Werkgeversorganisaties pal achter N-VA en CD&V ondanks kritiek
Verslag, Nieuws, Politiek, België, Dossier N-VA -

Werkgeversorganisaties pal achter N-VA en CD&V ondanks kritiek

Unizo-topman Karel Van Eetvelt blijft pal achter Bart De Wever en Kris Peeters staan en werd daarover kritisch aangepakt in De Ochtend van Radio 1. Van Eetvelt kon daar niet mee lachen. “Als je in Vlaanderen Sp.a en Groen niet volgt heb je tegenwoordig een "afwijkende mening" voor VRT-radio. Toch beetje eigenaardig!”, twitterde hij.

vrijdag 7 januari 2011 14:48
Spread the love

Bij The Financial Times vragen ze zich af of we stilaan niet beter een B toevoegen aan de PIGS. Dat laatste letterwoord staat voor de landen Portugal, Italië/Ierland, Griekenland en Spanje die kampen met grote economische problemen en in het vizier komen van speculanten. PIGS zou dan PBIGS worden.

Zouden de Vlaamse ondernemers zenuwachtig worden door die onheilsberichten? Afgaand op de reacties van werkgeversorganisaties Voka en Unizo is dat nog niet het geval. Beide organisaties geven geen krimp en blijven de lijn van CD&V en N-VA verdedigen.

In Terzake liet Bart De Wever donderdagavond weten dat hij samen met Elio Di Rupo (“de grote partijen moeten het nu doen”) een oplossing wil uitdokteren. Voka-voorzitter Luc De Bruyckere echoot in een reactie dat voorstel. “De winnaars van de verkiezingen moeten nu samen een uitweg zoeken”, aldus De Bruyckere.

De Bruyckere stelt ook voor om te kammen in de nota van Vande Lanotte. Voka wil vooral dat Vlaanderen een beleid op maat van bedrijven kan voeren. Wat daar niet toe bijdraagt moet eventueel gewoon uit de onderhandelingen gehaald worden. “We merken dat de nota-Vande Lanotte op een aantal domeinen hefbomen aanreikt voor economische groeikracht en voor het verhogen van de werkzaamheidsgraad. Het gaat om voorstellen rond werk en arbeidsmarkt, het homogeniseren van economische bevoegdheden en de hervorming van de financieringswet. Daarover moeten sluitende en duurzame afspraken gemaakt worden, zodat de regio’s hun eigen beleid ten gronde kunnen voeren, met meer bestuurskracht. Wat daar op het vlak van staatshervorming onvoldoende toe bijdraagt, moeten we desnoods maar loslaten.”

Maar Voka beseft natuurlijk ook dat grote delen van het sociaal-economische beleid federaal zullen blijven. Daarom moet de nieuwe federale regering een akkoord sluiten over “een meerjarenprogramma voor budgettaire sanering en een hervorming van het werkloosheid- en pensioenstelsel”.

Begrijpelijk

Naar verluidt had Vlaams minister-president Kris Peeters heel veel bezwaren tegen het financieringsmodel van Vande Lanotte. Het zou Vlaanderen veel geld kosten. Karel Van Eetvelt, die Kris Peeters opvolgde aan het hoofd van Unizo toen die tot minister in de Vlaamse regering werd gebombardeerd, kan zich vinden in die kritiek.

“Ik kan de terughoudendheid van enkele partijen in die zin begrijpen. Als een compromis inhoudt dat haar economisch sterkste regio haar eigen economie zwaarder moet belasten en de andere regio’s onvoldoende aangezet worden om hun eigen budgettaire verantwoordelijkheid te dragen, leidt dat tot de verarming van België”, aldus Van Eetvelt.

Liever dan op een drafje een regering te vormen, mag het dus wel nog even duren. “Drie jaar lang hebben we federale regeringen gehad die gestart zijn met onduidelijke afspraken. Daardoor kon geen enkel probleem ten gronde worden opgelost. De nieuwe federale regering kan onmogelijk nog eens op die manier starten want dat is pas spelen met de toekomst van alle Belgen, niet in het minst die van de ondernemers,” besluit Van Eetvelt.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!