11.11.11 richt schijnwerper op Centraal-Afrika
Verslag, Nieuws, Afrika, België -

11.11.11 richt schijnwerper op Centraal-Afrika

De nieuwe campagne van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, is gelanceerd: 'Afrika moet sneller vooruit'. In deze jaarlijkse najaarscampagne ligt de focus op het Belgische ontwikkelingsbeleid in Centraal-Afrika.

dinsdag 9 november 2010 17:47
Spread the love

De nieuwe campagne van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, is gelanceerd: ‘Afrika moet sneller vooruit’. In deze jaarlijkse najaarscampagne ligt de focus op het Belgische ontwikkelingsbeleid in Centraal-Afrika, namelijk Burundi, Rwanda en Congo. Er wordt daarmee verdergebouwd op De Wachtnacht, die op 11 september werd georganiseerd in Gent ter herinnering aan de Millenniumdoelstellingen.

De Milleniumdoelstellingen werden in Centraal-Afrika verre van behaald. Zowel in absolute als in procentuele cijfers blijft de armoede er stijgen. Deze ondermaatse score heeft te maken met het feit dat 70 tot 90 procent van de Centraal-Afrika’s bevolking afhankelijk is van de landbouw. Spijtig genoeg ontbreekt de politieke wil om in deze sector, die nochtans de motor van ontwikkeling is, te investeren.

Wat gaat 11.11.11 hieraan doen? Om te beginnen willen de Noord-Zuidbeweging en hun plaatselijke partners politieke druk uitoefenen. Ze gaan aan de mouw trekken van de Belgische en de plaatselijke overheden. Maar ook dient België een voorstrekkersrol op zich te nemen in de Europese Unie. De Europese ontwikkelingssamenwerking is namelijk een kluwen en niet transparant genoeg. Cijfers moeten zwart op wit beschikbaar zijn en er moet een ernstig debat gevoerd worden over fundamentele beleidskeuzes.

15 procent van het totale Belgische budget voor ontwikkelingssamenwerking moet volgens 11.11.11 naar de ontwikkeling van duurzame landbouw gaan. Dit geld dient geïnvesteerd te worden in een goed landbouwbeleid, transportwegen naar afzetmarkten, degelijke opslagruimtes, het verwerken en lokaal vermarkten van voedingsproducten, een betere inventarisering en verspreiding van nuttige landbouwkennis, verbeterde landbouwgronden en een betere toegang hiertoe dankzij kredieten, vooral voor vrouwen.

Financiering is echter niet genoeg. Ook moet er, vooraleer dat het Belgisch ontwikkelingsbeleid wordt uitgetekend, geluisterd worden naar de stem van de boerenorganisaties en hun prioriteiten.

Bij deze campagne worden vrijwilligers opgeroepen om mee de minister van Ontwikkelingssamenwerking een duwtje in de rug te geven. Dit willen ze doen door de grootste open brief aller tijden te schrijven met koeien van letters. Elke 11.11.11-vrijwilliger kan een letter bezorgen. De letters worden dan samen tot een niet mis te verstane boodschap geplakt van 20m op 30m.

Voor meer info, zie: http://www.11.be/11/index.php?option=com_content&task=view&id=103676&Itemid=3511. Voor meer algemene informatie over de campagne, zie: http://www.11.be/11/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18322&Itemid=3511

take down
the paywall
steun ons nu!