Verslag, Nieuws, Wereld, België, Klimaatopwarming, Watmet, Durban 2011 -

11.11.11-campagne: klimaat verdwijnt van de politieke radar, Zuiden betaalt hoge prijs

11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bijt zich deze maand vast in het klimaatprobleem. Het Noorden is verantwoordelijk voor het gros van de historische en actuele uitstoot, maar het is wel het Zuiden dat het hardst in de klappen deelt. Daar vallen 99 procent van de klimaatrelateerde doden en 90 procent van de economische verliezen.

vrijdag 4 november 2011 12:56
Spread the love

Nu aan politiek doen verengd werd tot het kalmeren van de financiële markten en alle ogen gericht zijn op het redden van de euro, verdwijnt het klimaatprobleem volledig van de radar. Nochtans komt er begin december met de klimaattop in Durban een nieuwe cruciale afspraak aan om de klimaatopwarming onder controle te krijgen.

11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging wil iets doen aan die onverschilligheid en groeiende klimaatmoeheid en voert nog tot de start van de top in Durban campagne rond de klimaatverandering. Dat gebeurt onder meer met een tv-spot en een stevig dossier onder de arm.

Nu al sterven elk jaar 300.000 mensen door klimaatgerelateerde natuurrampen zoals hittegolven, stormen en bosbranden). De overgrote meerderheid van die slachtoffers valt in het Zuiden. Vandaar dat 11.11.11 zich dit jaar met het volle gewicht achter een klimaatcampagne zet.

In het Westen heerst consensus dat we de opwarming onder de 2 graden moeten houden. Maar zelfs een opwarming van 2 graden zal een enorme impact hebben op de landen in het Zuiden. Malaria zal in meer streken voorkomen. In Afrika kan tot driekwart van de oogsten mislukken. De honger dreigt daardoor voor 400 miljoen extra mensen. Drie miljard mensen zullen met watertekort kampen. Tientallen miljoenen kustbewoners zullen hogergelegen gebieden moeten opzoeken.

Ondanks die consensus was de uitstoot in 2010 groter dan in de meest sombere scenario’s. Wetenschappers hebben het over een “monster stijging”.

Valse oplossingen

Volgens 11.11.11 moet er daarom dringend op twee sporen worden gewerkt. “Als we de klimaatopwarming onder de twee graden willen houden, moeten we naar een uitstootvermindering van 40 procent, zonder valse oplossingen als biobrandstoffen of de aankoop van koolstofkredieten”, klinkt het.

Voorlopig lijkt het weinig waarschijnlijk dat die 40 procent gehaald wordt. Op de voorbije toppen ging de discussie over 20 tot 30 procent. “Door de lage politieke urgency zijn we op weg naar een opwarming van 3 graden en meer”, aldus 11.11.11.

Drie graden betekent 330 miljoen klimaatvluchtelingen en 1,3 miljard mensen die ondervoed zijn. Ook Europa zou dan niet meer gespaard blijven van waternood.

Om de landen uit het Zuiden te helpen zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering en ze tegelijk de kans te geven te ontwikkelen op een ecologisch verantwoorde manier, hebben ze geld nodig. Dat is het tweede spoor.

Hier botsen we meteen op één van de knelpunten van de klimaatonderhandelingen. Wie draagt de historische verantwoordelijkheid voor de klimaatopwarming? “De historische en actuele uitstoot van de industrielanden is buiten alle proporties. Diegenen met de grootste verantwoordelijkheid moeten de grootste inspanning doen”, zegt 11.11.11. “Klimaatfinanciering is een schuld van de industrielanden aan de ontwikkelingslanden.”

Volgens NGO’s is er wereldwijd nood aan 110 miljard euro extra per jaar. En volgens 11.11.11 moet dat wel degelijk extra zijn. “Dat ten koste laten gaan van de ontwikkelingssamenwerking (0,7 procent) is ethisch onverantwoord.” Voor Europa komt dat neer op 35 miljard euro en het Belgische aandeel daarin zou 1 miljard euro zijn.

Ontwrichten

Eén miljard per jaar is natuurlijk een enorm bedrag in tijden dat de regering nu al op zoek moet naar 11 miljard om het begrotingstekort te dichten, maar 11.11.11 willen de komende maand hameren op de gevolgen als we niet in het klimaat investeren.

Volgens de Britse econoom Nicholas Stern is het op lange termijn goedkoper om de klimaatverandering te bestrijden dan ze te negeren. De klimaatwijziging kan de economie ontwrichten met een jaarlijks verlies van 125 miljard euro.

Bovendien stijgt de kans op conflicten en oorlogen (om water bijvoorbeeld) en zullen honderden miljoenen extra vluchtelingen op zoek zijn naar een veilig onderkomen.

Net als de uitstootreductie van 40 procent is ook de 110 miljard euro extra politiek nog veraf. Op de klimaattop in Cancun werd de belofte gedaan om 30 miljard uit te trekken voor de periode van 2010 tot 2012. “België nam daarvan 150 miljoen op zich, maar besteedde vandaag daarvan slechts 42 miljoen. Daarvan werd bovendien 40 miljoen ingeschreven op het budget van ontwikkelingssamenwerking”, aldus 11.11.11.

Cancun voorziet verder vanaf 2020 jaarlijks 70 miljard. Een pak minder dan de 110 miljard die nodig is.

11.11.11 gaat daarom op zoek naar nieuwe en originele financieringsbronnen zoals een internationele financiële transactietaks, een mondiale koolostoftaks op het verbruik van fossiele brandstoffen en een taks op internationaal vliegtuigtransport. De opbrengsten zouden rechtstreeks naar het VN-klimaatfonds kunnen gaan.

De campagne zou er moeten in slagen om twee jaar na de klimaattop in Kopenhagen het klimaatprobleem terug op de agenda te krijgen. Dat is geen luxe. “Uitstel wordt immers synoniem van executie”, aldus 11.11.11.
 

De director’s cut van de tv-spot:

take down
the paywall
steun ons nu!