Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Guido Fonteyn: Verkiezingen wijzen toch op verandering

Nu alle verkiezingscijfers zijn gekend kunnen we nagaan of, meer dan de sympathie of antipathie voor personen of lijsten, ook sociologische veranderingen bij de beslissingen van de kiezers een rol h...

Men beseft in Vlaanderen (en Brussel) onvoldoende de invloed van de Franse televisiezenders op de gemiddelde Waal. Die kijkt daar meer naar dan naar de ‘eigen’ RTBf, en in de Waalse regionale pers worden de Franse debatten dan nog eens overgedaan: niet alleen als er presidentsverkiez...

De nieuwe terminal bij La Louvière biedt zich aan – naar het zeggen van Willy Taminiaux, gewezen burgemeester van La Louvière en drager van dit project – als een alternatief voor de volle binnenhavengebieden van Vlaanderen en Brussel, en als een ideale anker-en overslagplaats tussen ...

Bedrijven blijken in België nogal vlot van gewest te wisselen. Zo verlieten circa 1000 bedrijven Vlaanderen en Brussel om zich in Wallonië te vestigen, maar een aantal Waalse bedrijven volgden de andere richting Het saldo van de hele operatie is positief voor Wallonië, met een winst...

Walen willen Staten-Generaal

Maar vooraleer dieper op de tekst – een ware oproep – in te gaan moet toch een blik worden geworpen op de ondertekenaars ervan, en daar staan – naast Philippe Destatte – Charles-Ferdinand Nothomb en Philippe Maystadt bij. Nothomb was voorzitter van de (toenmalige) PSC (nu CDH) en o.m...

Dat zegt Vincent Reuter, de invloedrijke afgevaardigde-bestuurder van de UWE (Union wallonne des entreprises) in een beoordeling van het werk van de regering-Demotte. Die krijgt van Reuter een paar goede, maar vooral veel slechte punten. Zo wijst Reuter (in La Libre Belgique) op hét...

Een artikel in La Libre Belgique (21 februari 2011), verwijzend naar een verslag van de Belgische Liga voor Mensenrechten, schrijft dat in juni 2009 de toenmalige Waalse gewestregering – in lopende zaken – een contract goedkeurde tussen FN-Herstal en de Libische overheid over de leve...

Waalse bedrijfsleiders tegen regionalisering

‘Als de federale staat de controle verliest over een groot deel van zijn inkomsten, wat zal dan de reactie zijn van onze schuldeisers?’, zo staat in de tekst. De open brief is bestemd voor de Vlaamse publieke opinie, en zoiets heeft het UWE – goed voor zesduizend leden en negentien ...

In het charter engageren de militanten en vrijgestelden van de verbonden Leuven en Liège-Huy-Waremme (Luik-Hoei-Borgworm) zich om enkel een staatshervorming te ondersteunen "als ze positief is voor de mensen", en aan volgende vier voorwaarden voldoet: federale solidariteitsmechanism...

Waals gewestminister voor Economie en Buitenlandse Handel, Jean-Claude Marcourt (PS), ziet niet alleen het mondiaal herstel van de economie weerspiegeld in deze cijfers, maar ook het Marshallplan – en dan vooral in die zin dat het Marshallplan het imago van Wallonië als verouderd ind...

Load More