Het gevangenisgebouw van Leuven. (Foto: Flickr)

 

Nieuws, Samenleving, België, Staking, Gevangenissen -

Gevangenisstaking politiek, zinloos of geen van beide?

De socialistische en de liberale vakbonden ACOD en VSOA gaan over heel het land staken in de gevangenissen. Aanleiding is het Personeelsplan 2010 waarin een nieuwe personeelsvermindering staat. Over de timing en het nut van de actie is echter veel te doen. Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) heeft het over een politieke staking. De christelijke vakbond ACV noemt ze zinloos.

dinsdag 25 mei 2010 19:05
Spread the love

De gevangenissector klaagt al langer over een te hoge werkdruk en onderbemanning. “Dat in het nieuwe personeelsplan staat aangekondigd dat er met 350 tot 400 personeelsleden minder zal moeten worden gewerkt, is daarom onaanvaardbaar”, verduidelijkt Ivan Vandecasteele van het ACOD de reden tot staking.

“Deze week stopt iedereen twee uur vroeger met werken en vrijdag is er een 24 urenstaking voorzien. Volgende week wordt dat drie uur vroeger stoppen met werken en opnieuw op vrijdag een 24 urenstaking. De week daarna stopt iedereen vier uur vroeger en staken we op zaterdag 12 en zondag 13 juni.”

Dat actieplan wordt volgehouden tot de vakbonden uitgenodigd worden door de minister om rond de tafel te gaan zitten om naar hun eisen te luisteren.

Politieke actie

Maar die minister, Stefaan De Clerck (CD&V), is allesbehalve opgezet met de stakingsacties. Hij heeft het over een “zuiver politieke staking”. De Clerck vindt het niet toevallig dat hun acties stoppen op 13 juni, de verkiezingsdag.

Daarbij wordt het land nu geleid door een regering van lopende zaken, en volgens De Clerck is die niet bij machte om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Hij kan daarom geen begrip opbrengen voor de staking.

Vandecasteele vindt het toeval dat de acties samenvallen met de verkiezingen. Hij verwijt De Clerck zelf voor die situatie te hebben gezorgd.  “Stefaan De Clerck heeft het nagelaten om tijdig zijn personeelsplan aan ons voor te leggen. Normaal moet dat in januari en februari besproken worden, maar hij heeft gewacht tot april.”

“Nu komen die tijdstippen toevallig bij elkaar en spreekt hij over een politieke staking. Meneer De Clerck heeft ons dingen beloofd die hij niet waar maakt. Als de verkiezingen in 2011 zouden zijn, waren wij ook vandaag op straat gekomen. Voor ons doet dat er niet toe.”

Zinloze actie

De christelijke vakbond ACV deelt de mening van De Clerck en vindt een regering van lopende zaken niet de geschikte partner om mee rond de tafel te gaan zitten. Daarom doet zij niet mee aan de acties. In een persbericht reageert zij op de stakingsacties.

“Eerst en vooral willen wij stellen dat ook ACV niet akkoord kan gaan met het Personeelsplan 2010. Maar iedereen, ook ACOD en VSOA, beseft duidelijk dat een regering van lopende zaken geen oplossing kan en zal bieden. Daarom vinden wij de acties zinloos. Wij wachten liever tot na 13 juni op een volwaardige gesprekspartner.”

Kop in het zand

Volgens Vandecasteele gaat de stelling van het ACV niet op. “Ik ga akkoord dat dit nu over lopende zaken gaat. Maar de beginfase van de onderhandelingen zijn gestart voor de regering viel. Dat wil zeggen dat lopende zaken dit kan behandelen.”

Hij verwijt de ACV’ers dat zij hun kop in het zand steken. “Het ACV heeft het personeelsplan duidelijk niet goedgekeurd en gaat akkoord met onze eisen. Maar het is simplistisch om te zeggen dat je niet akkoord gaat om er nadien niets aan te doen.”

“Voor de rest van je leven kan je zo zeggen dat je met iets niet akkoord gaat, maar dat het nu eenmaal zo is. Dat is onze houding niet. Als vakorganisatie hebben wij daar een andere houding in dan het ACV.”

Conflictbeheersing

De Clerck betreurt de aangekondigde staking nog eens extra omdat recent een nieuw akkoord werd bereikt over conflictbeheersing. Daarin wordt de timing geregeld voor de stakingsaanzeggingen van de vakbonden. Dat geeft de politie de tijd om de taken van de cipiers over te nemen in geval van staking.

Volgens Vandecasteele is het verkeerd van de minister om te denken dat met die overeenkomst alle problemen van de baan zijn. “Eerst en vooral hebben wij ons perfect gehouden aan het akkoord. Maar het is niet zo omdat je een protocol afsluit over conflictbeheersing dat er geen conflicten meer zijn.”

Ik denk dat De Clerck denkt dat alles is opgelost nu er een protocol is afgesloten. Niets is minder waar. Er is niets opgelost. De problemen blijven zich maar voortdoen binnen de gevangenissen.”

take down
the paywall
steun ons nu!