Nieuws, Economie, België, Brussel, Vakbond, Brussel, Intergewestelijke dialoog, Startdag -

Een charter voor ACV-CSC Brussel en de Rand

Op zaterdag 27 november begon het hoofdbestuur van ACV Brussel-Halle-Vilvoorde, samen met het Overlegcomité Halle-Vilvoorde en het Brussels Regionaal Comité, aan een intergewestelijke dialoog over het thema ‘Brussel en de Rand: twee regio’s, één uitdaging’.

dinsdag 30 november 2010 14:45
Spread the love

Het is de bedoeling om uiterlijk tegen de zomer van 2011 uit te pakken met een charter, waarin een gemeenschappelijke ACV-CSC-visie zal staan over de samenwerking tussen Brussel en de Rand.

Deze eerste oefening werd bijgewoond door een vijftigtal Nederlandstalige en Franstalige militanten en vrijgestelden, die in Brussel wonen of/en er werken – zoals die ene militant uit Charleroi.

’s Morgens bezochten de deelnemers per bus een aantal locaties in Brussel en de Rand. Dit onder begeleiding van twee gidsen. Een samenwerking met Brukselbinnenstebuiten en ARAU (Atelier de Recherche et d’Architecture Urbaine).

’s Namiddags had in het Cultuurcentrum ‘Het Bolwerk’ te Vilvoorde een eerste discussieronde plaats, onder het voorzittersschap van verbondssecretaris Guy Tordeur.

Eén sociaal-economisch gebied

Het uitgangspunt van de oefening is dat Brussel en de Rand één sociaal-economisch gebied uitmaken, en baat hebben bij een ‘doorgedreven samenwerking en overkoepelende visie’, zoals in de uitnodiging stond. Daarin werd ook verwezen naar de door de werkgeversfederaties BECI (Brussel), UWE (Wallonië) en VOKA (Vlaanderen) eerder gevraagde geïntegreerde aanpak over de gewesten heen.

Verbondssecretaris Guy Tordeur zei bij de aanvang van de bijeenkomst, en verwijzend naar de regeringsonderhandelingen, dat voor het ACV-CSC drie elementen onaantastbaar zijn: vooreerst de solidariteit onder de werknemers, sociale zekerheid inbegrepen. Vervolgens het interprofessioneel overleg, en tenslotte het arbeidsrecht.

Hij zei ook dat rond Brussel geen muur moest worden gebouwd, en dat op het terrein de samenwerking tussen Brussel en de Rand stijgende is. Dat was ook de mening van Myriam Gérard, ACV-CSC-gewestsecretaris voor Brussel, die in de debatten een actieve rol speelde.

Inhoud van het charter

In diverse werkgroepen werd nadien de relatie Brussel/Rand een eerste keer benaderd, in de vorm van een losse gedachtewisseling. Hieruit bleek de noodzaak om thema’s verder uit te diepen. Zoals bijvoorbeeld de problemen van het onderwijs – vooral dan van het technisch onderwijs – in Brussel, of de mogelijkheden die de uitbouw van de luchthaven van Zaventem biedt inzake de arbeidsmarkt, ook voor laaggeschoolden.

Ook werd aangestipt dat het begrip ‘Rand’ breed moet worden geïnterpreteerd, want niet alleen in Wezembeek-Oppem maar ook in Liedekerke bestaan klachten over het feit dat ingeweken inwoners van Franstalige of vreemde origine ‘niet deelnemen aan het dorpsleven’. Waarop dan weer werd gerepliceerd dat dit dorpsleven zich ook zal moeten aanpassen.

Politici werden op deze eerste bijeenkomst niet uitgenodigd. Ben Debognies, ACV-CSC-gewestsecretaris voor Halle-Vilvoorde, kondigde in zijn afsluitend woord aan dat het debat intern wordt verder gezet.
Hij riep dan ook op tot een verdere actieve medewerking om het charter te kunnen realiseren.  

take down
the paywall
steun ons nu!