Waalse bedrijfsleiders tegen regionalisering
Nieuws, België -

Waalse bedrijfsleiders tegen regionalisering

In een open brief neemt het UWE (Union Wallonne des Entreprises) in vrij scherpe termen afstand van bij de regeringsonderhandelingen opgedoken plannen om de gewesten fiscale autonomie te bezorgen.

vrijdag 4 februari 2011 12:07
Spread the love

Als de federale staat de controle verliest over een groot deel van zijn inkomsten, wat zal dan de reactie zijn van onze schuldeisers?’, zo staat in de tekst.

De open brief is bestemd voor de Vlaamse publieke opinie, en zoiets heeft het UWE – goed voor zesduizend leden en negentien aangesloten bedrijfssectoren – nooit eerder gedaan. Het UWE heeft ook vragen bij de mogelijke overheveling van bevoegdheden van het federale niveau naar dat van de deelstaten, wat volgens deze Waalse bedrijfsleiders ‘niet noodzakelijk synoniem is met een efficiënter beleid’. Deze thesis wordt gestaafd met voorbeelden uit Vlaanderen, waar de toestand inzake mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en andere overgehevelde bevoegdheden (zoals ook de verlaging van de personenbelasting) er volgens het UWE niet op is verbeterd. Zo worden de files alleen maar langer en de bedrijven klagen over een gebrek aan industrieterreinen en over te veeleisende milieuvoorschriften.

Het UWE is dan ook van mening dat eisen zoals meer bevoegdheden voor de gewesten enkel politiek gemotiveerd zijn, ‘en niet zijn ingegeven zijn door overwegingen van goed economisch bestuur’. (Guido Fonteyn)

Zie voor UWE ook:
www.uwe.be
www.dynamismewallon.be

take down
the paywall
steun ons nu!