Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BIEN staat voor 'Basic Income Earth Network'. Het is een in 1986 opgericht netwerk van academici en activisten die zich bezighouden met onderzoek naar of promotie van de idee van een wereldwijd basisinkomen. Het basisinkomen is een systeem waarbij iedere burger – rijk of arm, werkend...

Sinds jaar en dag is het onder moslims de gewoonte om op het einde van de ramadan, als het Suikerfeest gevierd wordt, eten naar de buren te brengen. Sinds kort vindt dat gebruik ook weerklank bij de rest van de bevolking. Ter ere van 'Potjebuur' brengen mensen hun buren nu voor het t...

Jullie trekken nogmaals aan de alarmbel. De opvangcrisis is nog nooit zo groot geweest. Hoe komt het? "België kampt al sinds de zomer van 2008 met een opvangcrisis. Sinds de nieuwe opvangwet van 2007 krijgen asielzoekers in procedure geen financiële steun meer maar enkel nog materi...

De mensenrechtenorganisatie AMDH zou gelukwensen gekregen hebben van onafhankelijkheidsstrijders van het Polisario, de gewapende beweging die strijdt voor de onafhankelijkheid van de door Marokko opgeëiste Westelijke Sahara.  Bovendien zouden de leden van de organisatie de ambassade...

Het project kost een kleine twee miljard euro. De Franse overheid geeft een derde van dat geld onder de vorm van een lening. In ruil kopen de Marokkanen treinstellen van het Franse bedrijf Alstom. Marokko is het tot nu toe armste land dat een hogesnelheidstrein plant. De meerkos...

Volgens de vakbondskoepel vervangt de Coca-Cola wereldwijd steeds vaker vaste contracten, waarbij werknemers meer rechten genieten, door tijdelijke contracten, met minder rechten voor werknemers. Om dat te bestrijden, richtte de koepel in 2008 een wereldwijde alliantie van werknemers...