Opinie, Nieuws, Milieu, België, Velt - Geert Gommers

Roundup verboden voor particulieren in Nederland – Volgt België?

Verheugend nieuws uit Nederland. De Tweede Kamer in Nederland aanvaardt een motie die het gebruik van glyfosaat, de werkzame stof in Roundup, voor particulieren en gemeenten verbiedt. Dit is een flinke stap richting ecologisch groenbeheer, zonder gevaarlijke stoffen. De Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren - Velt - vraagt aan de Belgische overheid om dit voorbeeld snel te volgen.

dinsdag 4 oktober 2011 16:00
Spread the love

Motie Tweede kamer

Naar aanleiding van het debat rond gewasbescherming heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal in Nederland op 16 september 2011 de motie (1) aangenomen voor het verbod van het gebruik van glyfosaathoudende middelen voor niet-commerciële doeleinden. Het kabinet van Staatssecretaris Joop Atsma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet nu zorgen voor de uitvoering van deze motie.

Voor welke doelgroepen het verbod zal gelden en op welke termijn is nog niet helemaal duidelijk. De motie heeft betrekking op particulieren en gemeenten, maar wat bijv. met tuinbedrijven die tegen betaling bij particulieren tuinonderhoud uitvoeren met Roundup? Formeel kan de staatssecretaris de motie nog naast zich neerleggen, maar dat is niet waarschijnlijk.

Glyfosaat is niet veilig

Glyfosaat is de werkzame stof in heel wat onkruidbestrijdingsmiddelen zoals in het bekende herbicide Roundup. Glyfosaat wordt aangeprezen door fabricanten en professionele gebruikers (landbouwers, tuinaanleggers) als een ‘veilig’ middel.

Maar uit meer en meer rapporten blijkt dat dit gif geboorteafwijkingen, hormoonverstorende effecten, dode reptielen en amfibieën en verstoorde bodemsystemen veroorzaakt. Een recente overzichtsstudie van Greenpeace en GM Freeze geeft een analyse van bijna 200 onafhankelijke wetenschappelijke referenties ter zake. (2)

Wake-up call voor België?

De eerste stap is een gelijkaardig verbod voor België, en snel ook. Zulke producten passen niet in een duurzaam – laat staan ecologisch – groenbeheer waarvan iedereen de mond vol heeft.’ Onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat worden royaal gespoten door particulieren en door gemeenten op straten en pleinen. Dat succes merk je ook in tuincentra, waar deze producten vrij te koop zijn, met tal van variaties in formuleringen en volumes op het schap.

Het is het moment voor onze beleidsmakers om zo’n verbod door te voeren in België ‘want de Belgische overheid moet volgens de Europese wetgeving een nationaal actieplan met cijfermatige doelstellingen voorleggen, ten laatste in 2012, over het duurzaam gebruik en het op de markt brengen van pesticiden.

Geert Gommers is diensthoofd tuin en voeding Velt

Referenties:
(1) Aangenomen motie voor de Tweede Kamer, nr.65, om een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden, van Grashoff, mede ondertekend door Jacobi en Van Veldhoven, voorgesteld op 13 september 2011. http://media.europa-nu.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvhjsfpncqnhs/visqgaafb8y2/f=/kst3237265.pdf
(2) Rapport Herbicide tolerance and GM crops, GM Freeze & Greenpeace International, juni 2011, http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2011/report-gmo-082011.pdf

take down
the paywall
steun ons nu!