Verslag, Nieuws, Samenleving, België, Oivo, Watmet -

Ongehoord, aansporing tot overmatig drankgebruik

Ricard slaat toe in de studentenbuurt

dinsdag 4 mei 2010 15:00
Spread the love

De organisatie van de Rally Ricard (naar de naam van het bekende merk)in de straten van Mons afgelopen week doet eens te meer vragen rijzen omtrent de doeltreffendheid van de zelfregulering en het aansporen tot overmatig drankgebruik.

Het principe van de studentenrally is eenvoudig maar doeltreffend: voor 10 euro koopt een student een reclame t-shirt met de naam Ricard en de naam van de zeven deelnemende cafés.

Bij elk cafébezoek krijgt de student een Ricard aangeboden en kan hij zijn t-shirt laten afstempelen. Met een volledig afgestempelde t-shirt, maar dat is niet verplicht, krijgt hij toegang tot een party van een studentenclub.

Onaanvaardbare marketingstunt

Deze commerciële stunt heeft niet alleen de bedoeling de bekendheid van het merk te verhogen, maar ook jonge volwassenen aan te sporen om de drank te ontdekken in een omgeving die aanzet tot overconsumptie en tot risico’s.

Vanuit marketing oogpunt wil het merk de studenten en studentenclubs omvormen tot goodwill ambassadeurs van het merk Ricard. De clubs hebben baat bij de verkoop van t-shirts en de studenten krijgen in ruil voor 10 euro 7 Ricards.

De bijhorende reacties van enkele jongeren tonen aan hoe goed de boodschap wel overkwam.

Ca peut facilement servir de préguindaille vu qu’on peut acheter plusieurs T-Shirt.

J’ai bu une fois avec Excès, et il est vachment plus sympa que Modération !

j’ai pt une solution: on bacle le tp et on y va?!

ouuaaiisss on va se faire payer un milliard de verres par les postulants à la toge au singsing mercredi aprem!!

on sera là … et on boira tt plein tt plein

Op ethisch vlak kan men niet anders dan vragen stellen over commerciële praktijken van het bedrijf Pernod Ricard Belgium en de hoeveelheid uitgedeelde drank. Als men aanspoort om meer dan zeven glazen alcohol te drinken, is dat dan niet aanzetten tot openbare dronkenschap?

En zelfs als een niet volledig ingevulde t-shirt al toegang geeft tot het Walhalla van de student bestaat er dan geen risico op kopieergedrag of pure bravoure? Dat incident toont weer maar eens de ongerijmdheid aan tussen de boodschap van de zogezegde producenten van alcholische dranken zoals “Onze kennis drinkt men met mate” en hoe het er in werkelijkheid aan toegaat.

De hypocrisie is zeer duidelijk, de hier toegepaste commerciële praktijken zetten duidelijk aan tot ondoordachte en overdreven consumptie van alcohol door het aanbieden van drankjes aan symbolische prijzen.

Oproep tot een verbod op de publiciteit en commerciële praktijken voor alcohol.

Al in 2007 hebben preventiewerkers van de actiegroep « Jongeren, alcohol en maatschappij « en het OIVO deze onaanvaardbare, commerciële praktijken ten strengste veroordeeld.

Vandaag is de sector weer eens duidelijk over de schreef gegaan. Om een einde te stellen aan deze ontoelaatbare praktijken, vragen wij de autoriteiten hun verantwoordelijkheid te nemen en elke publiciteit en andere praktijken ten voordele van alcoholische dranken te verbieden.

Het OIVO, Citadelle, Fédération des Centres de Jeunes en Milieu Populaire, Fédération des Etudiant(e)s Francophones, Groupe RAPID, Infor-Drogues, Jeunesse et Santé, Latitude Jeunes, Ligue des Familles, Prospective Jeunesse, Union Nationale des Mutualités Socialistes, Univers Santé.

take down
the paywall
steun ons nu!