Ander en beter
Opinie, Nieuws, Politiek, België, Pensioenen, Groen!, Opinie, Politieke crisis, Klimaatpact -

Ander en beter

Hugo Van Dienderen (Groen!) vindt het een goede zaak dat deze regering gevallen is. Ze heeft BHV niet kunnen oplossen. En vooral ze heeft niets ondernomen om de sociale, economische en politieke crisis het hoofd te bieden. Die crisissen hangen nochtans als een zwaard van Damocles boven het hoofd van zijn kleinkinderen.

vrijdag 30 april 2010 11:04
Spread the love

Het is een goede zaak dat deze regering valt. Ze heeft er niets van gebakken. De kwestie BHV is niet opgelost.

En vooral: jongeren zijn niet gerust gesteld over hun toekomstig pensioen, de huidige pensioenen voorkomen niet dat ouderen in armoede vervallen (23 procent van de ouderen leeft onder de Europese armoedegrens), de bankiers kunnen doen alsof er niets is gebeurd en rapporten over klimaatverandering worden steeds meer alarmerend.

Geen van deze uitdagingen die de levenskwaliteit van mijn kleinkinderen bedreigen, heeft het kabinet-Leterme krachtig aangepakt. De kiezer komt nu aan zet. Hij/zij kan partijen naar voren schuiven die de drievoudige crisis wel willen oplossen: de sociale, de economische en de ecologische. Volgens mij heeft Groen! daarvoor sterke voorstellen.

Stevige eerste pensioenpijler

Minister van Pensioenen Daerden (PS) heeft in zijn Groenboek wat feiten laten optekenen en heeft in de senaat een humoristisch stukje opgevoerd. Broodnodige maatregelen zijn niet genomen. De pensioenen hebben de afgelopen 30 jaar de stijgende lonen niet gevolgd. De armoede bij ouderen toont dat aan.

In het verleden garandeerden de pensioenen dat je een inkomen als loontrekkende kreeg dat niet al te veel onder je wedde lag. Je was verzekerd dat je inkomensverlies niet te groot zou zijn. Sluipend evolueren we van zo’n ‘verzekeringsstelsel’ naar een minimaal wettelijk pensioen. De eerste pensioenpijler wordt herleid tot een bonenstaak. En België verliest zijn positie in het koppeloton van Europese landen met de beste sociale bescherming.

Op de onzekerheid over het wettelijk pensioen spelen de private pensioenverzekeraars graag in. De verzwakking van de eerste pensioenpijler drijft mensen (en bedrijven) naar de tweede en derde pensioenpijler. Dit zorgt op zijn beurt er voor dat het draagvlak voor een sterke eerste pensioenpijler verzwakt.

Met de fiscale stimuli vergroot de overheid bovendien de sociale kloof tussen hogere en middelhoge inkomens die zich dit kunnen veroorloven en hiervoor fiscaal worden beloond. Gezinnen die zich dit niet kunnen veroorloven, moeten terugvallen op een verzwakte sociale zekerheid.

Ik vind het Groen!-pensioenvoorstel helemaal OK: iedereen een waardig en welvaartsvast pensioen. Daarom kiezen groenen zoals federaal kamerlid Wouter De Vriendt en de nieuwe groene senator Geert Lambert voor een versterking van het wettelijk pensioen (de eerste pensioenpijler), en niet voor verdere privatisering.

Alle pensioenen, ook die van zelfstandigen, moeten boven de Europese armoedegrens. Het wettelijk pensioen moet weer een voldoende hoog percentage garanderen van het inkomen tijdens de arbeidsloopbaan. De kloof tussen de laagste en de hoogste pensioenen moet kleiner.

Duurzame banken

Op het eerste gezicht heeft Leterme wel een succes behaald: hij heeft de bankencrisis opgelost. Een Grote Depressie zoals in de jaren dertig van vorige eeuw is ons bespaard. Met veel belastinggeld heeft hij de banken gered. Daarmee is het overheidstekort weer flink omhoog gestuwd en wordt het veel moeilijker bijvoorbeeld om een serieus wettelijk pensioen te betalen.

De bankiers hebben hun verlies laten betalen door de gemeenschap, nadat ze de voorgaande jaren vette winsten hadden opgestreken. En alsof er niets gebeurd is, zijn ze weer hun zakken aan het vol proppen. Een sterk voorbeeld van Mattheuseffect: zij die al veel hebben, krijgen gemakkelijk nog meer en de anderen blijven in de kou staan.

Tot nu toe zijn er geen maatregelen genomen die een herhaling van de bankencrisis kunnen voorkomen. De regering-Leterme heeft geen splitsing doorgevoerd van depositobanken en investeringsbanken. Dat is een belangrijke maatregel tegen herhaling.

Banken die ons spaargeld beheren en die ons en bedrijven leningen toestaan om een huis te (ver)bouwen krijgen staatswaarborg. Investeringsbanken die grote risico’s nemen niet. De splitsing betekent dat de banken de twee functies niet kunnen combineren.

In plaats van Fortis aan BNP Paribas te verkopen, had de regering van christendemocraten, liberalen en Franstalige socialisten de ASLK kunnen doen herrijzen. Die overheidsbank heeft een grote rol gespeeld in de huizenbouw en industriële ontwikkeling van ons land.

Waarom zouden we geen openbare bank maken met een andere opdracht dan zo vlug mogelijk zoveel mogelijk winst op korte termijn maken. Zo’n bank kan spaargelden nuttig besteden, bijvoorbeeld voor groene investeringen om een verandering van het klimaat te voorkomen.

Nationaal Klimaatpact

Internationale rapporten zeggen met steeds meer nadruk: we moeten de opwarming van de aarde onder 2 graden houden. Anders slaat het klimaat op hol en wordt de klimaatwijziging onbeheersbaar. Ook deze uitdaging heeft de regering-Leterme niet beantwoord.

De volgende regering kan van het klimaatbeleid een topprioriteit maken, met een vicepremier bevoegd voor klimaat en een ministercomité voor het klimaat op niveau van het kernkabinet. Klimaat dient een bekommernis te worden voor alle departementen.

Een Nationaal Klimaatpact kan de krijtlijnen vastleggen van de sociale en ecologische ontwikkeling in ons land de komende decennia. Zo’n pact kan zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn van fossiele of nucleaire brandstoffen. Het kiest voor nieuwe werkgelegenheid door ecologische vernieuwing, strijd tegen energiearmoede en sociale ongelijkheid en voor meer democratische controle over de energievoorziening.

Dit pact kan best gesloten worden tussen de federale en de gewestregeringen, de sociale partners én het maatschappelijk middenveld. De besluiten kunnen niet vrijblijvend zijn, maar worden naar Brits model vastgelegd in een klimaatwet.

Groen! is sterk begaan met de drie grote crisissen die erg bedreigend zijn voor mijn kleinkinderen. Onze parlementsleden hebben tijdens de aflopende  zittingperiode ter zake goede wetsvoorstellen uitgewerkt. Een prima voorbereiding.

En als enige Vlaamse oppositiepartij hebben de Groenen een bijdrage willen leveren om BHV via onderhandelingen op te lossen. Voorzitter Wouter Van Besien verkiest immers antwoorden boven gestook. Als pacifist doet me dat veel plezier.

Hugo Van Dienderen

Hugo Van Dienderen is gewezen volksvertegenwoordiger voor Groen! en is huidig voorzitter van Groen!Plus.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!