Verslag, Nieuws, Samenleving, België -

Vlaamse regering krijgt 36.580 gele memo’s tegen armoede

Welzijnszorg leverde woensdag 36.580 gele memo's tegen armoede af aan de Vlaamse regering. Evenveel mensen hebben op die memo's een boodschap voor de politici gekrabbeld. “Het Vlaams actieplan armoedebestrijding is een goede start, maar er staan te weinig concrete maatregelen in”, zegt Daniëlle Colsoul van Welzijnszorg.

woensdag 26 januari 2011 13:39
Spread the love

Met een korte actie in de buurt van het Martelarenplein sloot Welzijnszorg de campagne ‘Werk armoede weg’ af. Duizenden vrijwilligers zamelden in december 36580 memo’s in tegen armoede. Mensen schreven op die gele briefjes soms krachtige, soms grappige of ontroerende boodschappen.

De campagne van Welzijnszorg richtte de schijnwerpers op de vaak verdoken armoede bij etnisch-culturele minderheden. Geen makkelijk thema, geeft Daniëlle Colsoul, directrice van Welzijnszorg toe. “Zorg toch maar liever eerst voor het eigen volk, hebben we vaak gehoord. Maar de cijfers dwongen ons om ook dat thema bespreekbaar te maken. De helft van de mensen afkomstig van buiten Europa leeft in ons land onder de armoedegrens. Het aantal werkzoekenden van allochtone origine groeide tijdens de crisis dubbel zo snel als het gemiddelde”, aldus Colsoul.

Welzijnszorg heeft twee concrete eisen voor de Vlaamse regering. “Er moet trajectbegeleiding op maat komen en de Vlaamse regering moet sociale criteria uitwerken voor bedrijven die overheidsopdrachten uitvoeren of aanzienlijke subsidies ontvangen. Zo kunnen we die bedrijven dwingen om echt aan diversiteit te werken”, zegt Colsoul.

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen beloofde alvast in de zorgsector een inspanning te leveren, “want daar zijn heel veel handen en voeten te kort”. Minister van Sociale Economie Freya Van den Bossche zei dat er gewerkt wordt aan een sociale clausule voor de sociale economie.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!