Nieuws, Wereld, Economie, Vakbondsrechten, Cambodja -

Staking in Cambodja opgeschort. Gespannen situatie blijft

Vorige week zijn tot wel 200.000 Cambodjanen in staking gegaan voor een hoger minimumloon. Niet makkelijk wanneer knokploegen op pad zijn om de stakers op andere gedachten te brengen, al 188 vakbondsleden op staande voet zijn ontslagen en de veiligheid van vakbondsleiders is bedreigd. Intussen is de staking opgeschort en is het wachten op onderhandelingen voor een echt resultaat.

maandag 20 september 2010 15:26
Spread the love

68.000 stakers maandag, 144.500 stakers dinsdag en een hoogtepunt van 200.000 stakers op woensdag 15 september. Volgens CLC (Cambodian Labour Confederation), heeft tot 70 procent van de werknemers werkzaam in de textielindustrie in Cambodja actief meegedaan aan de staking.

De Cambodjaanse werkgeversassociatie deed er ondertussen alles aan om de staking te breken en illegaal te verklaren. Er zijn tal van knokploegen ingezet om mensen te verhinderen aan de staking deel te nemen.

De staking brak uit nadat de onderhandelingen over een verhoging van het huidige minimumloon op niets uitgedraaid waren. De vakbonden CLC (partner van Wereldsolidariteit en ACV) en CNC konden niet akkoord gaan met het voorstel van de regering tot een verhoging van het huidige minimumloon van 50 dollar met slechts 5 dollar. De vakbonden willen een minimumloon dat tegemoet komt aan de basisnoden van een doorsnee familie, en eisen dat er degelijke en betrouwbare sectoronderhandelingen opgestart kunnen worden tussen werkgevers en werknemersvertegenwoordigers.

ACV, Wereldsolidariteit, de Schone Kleren campagne, LBC-NVK en tal van internationale organisaties hebben de Cambodjaanse overheid, de Cambodjaanse werkgeversassociatie en de belangrijkste kledingproducenten die aankopen in Cambodja, geïnterpelleerd over de situatie.

Op donderdag 16 september, hebben de vakbondsconfederatie Cambodian Labour Confederation (CLC ) en Cambodian National Labour Confederation (CNC) een tijdelijke opschorting van de staking afgekondigd in antwoord op de uitnodiging van het Ministerie van sociale zaken en arbeid, voor een onderhandelingsgesprek op 27 september 2010. Internationale en regionale organisaties zullen als observator uitgenodigd worden. Dit speelt zich af in een klimaat van dreiging met  sancties tegen al wie opkomt voor het stakingsrecht van de werknemers. We hebben al meldingen binnen gekregen dat vakbondsleden die deelnamen aan de staking, ondertussen ontslaan zijn.

Het ministerie van sociale zaken en arbeid stuurde op 15 september een brief naar de eerste minister Hun Sen om klacht in te dienen tegen vakbondsleiders en actievoerders die werknemers aanmoedigden om te staken. En het deed een oproep aan de politie om de staking neer te slaan. Politie en lokale overheden werden verzocht om samen te werken met GMAC (Garment Manufacturers Association of Cambodia ) en bewijzen te verzamelen voor de arrestatie van de vakbondsleiders die aangezet hebben tot staken. Premier Hun Sen heeft dezelfde dag zijn schriftelijk akkoord gegeven.

Er is grote bezorgdheid om de veiligheid van de actievoerders omdat er geruchten de ronde doen over een lijst van 9 personen tegen wie een arrestatiebevel uitgevaardigd is. Aangenomen wordt dat ondermeer de leiding van onze vakbondspartner CLC op die lijst staan.

Ondertussen zijn al 188 vakbondsleiders uit 16 verschillende fabrieken op staande voet ontslaan omdat ze deelnamen aan de staking. Het blijft dus noodzakelijk dat wij als internationale partner van CLC aan de alarmbel blijven trekken en opnieuw de Cambodjaanse overheid en de kledingproducenten aanspreken over deze onrechtmatige gang van zaken.

Jessie Van Couwenberghe is medewerkster van ACV-Internationaal

take down
the paywall
steun ons nu!