen in Libanon. Zijn vader wordt in 1987 in Beiroet vermoord door de Syrische geheime dienst die jacht maakt op de PLO. Issa Salah vertelt dat de oorsprong van de grenzen tussen Palestina, Jordanië, Syrië en Libanon ligt bij de verdeling van de regio onder Frankrijk en Engeland na de Eerste Wereldoorlog. 

In 2009 besluit hij naar Denemarken te vertrekken waar hij contact heeft met een organisatie die eveneens strijd tegen de discriminatie van Palestijnse vluchtelingen door de Libanese staat. Hij wordt echter onderschept in Hongarije waar hij 230 dagen wordt opgesloten in een gesloten centrum.

Nadien belandt hij in Syrië van waaruit hij met een vernieuwd Palestijns paspoort naar België vertrekt waar zijn zoon reeds verblijft. Hij dient een asielaanvraag in en wordt opgevangen in open centra  in Gembloux en Herbeumont. Zijn asielaanvraag wordt echter geweigerd waarop zijn advocate een aanvraag tot regularisatie op basis van medische redenen indient. Deze wordt eveneens geweigerd omwille van het ontbreken van een adres. Nochtans verblijft Issa Salah in een open centrum.

Op 12 september wordt hij opgeroepen voor een gesprek bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Hij wordt er gearresteerd en opgesloten in het gesloten centrum 127bis. De Belgische staat wil hem terugsturen naar Hongarije in het kader van de Dublinverordening.

Zijn advocate pleit een negatief advies voor een terugkeer naar Hongarije wat aanvaard wordt. Issa Salah vraagt daarop een vrijwillige terugkeer naar Palestina aan. Op 19 oktober verneemt hij dat Israël hem geen groene kaart wil toekennen. Zonder instemming van de bezetter kan hij niet terugkeren naar zijn geboorteland.

België wil hem vervolgens terugsturen naar Syrië. Uit angst voor een uitwijzing naar dit land waar hij zijn leven riskeert, vraagt hij een vrijwillige terugkeer naar Libanon aan. Dit zal echter wellicht eveneens geweigerd worden omdat hij als Palestijns vluchteling nooit als inwoner van Libanon erkend werd.

Intussen gaat zijn medische toestand achteruit. De 50-jarige man heeft een operatie nodig voor een bloeding in de endeldarm, daanraast heeft hij last van een schouderluxatie en lijdt aan een hernia in de rug. In het gesloten centrum heeft hij geen toegang tot een aangepast bed en voedsel. Zijn advocate dient opnieuw een medische regularisatie-aanvraag in. Ook stelt zijn advocate voor om de procedure tot erkenning als staatsloze te starten.

Issa Salah wil het liefst terugkeren naar zijn regio van herkomst waar ook zijn familie is (een deel in Palestina, een deel in Libanon). Maar door de bezetting van zijn land door Israël en de discriminatie van Palestijnen in Libanon en Syrië, is dit niet evident. En in België zit hij al meer dan twee maand gevangenen in een gesloten centrum waar zijn gezondheid erop achteruit gaat.

Vorige zondag 6 november ging hij in hongerstaking. 5 dagen later en 14 kilo minder eet hij opnieuw, maar is hij nog steeds beroofd van zijn vrijheid en is zijn gezondheid precair. 

Het is overigens niet stil in en rond het gesloten centrum 127bis. Ook de andere gevangenen verzetten zich tegen hun opsluiting en deze week waren er verschillende betogingen van groepjes actievoerders ter ondersteuning van het verzet in het centrum. België en de EU zetten hun non-migratiebeleid echter door. Begin december opent het nieuwe gesloten centrum “Caricole” in Steenokkerzeel.

take down
the paywall
steun ons nu!