Verslag, Nieuws, België -

167.269 handtekeningen voor Waardig Werk

167.269 mensen schaarden zich achter een oproep voor waardig werk. De vakbonden en ngo's die twee jaar lang campagne voerden rond dat thema gingen de stapel handtekeningen op de Internationale Dag voor Waardig Werk afgeven aan het VBO en het parlement.

donderdag 7 oktober 2010 16:05
Spread the love

Twee jaar lang gingen vakbonden en ngo’s de boer op voor waardig werk. Dirk Mertens van de liberale vakbond ACLVB legt nog eens uit waar de campagne om draaide. “Werk hebben is ook vaak niet genoeg om uit de armoede te geraken. De helft van alle werkende mensen verdient minder dan anderhalve euro per dag. Het gaat om waardig werk: dat is de sleutel om de eerste Millenniumdoelstelling (de armoede halveren tegen 2015) te bereiken”, aldus Dirk Mertens.

“De belangrijkste realisatie van de campagne is dat er binnen de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) een conventie komt over huisarbeid. De vaak verborgen huisarbeid wordt voortaan erkend. Als de conventie er is, moeten we zoveel mogelijk landen aansporen om die te tekenen”, zegt Jan Franco van Wereldsolidariteit.

“Er is ook iets dat we niet gerealiseerd hebben. De investeringsakkoorden tussen het Noorden en het Zuiden bieden investeerders alle mogelijkheden om te doen wat ze willen en daarvan alle vruchten te plukken. Landen uit het Zuiden kunnen alleen ondergaan. De Belgische regering is gevoelig voor onze argumenten, maar er is op Europees niveau een enorme lobby om niets te veranderen aan het systeem. We moeten blijven druk uitoefenen”, zegt Xavier Declercq van Oxfam-Solidariteit.

“Er zijn ook nog veel te veel producten waarvan we niet weten in welke omstandigheden ze worden geproduceerd. Er is meer transparantie nodig”, aldus Tim Roosen van FOS.

Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO, beloofde samen met de vakbonden een task force op te richten rond waardig werk. “We moeten sensibiliseren rond het thema, een echte hype creëren”, aldus Timmermans.

“Aanmoedigen is goed, maar verplichten is nog beter,” zegt ACV-voorzitter Luc Cortebeeck.

take down
the paywall
steun ons nu!