Nieuws, Samenleving, België, Brussel, Lokaal, De Wereld Morgen, Frederik Sadones, Beurs, Brussel, Collectief sans papiers België -

Actie Collectief Sans Papiers België

donderdag 15 september 2011 17:39
Spread the love

Twee jaar na de start van de regularisatiecampagnes in 2009, manifesteerde het Collectief Sans Papiers België in Brussel. Na het vertrek aan de grote luidspreker bij het begin van de Stalingradlaan gaat het richting beurs om daar symbolisch een regering te vormen van sans-papiers.

Men vraagt vooral aandacht voor de precaire situatie van deze laatste bevolkingsgroep, niet alleen economisch, maar ook sociaal omdat hij vaak het slachtoffer is van stigmatisering. De maatregelen die in 2009 genomen werden, noemen ze vaag, absurd en geen afdoend antwoord op de situatie in de praktijk. Eerder eisen ze een regularisatiewet die gebaseerd is op een eerlijke en duurzame visie, het einde van de uitwijzingspolitiek en bijbehorende repressie ten opzichte van mensen zonder papieren en het einde van de precaire regularisatievormen die in 2009 werden ingevoerd. Ook wil men er de aandacht op vestigen dat sommigen al een zeer lange wachttijd achter de rug hebben zonder een antwoord te hebben gekregen. 

De boodschap was duidelijk: het feit dat men er niet in slaagt om een regering te vormen mag geen uitvlucht zijn voor kortetermijndenken of het negeren van actuele maatschappelijke problemen. (F.S. tekst+foto’s)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!