Wereld, Milieu, Opwarming aarde, Smelten ijskappen, Stijgen zeespiegel -

Smelttempo van de poolkappen neemt toe

Het tempo waaraan de Groenlandse en Antarctische ijskappen smelten neemt sneller toe dan verwacht. Dat blijkt uit een door NASA gefinancierde studie. Door de extra toestroom van smeltwater richting de oceanen, stijgt de mondiale zeespiegel zienderogen.

donderdag 10 maart 2011 14:30
Spread the love

De studie suggereert dat vooral smeltende ijskappen verantwoordelijk zijn voor de vluggere stijging van het oceaanpeil. Voorheen dacht men dat het gesmolten ijs afkomstig uit bergstreken de dominerende factor hiervoor was.

Voor de NASA-studie onderzochten wetenschappers gedurende twintig jaar wijzigingen in de polaire ijskapmassa’s. In combinatie met maandelijkse satellietmetingen, tekenden ze regionale atmosferische klimaatveranderingen op.

Dat ijskappen in de toekomst de grootste bijdrage zullen leveren aan de stijging van de zeespiegel is niet verwonderlijk. Zij bevatten immers meer water dan ijsgletsjers. Opmerkelijk is wel de toegenomen bijdrage die smeltende ijskappen leveren aan de mondiale waterstijging.

Zo toonde de NASA-studie in 2006 aan dat de Groenlandse en Antarctische ijskappen genoeg water verloren om de zeespiegel wereldwijd met een gemiddelde van 1,3 mm te verhogen.

De auteurs van de studie stellen dat, indien de huidige smeltsnelheid van ijskappen aanhoudt, de zeespiegel over zo’n veertig jaar met 15 centimeter gestegen zal zijn.

Als we hieraan de voorspelde stijging van 8 cm van glaciale ijskappen en de  9 cm van de thermische uitzetting van de oceaan toevoegen, zal tegen 2050 het zeeniveau zo’n 32 centimeter hoger liggen. 
 

take down
the paywall
steun ons nu!