Opgetogen vakbondsleiders

 

Nieuws, Economie, Vakbonden, Pakistan, IUF, Arbeidsrechten, Coca-Cola -

Pakistan: akkoord tussen vakbond en Coca-Cola

IUF, het internationale vakverbond voor de voedings-, horeca- en tabakssector, bereikte enkele dagen geleden een akkoord met de Coca-Cola-directie over een lang aanslepend arbeidsconflict in Pakistan.

donderdag 29 juli 2010 18:45
Spread the love

Volgens de vakbondskoepel vervangt de Coca-Cola wereldwijd steeds vaker vaste contracten, waarbij werknemers meer rechten genieten, door tijdelijke contracten, met minder rechten voor werknemers.

Om dat te bestrijden, richtte de koepel in 2008 een wereldwijde alliantie van werknemers van Coca-Cola op.

Toen die alliantie in een Coca-Cola-bottelarij in het Pakistaanse Multan een plaatselijke afdeling wilde beginnen, probeerde het management dat met alle middelen te verhinderen, aldus de betrokkenen. 

Er is sprake van doodsbedreigingen, ontvoeringen, afpersing, fraude, ontslagen en politieke inmenging.

Onder wereldwijde druk beloofde Coca-Cola erop toe te zien dat  de bottelarij de vakbond zou erkennen, vakbondsleden en -afgevaardigden met rust  zou laten, en ontslagen vakbondsleden opnieuw aan zou nemen en vergoeden.

Nu wil de koepel bij Pepsi-Cola een gelijkaardig netwerk uitbouwen. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!