Obama, Nieuws, Politiek, Politiek, Stampmedia, Democratie, Inspraak, Burgers, NationBuilder, Carl devos, Jim gilliam, White house -

NationBuilder laat burgers beslissen wat politici bespreken

“Laat politici weten waar het om draait.” Zo introduceert Jim Gilliam zijn online initiatief NationBuilder waarmee burgers een steentje bijdragen bij het beleid in hun land. Een idee dat in de Belgische politiek voor gezond verstand zou kunnen zorgen. Politicoloog Carl Devos (UGent) is alvast enthousiast.

donderdag 13 mei 2010 11:40
Spread the love

[UPDATE] Een aantal vrijwilligers werken momenteel aan een Belgische versie op www.regering.be en www.gouvernement.be. Als startdatum wordt 19 mei 2010 aangegeven.

Stel je voor: de premier van België, wie dat ook moge zijn, opent zijn laptop. Niet om zich door zijn dagelijkse mails te worstelen, maar om te checken welke kwesties zijn volk belangrijk vindt. Binnen de minuut is hij hiervan op de hoogte. In de Verenigde Staten bestaat zulke website al even. De grens tussen burgers en beleidsmakers was nog nooit zo klein.

White House 2

Met de idee van ‘NationBuilder’ lanceerde internetfanaat Jim Gilliam White House 2. Via deze website kunnen Amerikaanse burgers aan president Obama laten weten wat zij willen veranderd zien. Het project werd al overgenomen in Canada, Australië en IJsland.

Elke Amerikaanse inwoner kan zich aanmelden op White House 2. Gebruikers kunnen een lijst maken met de punten die zij politiek van belang achten. Hoe meer mensen hun stem laten horen hoe meer aandacht eraan wordt besteed door de president en de media. Het Witte Huis van het volk zeg maar.

Dichter bij Obama

Op deze manier wordt een ranglijst gecreëerd die aangeeft welke kwesties de burgers het eerst willen aanpakken. Op White House 2 is nummer één momenteel “vervang de federale inkomstenbelasting door de Fairtax”, een voorstel dat inkomstenbelastingen wil afschaffen en belasting op goederen en diensten drastisch optrekken ter vervanging. In het voorstel is rekening gehouden met een terugbetaling voor de mensen die onder een bepaald armoedeniveau leven.

Op de ranglijst kunnen zowel voor- als tegenstanders hun mening kwijt. Bovendien geeft de regering-Obama ook aan wat haar standpunt is bij de kwestie. “Positief”, vindt politicoloog Carl Devos, “zo wordt meteen een echte dialoog gevormd. Obama kan uitleggen waarom hij bepaalde zaken doet of niet en zo rechtstreeks in discussie treden met de kiezer. Niet op de markt of op een plein, maar op een digitaal platform. Hij kan zo miljoenen mensen gelijktijdig bereiken.”

Op de webstek kunnen gebruikers effectief zien of Obama gehoor geeft aan hun hoogst gestemde kwesties. Zo weet je of de Amerikaanse president de goedgekeurde beleidspunten al dan niet beaamt. Een duidelijk overzicht dat weergeeft of een president zich aan zijn burgers kan spiegelen en de voeling met zijn volk niet verliest.

Regering 2

Of dergelijke stap ook in de nabije toekomst in België wordt gezet, blijft gissen. Devos vindt het een interessant experiment, maar blijft realistisch. “Grote effecten kan je er niet van verwachten. Een start van een nieuwe volksbeweging zie ik niet gebeuren. Ik merk wel dat voor de aanloop naar de verkiezingen de politieke prioriteiten van de burgers nauwelijks gehoord worden door de pers. Dat in tegenstelling tot de aandacht voor de punten van de partijen.”

© 2010 – StampMedia/Plantijn – Tomas Bachot

take down
the paywall
steun ons nu!