Derwich M. Ferho van het Koerdisch Instituut in Brussel vraagt aandacht voor de legitieme eisen van de Koerden (foto: KIB)
Opinie, Nieuws, Politiek, Turkije, Koerden, Pkk, Koerdistan, Irak, Iran, Derwich M. Ferho, Koerdisch Instituut Brussel - Derwich M. Ferho

Steun voor de volksopstanden in het Midden-Oosten, bommen voor de Koerden

Sinds woensdag 17 augustus voert het Turkse leger bombardementen uit in het noorden van Irak, een autonoom Koerdisch gebied sinds de val van Saddam Hoessein. De aanvallen zijn het gevolg van het steeds verder escalerende en opwakkerende militaire conflict tussen de Turkse staat en de Koerdische PKK.

dinsdag 23 augustus 2011 18:15
Spread the love

Vandaag horen we de eerste tragische verhalen over burgerdoden in Iraaks Koerdistan. Een hele familie werd door de Turkse bombardementen vermoord.

Reeds een maand geleden heeft  de Islamitische republiek Iran een militair landoffensief ingezet op Iraaks-Koerdische bodem, waardoor nog meer burgers vermoord en gewond werden en een groot aantal dorpelingen op de vlucht moest slaan.

Het is lang niet de eerste keer dat de Koerdische bevolking van Noord-Irak ten prooi valt aan brutaal militair geweld. Nog niet zo lang geleden werd zij massaal vermoord door het regime van Saddam Hoessein.

De Amerikanen, die na de val van Saddam hun autonomie mee mogelijk maakten, werken nu actief mee aan het Turkse offensief door het ter beschikking stellen van inlichtingentechnologie. Deze steun komt in ruil voor de hulp van de Turkse staat aan de Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten. Meer bepaald bij de pogingen tot het omverwerpen van het regime-Assad in Syrië. Op die manier zijn de Verenigde Staten zeker dat het volgende Syrische regime uit hun hand zal eten.

De Turkse staat toont met dit nieuwe offensief aan dat ze geen interesse heeft in een politieke oplossing voor de reeds lang aanslepende Koerdische kwestie.

Nochtans is dit een voorwaarde voor volwaardig lidmaatschap van de Europese Unie. De EU moet haar verantwoordelijkheid opnemen en alles in het werk stellen om de wreedheden te stoppen en een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten te voorkomen.

De oplossing van de Koerdische kwestie ligt niet in het gooien van bommen, maar wel in het toekennen van politieke, culturele en taalkundige rechten aan de Koerden en andere minderheden in Turkije, zoals onder meer voorgeschreven wordt door Europese en internationale mensenrechtenverdragen. Het Iraanse regime staat dezelfde taak te wachten.

Hoewel de Koerden wereldwijd eenzijdig gelijk worden gesteld met terroristen, zijn hun eisen op zich vanzelfsprekend in de ogen van het Westen.

Nog steeds worden de Koerden omschreven als ‘separatisten’, terwijl ze hun eis voor een onafhankelijke Koerdische staat al meer dan tien jaar achter zich hebben gelaten.

Onderwijs in de moedertaal, meer autonomie voor lokale besturen en een democratische grondwet die rekening houdt met de rechten van minderheden liggen voor de hand, maar worden in het geval van de Koerden zelden verdedigd of erkend door de internationale gemeenschap.

Dat deze actie met goedkeuring en steun van het Westen wordt uitgevoerd op het moment dat de westerse landen gezamenlijk een doorbraak proberen te forceren in de volksopstanden in Libië en Syrië stemt op zijn minst tot nadenken.

Wij verwachten dat de internationale gemeenschap en vooral de Europese Unie druk gaan uitoefenen opdat de Turkse en Iraanse agressie tegen de Koerden wordt gestaakt. Wij hopen ten zeerste dat ook de Koerden stilaan mogen rekenen op steun voor hun strijd voor democratie en vrijheid.

Derwich M. Ferho

Derwich M. Ferho is directeur van het Koerdisch Instituut van Brussel.

take down
the paywall
steun ons nu!