Soldaten van het IDF in Hebron op de Westelijke Jordaanoever

 

Nieuws, Politiek, Israël, Palestijnen, Westelijke Jordaanoever, IDF, Deportaties, Militaire bevelhebber, Infiltrant -

Massadeportaties uit de Westelijke Jordaanoever door militair bevel

Sinds half april is in Israël een militaire verordening van kracht die officieel de 'infiltratie' moet tegengaan. Concreet betekent dat: tienduizenden Palestijnen kunnen worden gedeporteerd uit de Westelijke Jordaanoever. Ze riskeren bovendien straffen tot maximaal zeven jaar gevangenisstraf.

donderdag 22 april 2010 16:56
Spread the love

Tienduizenden Palestijnen zullen dus automatisch gebrandmerkt kunnen worden als criminelen tegen wie strenge straffen kunnen worden geëist. Zoals bij vroegere acties van de Israëlische veiligheidsdiensten ziet het er nu weer naar uit dat de Palestijnen met een thuisadres in Gaza de eerste doelwitten zullen zijn.

Mensen geboren in de Gaza-strook en hun kinderen geboren op de Westelijke Jordaanoever, of mensen geboren op de Westelijke Jordaanoever of in het buitenland, en die om verschillende redenen hun verblijfsrecht hebben verloren. Wellicht zullen ook echtgenoten van Palestijnen die in het buitenland werden geboren, geviseerd worden.

Totnogtoe konden de Israëlische burgerlijke rechtbanken de uitdrijving van deze drie groepen Palestijnen verhinderen. Door het nieuwe militaire bevel van het IDF, het Israëlische leger, vallen de bedreigde groepen evenwel uitsluitend onder de jurisdictie van militaire rechtbanken.

Volgens dit bevel is elkeen die illegaal naar de Westelijke Jordaanoever komt een ‘infiltrant’, of een “persoon die in het gebied is en er niet over een wettelijke toestemming voor beschikt”.

Begrip infiltrant tot in het extreme

Het bevel interpreteert het oorspronkelijke begrip van ‘infiltrant’ uit 1969 tot in het extreme. Toen was de term toepasselijk op al degenen die illegaal in Israël verbleven nadat ze uit zogenaamde vijandelijke staten – Jordanië, Egypte, Libanon en Syrië – kwamen.

De taal van de verordening  is zowel algemeen als dubbelzinnig: zo staat vermeld dat het begrip ‘infiltrant’ toepasselijk is op zowel Palestijnse bewoners van Jeruzalem, burgers van landen met wie Israël bevriend is (zoals de Verenigde Staten), en Israëlische burgers, of ze nu Arabieren zijn of Joden. De interpretatie ervan hangt enkel en alleen af van het oordeel van de Israëlische militaire bevelhebbers in het gebied.

Verwacht en gehoopt wordt dat de nieuwe verordening de protesten op de Westelijke Jordaanoever zullen kunnen smoren. Het Hamoked Center for the Defense of the Individual (Hamoked Centrum voor de Verdediging van het Individu) was de eerste Israëlische mensenrechtenorganisatie die krachtig waarschuwde tegen de verordening die zes maanden geleden al werd ondertekend door de toenmalige militaire bevelhebber voor Judea en Samaria, generaal Gadi Shamni.

Begin april verzocht Hamoked-directrice Dalia Kerstein de richtlijn op te schorten vermits die zal leiden tot “de schending van de mensenrechten van talloze burgers”.

Verblijfsvergunning

Volgens de bepalingen van de militaire verordening “kan iemand worden verondersteld een infiltrant te zijn wanneer hij zonder redelijke verrechtvaardiging in het gebied vertoeft zonder document of vergunning”. Deze documenten “moeten worden uitgereikt door de militaire bevelhebber van het gebied Judea en Samaria, of iemand die hem vertegenwoordigt”.

Het blijft ook onduidelijk of het gaat om vergunningen die thans al in voege zijn of dat het ook documenten zijn die de militaire overheden in de toekomst zullen uitgeven.

Niemand weet hoe het staat met de status van mensen die een verblijfsvergunning hebben op de Westelijke Jordaanoever en er wordt evenmin rekening gehouden met de Palestijnse Autoriteit, noch met de akkoorden die Israël ondertekende met de PLO.

Wanneer een militaire bevelhebber ontdekt dat een ‘infiltrant’ onlangs in het gebied kwam, kan hij zijn deportatie bevelen in een tijdspanne van 72 uur nadat het deportatiebevel werd ondertekend, met dien verstande dat de infiltrant gedeporteerd kan worden naar het land of het gebied waar hij vandaan komt.

Volgens de verordening kunnen verdachte infiltranten vervolgd worden en worden veroordeeld tot maximaal 7 jaar cel. Mensen die kunnen bewijzen dat ze op een legale manier, maar zonder vergunning naar de Westelijke Jordaanoever kwamen, riskeren ook vervolging met mogelijke straffen tot drie jaar. (Volgens de huidige Israëlische wet krijgen illegale residenten meestal een straf van één jaar).

Volgens de nieuwe verordening mag de militaire bevelhebber in het gebied ook eisen dat de infiltrant zelf de kosten van zijn detentie en deportatie betaalt, en dit tot maximum 7.500 Israëlische shekel (ongeveer 1.500 euro).

In strijd met de Oslo-akkoorden

Tegenwoordig hebben Palestijnen een speciale pas nodig om in gebieden te komen dichtbij de grenshekkens. Palestijnen konden lang niet in de Jordaanvallei komen zonder speciale toelating. Tot 2009 moesten mensen uit Oost-Jeruzalem een toelating krijgen om Gebied A, de zone onder controle van de Palestijnse Autoriteit, binnen te mogen.
Gevreesd kan worden dat Palestijnen met een adres in Gaza de eersten zullen zijn om getroffen te worden door de nieuwe verordening.

Eerder was immers al duidelijk dat Israël vooral hen beperkingen wilde opleggen inzake het recht op leven, werken, studeren en zelfs een bezoek te brengen aan de Westelijke Jordaanoever. Ook deze maatregelen zijn flagrant in strijd met de Oslo-akkoorden.

Volgens een beslissing van de militaire bevelhebber – een beslissing die evenwel niet wordt ondersteund door de militaire wetgeving – van de Westelijke Jordaanoever moeten Palestijnen sedert 2007 met een adres in Gaza een vergunning aanvragen om op de Westelijke Jordaanoever te verblijven.

Sedert 2000 worden ze immers als ‘illegalen’ aangezien als ze over een adres in Gaza beschikken, net alsof ze in een ander land zouden leven. Ook sommigen die geboren werden op de Westelijke Jordaanoever werden daarom gedeporteerd naar Gaza.

De Palestijnen die naar de Westelijke Jordaanoever verhuisden in het kader van de familiehereniging zullen wellicht het zwaarst getroffen worden. Sedert verscheidene jaren laat Israël dergelijke hereniging niet meer toe.

Palestijnen als ‘illegale gasten’

Na talloze petities van Hamoked en een gebaar van goodwill tegenover de Palestijnse president Mahmoud Abbas, kregen in 2007 tienduizenden Palestijnen verblijfsvergunningen. De Palestijnse Autoriteit verdeelde de passen, maar Israël behield de volledige controle over degenen die ze kregen. Duizenden Palestijnen bleven toch bestempeld als ‘illegale gasten’, zelfs degenen die nooit in een ander land leefden.

De nieuwe verordening is de laatste stap van de Israëlische regering om de vrijheid van beweging en verblijf te beperken van degenen die eerder meer vrijheid kregen toen ze een Palestijnse identiteitskaart kregen. Massale deportaties van mensen zijn niet langer uit te sluiten.

De woordvoerder van het Israëlische leger zei dat “de bepalingen van de nieuwe verordening tegen ‘infiltratie’ worden bekendgemaakt in het Hebreeuws en Arabisch, zoals de wet voorziet, in alle centra van de burgerlijke en militaire overheid in Judea en Samaria. Het IDF is klaar om de maatregel ten uitvoer te brengen. Israëlische burgers vallen niet onder de verordening, maar wel iedereen die er illegaal verblijft.”

Amira Hass

Amira Hass is journaliste voor de progressieve Israëlische krant Haaretz.

Dit artikel verscheen eerder in Engelse versie onder de titel “IDF order will enable mass deportation from West Bank” op
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1162075.html
11/04/2010 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!