Q&A over de Palestijnse staat
Nieuws, Politiek, Israël Palestina -

Q&A over de Palestijnse staat

Wat valt er zoal te weten over de Palestijnse staat? Brigitte Herremans, medewerkster Midden-Oosten van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, helpt ons verder.

vrijdag 8 juli 2011 21:40
Spread the love

1. Wat willen de Palestijnen?

De Palestijnen willen een onafhankelijke en soevereine staat binnen de grenzen van vóór 1967: de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem. Reeds in 1974 bevestigde de Algemene Vergadering van de VN het Palestijnse recht op zelfbeschikking.

In 1988 riep de PLO, de koepel van de Palestijnse politieke partijen, de Palestijnse staat uit. Die onafhankelijkheidsverklaring lag aan de basis van de vredesgesprekken die in 1991 startten met als principe: ‘land voor vrede’. Israël zou zich terugtrekken uit de gebieden die het sinds 1967 bezet (conform onder meer resolutie 242 van de VN-Veiligheidsraad) en de Palestijnen zouden Israël erkennen.

Dat gebeurde tijdens het Oslo-vredesproces in 1993. Israël zette echter de nederzettingenbouw voort, wat onder meer leidde tot de verdrievoudiging van het aantal kolonisten (ongeveer 500.000) op de Westoever en in Oost-Jeruzalem. Twintig jaar onderhandelen leverden de Palestijnen geen eigen staat op.

2. Wat zal de Palestijnse Autoriteit in de VN ondernemen?

De Palestijnse Autoriteit (PA) besliste in het voorjaar van 2011 om niet louter te vertrouwen op onderhandelingen met Israël onder leiding van de Verenigde Staten.

De VS stelden in februari 2011 in de Veiligheidsraad immers hun veto tegen een resolutie over de nederzettingen. Palestijnse leiders zoals president Abbas en premier Fayyad stelden een nieuwe diplomatieke strategie op, gericht op de multilaterale arena.

Het plan is, het officiële lidmaatschap bij de VN vragen, mogelijk reeds tijdens de Algemene Vergadering van de VN in september. De PLO (die de Palestijnen internationaal vertegenwoordigt) heeft er nu slechts de status van waarnemer.

Ook willen de Palestijnse leiders een zo groot mogelijk aantal landen overtuigen om de onafhankelijkheid van de Palestijnse staat binnen de grenzen van vóór 1967 te erkennen. Een honderdtal landen (vooral in Latijns-Amerika, Azië en Afrika) erkende de Palestijnse staat reeds op bilaterale basis in 1988. Als reactie op het nieuwe Palestijnse initiatief volgden meer staten (vooral uit Latijns-Amerika) in 2010 en 2011.

3. Zal dit iets veranderen voor de Palestijnen?

De toelating en officiële erkenning van een Palestijnse staat binnen de VN, de belangrijkste supranationale instelling en bron van internationaal recht, kan een grote impact hebben. Het probleem is dat de Veiligheidsraad zijn advies moet geven over het lidmaatschap alvorens de Algemene Vergadering zich hierover buigt.

Hoogstwaarschijnlijk zullen de VS hun veto tegen het Palestijnse lidmaatschap stellen. Bovendien erkennen staten elkaar op bilaterale basis, en gebeurt dit niet in de Algemene Vergadering.

De Palestijnen erkennen dat ze vooral een symbolische daad willen stellen, gedreven uit wanhoop over het wegkwijnen van de tweestatenoplossing.

Toch stellen ze dat dit hun recht is, zoals de internationale gemeenschap reeds bevestigde, en ze hiervoor geen toestemming nodig hebben, net zoals Israël die evenmin nodig had voor zijn onafhankelijkheidsverklaring in 1948.

Bovendien hopen ze dat het initiatief politieke gevolgen zal hebben, waardoor ze gemakkelijker juridische acties tegen Israël kunnen ondernemen.

Op het terrein zal het weinig veranderen, omdat de bezetting voortgaat en Israël de oprichting van een soevereine staat blokkeert.

4. Hoe is de reactie van de internationale gemeenschap?

Israël is tegen het initiatief, dat het als unilateraal bestempelt, en lanceerde er een lobbycampagne tegen. Minister van Buitenlandse Zaken Lieberman dreigde ermee de akkoorden met de Palestijnse Aurtoriteit te beëindigen als ze naar de VN gaat.

Israël probeert diezelfde landen te overtuigen, de Palestijnse staat niet te erkennen. Het wil zich niet terugtrekken tot wat het ‘onverdedigbare’ grenzen noemt.

Ook de VS en enkele Europese landen zoals Duitsland en Italië kantten zich publiekelijk tegen het initiatief. President Obama waarschuwde in zijn speech in mei dat ‘symbolische acties om Israël binnen de VN te isoleren niet zullen leiden tot een onafhankelijke staat.’

Sommige Europese landen, zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, lijken dan weer positief tegenover het plan te staan, maar zijn ook ambigu. Ze stellen dat hun beslissing zal afhangen van de resolutie die de Palestijnen zullen indienen.

Aangenomen wordt dat de EU zal proberen om de formulering van die resolutie te beïnvloeden en de Palestijnen te overtuigen om de onderhandelingen te hervatten.

Brigitte Herremans

Brigitte Herremans is medewerkster Midden-Oosten bij Broederlijk Delen-Pax en Christi Vlaanderen.

Meer informatie

Uitwisseling van brieven tussen Yasser Arafat en Yitshaq Rabin in 1993 – http://www.mideastweb.org/osloletters.htm

Erkenning van de Palestijnse staat door Algemene Vergadering van VN, res. 3236 
http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/0/025974039acfb171852560de00548bbe

Analyse Palestijnse academicus Rashid Khalidi ‘On the possible recognition of the Palestinian state’
http://www.jadaliyya.com/pages/index/2002/on-the-possible-recognition-of-a-palestinian-state

Positie van Israël ‘Dangers of premature recognition of a Palestinian state’
http://www.mfa.gov.il/MFA/About+the+Ministry/Behind+the+Headlines/The+Dangers+of+Premature+Recognition+of+a+Palestinian+State-15-Jun-2011.htm

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!