Komt er een vakbondsas tussen ACV-Leuven en CSC-Liège-Huy-Waremme? (foto: CSC-Liège)
Nieuws, Economie, België, ACV, Vakbonden, Sociale zekerheid, CSC, Solidariteit, CSC-Liège-Huy-Waremme -

ACV-Leuven bezocht CSC-Luik

"De vakbondsas Luik-Leuven is geboren". Onder dit motto trok een uitgebreide delegatie van ACV-Leuven dinsdag naar hun CSC-collega’s van Luik, waar zij na een grondig stadsbezoek en een discussienamiddag plechtig een solidariteitscharter ondertekenden. Dit charter zal ook aan andere afdelingen van ACV en CSC ter ondertekening worden aangeboden.

woensdag 2 februari 2011 13:15
Spread the love

In het charter engageren de militanten en vrijgestelden van de verbonden Leuven en Liège-Huy-Waremme (Luik-Hoei-Borgworm) zich om enkel een staatshervorming te ondersteunen “als ze positief is voor de mensen”, en aan volgende vier voorwaarden voldoet:

  • federale solidariteitsmechanismen (sociale zekerheid, arbeidsrecht, CAO’s);
  • voordelen voor alle werknemers en werkzoekenden;
  • de autonomie van het sociaal overleg moet worden gevrijwaard;
  • een financieel versterkte federale overheid.

Tijdens de debatten kwam herhaaldelijk naar voren dat dit charter ook bestemd is voor de hiërarchie van de christelijke vakbond, zowel ACV als CSC.

In zijn toespraak benadrukte Jean-Marc Lamotte, federaal secretaris van CSC-Luik-Hoei-Borgworm, dat Luik zo stilaan uit het diepe dal van de crisis kruipt. In de eerste plaats dankzij het Marshallplan van de Waalse gewestregering.

Hij legde voorts de nadruk op de noodzaak van solidariteit binnen de Euregio (nvdr: het grensgebied tussen Luik, Hasselt, Maastricht en Aken), maar in de eerste plaats met het nabijgelegen Vlaams-Brabant, en daar meer in het bijzonder wat de talenkennis betreft.

Er is op dit vlak vooruitgang. In het lager onderwijs in Luik beslist nu meer dan 60 procent van de leerlingen om vanaf het vijfde leerjaar het Nederlands als tweede taal te kiezen, veeleer dan het Engels. Terwijl in 2002 maar 6 procent voor het Nederlands koos.

Eerder had Tine Van Rompuy, namens de (Vlaamse) dienstensector, gewezen op een bijzonder gevaarlijk punt in de nota-Vande Lanotte: de overdracht van de ouderenzorg naar de regio’s.

Zij zag hierin een begin van afbraak van de sociale zekerheid. Zij zei ook dat de ouderenzorg bedreigd wordt door de commercialisering. Zij pleitte ten slotte voor solidariteit over de taalgrenzen heen. Zo is het onaanvaardbaar dat Waalse opvoeders 20 procent minder verdienen dan Vlaamse opvoeders.

Beide vakbondsafdelingen zijn van plan hun onderlinge samenwerking op te voeren, zodat een ware vakbondsas Luik-Leuven zou ontstaan.

take down
the paywall
steun ons nu!