Nieuws, Europa, Milieu -

Geen rem op uitstoot Europese auto’s

Europa slaagt er niet in de uitstoot van broeikasgassen door auto's terug te dringen. Dat blijkt uit statistieken van de EU.

dinsdag 13 juli 2010 15:23
Spread the love

Er zijn geen vooruitzichten dat de Europese automobielsector erin zal slagen om haar uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen met 80 procent te verminderen tegen 2050. Volgens verscheidene studies is zo’n vermindering nodig om te vermijden dat temperatuur op de planeet met meer dan 2 graden stijgt.

Volgens een rapport van het Europees Milieuagentschap is de toename van de uitstoot van broeikasgassen door het wegverkeer in de EU sinds 1990 groter geweest dan de vermindering door het gebruik van efficiëntere motoren. Van 1990 tot 2007 nam de uitstoot door het wegverkeer met 28 procent toe, de vermindering bedroeg 5 procent.

In deze cijfers zitten nog niet die van het scheepvaart- en vliegverkeer. Daar is de uitstoot nog hoger, zegt AEMA-directeur Jacqueline McGlade. “Als we alle sectoren meerekenen die met het transport verband houden, zoals de aanleg en het onderhoud van infrastructuur, de autoproductie, het zoeken en het winnen van petroleum en andere brandstoffen, dan genereert het transport bijna een derde van de uitstoot van broeikasgassen.”

Trein

Symbolisch is de mislukking van de trein. In 1997 verliep de helft van het vrachtvervoer van de twaalf Oost-Europese EU-lidstaten over het spoor, vandaag is dat nog maar 30 procent. West-Europa transporteert 18 procent van zijn vracht over het spoor, dat is niet meer dan in 1997. Ook het reizigersvervoer over het spoor, 20 procent van het totaal, gaat niet vooruit.

Minder trein betekent meer weg- en luchttransport, twee sectoren die met respectievelijk 43 en 35 procent groeiden tussen 1997 en 2007.

Niet haalbaar

Een vermindering van de uitstoot met 80 procent acht Jacqueline McGlade niet haalbaar tegen 2050. Het grootste potentieel ligt volgens haar in een combinatie van betere motortechnologieën, een revolutie in de menselijke mobiliteit en stimuli die het aantal verplaatsingen doet dalen. “De gewenste vermindering zal alleen mogelijk zijn met een transportbeleid dat niet uitsluitend op betere technologieën gebaseerd is”, zegt McGlade.

Ook buiten Europa is er geen reden tot optimisme. Wereldwijd zullen er tegen 2030 2,3 miljard auto’s rondrijden, 4,5 maal zoveel als vandaag, berekende het Instituut voor Milieuvooruitzichten in Duitsland na een analyse van tendensen in 122 landen. Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zouden daardoor verdubbelen. “Als deze voorspelling correct is, dan is een wereldwijde milieuramp onafwendbaar”, stelt de studie.

30 gram per kilometer

In 2006 bedroeg de gemiddelde CO2-uitstoot van Europese auto’s 160 gram per kilometer. In 2009 stelde de EU voor alle nieuwe passagiersvoertuigen 130 gram voorop tegen 2015 en 95 gram tegen 2020.

Volgens Greenpeace kunnen de regeringen nog ambitieuzer zijn. Uit een studie die Greenpeace liet uitvoeren door de Britse Universiteit van Cardiff zijn 80 gram tegen 2020 en 30 gram tegen 2040 haalbaar.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!