BIEN-congres: “basisinkomen inspireert”

Deze zomer hield BIEN, het wereldwijde netwerk voor de studie en de promotie van het basisinkomen, in São Paulo zijn dertiende congres. Gedurende drie dagen namen 500 deelnemers uit meer dan 30 landen deel aan ongeveer 200 presentaties en debatten over dit thema.

woensdag 15 september 2010 16:38
Spread the love

BIEN staat voor ‘Basic Income Earth Network’. Het is een in 1986 opgericht netwerk van academici en activisten die zich bezighouden met onderzoek naar of promotie van de idee van een wereldwijd basisinkomen.

Het basisinkomen is een systeem waarbij iedere burger – rijk of arm, werkend of niet-werkend – onvoorwaardelijk een gelijk bedrag wordt toegekend. Dat bedrag kan nadien wel aangevuld worden met inkomsten uit loon of liefdadigheid.

Brazilië

Dat het congres plaatsvond in Brazilië, was geen toeval. “Van alle zogeheten ‘ontwikkelingslanden’ heeft Brazilië het sterkst uitgebouwde herverdelingssysteem. Het systeem wordt soms gezien als de dichtste benadering van het basisinkomen in de hele wereld,” schrijft stichtend lid Philippe Van Parijs in zijn persoonlijk verslag van het congres.

“Bovendien nam Brazilië als eerste land ter wereld een wet aan waarin het belooft werk te maken van een onvoorwaardelijk en individueel basisinkomen voor alle inwoners (dus ook mensen met een verblijfsvergunning).”

Ten derde is het aan een Braziliaan, Eduardo Matarazzo Suplicy, tevens de eerste senator ooit van president Lula’s Partido dos Trabalhadores (Arbeiderspartij), te danken dat BIEN in 2004 werd omgevormd van een Europees naar een wereldwijd netwerk, schrijft Van Parijs nog.

Onderwijs

Een belangrijk thema op het congres was de Braziliaanse Bolsa Familia. Dat is een voorwaardelijk herverdelingssysteem, waarbij arme families een som geld krijgen als ze hun kinderen naar school sturen en en laten vaccineren.

Maar zo’n systeem is niet altijd even eerlijk, aldus Van Parijs. Door het sterk informele karakter van de Braziliaanse economie, komt het voor dat mensen een Bolsa Familia krijgen, hoewel ze door zwartwerk meer verdienen dan sommige niet-ontvangers.

Mocht het deels oneerlijke karakter van het systeem zijn voortbestaan toch in het gedrang brengen, dan is het uitbreiden van het basisinkomen naar alle inwoners een structurele oplossing, schrijft Van Parijs.

Olie

Ook in Iran worden stappen in de richting van het basisinkomen gezet. Begin dit jaar keurde het Iraanse parlement een wet goed, die de bestaande ruime verborgen subsidies voor aardolieverbruik schrapte, waardoor de prijs op gelijke hoogte komt met de wereldprijs. Het vrijgekomen geld wordt verdeeld over alle Iraniërs, te betalen aan de gezinshoofden.

Op die manier worden schaarse grondstoffen efficiënter gebruikt, en aangezien de armen sowieso minder olie verbruikten dan de rijken, wordt de ongelijkheid niet alleen in relatieve, maar ook in absolute cijfers kleiner. “Als het systeem wordt uitgevoerd zoals gepland,” aldus Van Parijs, “zal het een erg interessant initiatief zijn, dat andere landen kan inspireren.”

Van Parijs vindt het Iraanse idee, dat ecologische en sociale overwegingen combineert, veel realistischer dan het systeem dat in Alaska bestaat. Daar is, het inkomen per hoofd in acht genomen, de aan elke inwoner uitbetaalde gelijke som bovendien veel kleiner dan in Iran.

Het volgende congres van BIEN zal volgend jaar in München plaatsvinden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!