Een van de affiches die binnenkort in Antwerpen weer overal achter de ramen prijkt

Ondertussen weten de meeste Antwerpenaren dat het 'Meccano+-tracé' een betere leefbaarheid en mobiliteit waarborgt dan het BAM-tracé. Hoewel dit laatste de favoriet is van de Vlaamse regering zit het vol gebreken. In de aankondiging van de Meccano+-presentatie staan enkele voorbeelden.

  • Aan het Sportpaleis krijgen we dubbele Boomse sleuven met 12 rijvakken naast elkaar. In Boom zijn het er 6.
  • Een 'paperclip' met rotondes van 19 baanvakken, terwijl de 18 baanvakken die oorspronkelijk in het BAM-tracé voorzien waren er mee voor gezorgd hebben dat het BAM-tracé eind 2009 is weggestemd.
  • Een verkeerswisselaar aan het Noordkasteel.
  • De vernietiging van 140 hectare groen, bossen en natuur.
  • Een factuur van 250 miljoen euro waarvoor de stad moet opdraaien. (nvdr: dat is ongeveer 500 euro/inwoner in Antwerpen).
Nieuws, Milieu, Antwerpen, Lokaal, Scholen, Mobiliteit, Fijn stof, Antwerpen, Vlaamse Overheid, BAM-tracé, Meccano-Plus, Luchtvervuiling -

Ziek van ‘A’

maandag 19 september 2011 18:10
Spread the love

ANTWERPEN – Donderdag 15 september presenteerden de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal de status van de strijd voor een leefbaar Antwerpen.

De Vlaamse regering speelt in het Oosterweeldossier verstoppertje met haar burgers om openbaarheid van bestuur te ontlopen. Ze blijft voor het BAM-tracé gaan, terwijl er voor de mobiliteit een betere, gezondere en goedkopere oplossing is.

Ademloos richt zich hoofdzakelijk op de gezondheid, stRaten-generaal meer op de mobiliteit en de openbaarheid van bestuur. De actiegroepen zetten de Oosterweelverbinding op de agenda van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.

Professor Dirk Avonts onderbouwde het geheel met een presentatie over de gevolgen van luchtvervuiling en lawaai en bood enkele oplossingen aan die de toestand kunnen verbeteren.

take down
the paywall
steun ons nu!