Het Noordkasteel is met zijn vijver en niveauverschillen heel mooi

 Als de wind goed zit, is de industrie amper te horen.

Nieuws, Milieu, België -

Activisten bezetten Noordkasteelbos uit protest tegen Oosterweelplannen

Sinds vrijdagnacht bezet de nieuwe actiegroep groeNoord het Antwerpse Noordkasteelbos. Ze hebben boomhutten gemaakt om zich in vast te ketenen. Hiermee willen ze zich geweldloos verzetten tegen ieder Oosterweelplan waarvoor natuurgebied moet verdwijnen. “Het mobiliteitsprobleem mag niet los worden gezien van ecologische kwesties,” zegt Tom, woordvoerder van groeNoord.

zaterdag 11 september 2010 12:59
Spread the love

(foto Luc)

Met deze directe actie komt groeNoord op voor alle park- en natuurgebieden die door de huidige Oosterweelplannen bedreigd worden. Het Noordkasteelbos zou veranderen in een verkeersknooppunt. Het Sint-Annabos zou voor 90 procent gekapt worden voor een slibstort en pas over tientallen jaren opnieuw beginnen lijken op een natuurgebied.

Het populaire parkbos Rivierenhof zou voor een deel verdwijnen voor de verbreding van de ring, een plan dat onlosmakelijk samenhangt met een tracé over Oosterweel. Ook het Vlietbos en het Zand zijn bedreigd. Al deze natuurgebieden zijn belangrijke bufferzones tussen woon- en industriegebied en hebben een luchtzuiverende functie.

Het ene plan heeft al meer impact dan het andere op de laatste restjes groen, de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Antwerpenaren. Het Meccanoplan lijkt voorlopig het best te scoren. Toch spreekt groeNoord zich niet uit voor het ene of gene plan. De actiegroep verzet zich tegen iedere studie en besluitvorming waarin natuurbehoud buiten beschouwing wordt gelaten of minder belangrijk wordt gevonden. De laatste studie die de Vlaamse regering bestelde, onderzoekt enkel de kostprijs, de duur en de technische haalbaarheid van enkele plannen. Volgende week worden die resultaten bekendgemaakt.

“Wij besloten hier niet op te wachten,” zegt woordvoerder Tom. “De Vlaamse regering wil op 27 september een keuze maken op basis van economische en technische argumenten. Het is duidelijk dat milieu en gezondheid niet zullen meetellen in de beslissing. Dat is onbegrijpelijk voor een project dat er juist zoveel impact op zal hebben. Het is ook onverantwoord om nog meer natuur te vernietigen nu de biodiversiteit verdwijnt en het klimaat verandert. De meeste Antwerpenaren willen niet alleen een oplossing voor het mobiliteitsprobleem, maar zijn ook bezorgd om hun gezondheid, leefmilieu en levenskwaliteit. Het wordt hoog tijd om ook daarmee rekening te houden.”

Het Noordkasteel is een natuurgebied met een bos en een meertje. Het domein wordt gebruikt voor recreatie en cultuuractiviteiten. Volgens een enquête van de Nieuwe Antwerpenaar is het dé favoriete groene plek in de stad. Er gaan steeds meer stemmen op om de plas opnieuw open te stellen als zwemvijver, aangezien de 650.000 Antwerpenaren nu enkel terecht kunnen in twee kleine openluchtbaden. Het gebied dreigt daarentegen te veranderen in een groot verkeersknooppunt tussen een tunnel en een megabrug.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!