(foto's Mario)

 Het directoraat-generaal voor Handel (DG Trade) organiseerde dinsdag een belangrijke conferentie onder de titel 'EU Trade Policy towards Developing Countries. Challenges and opportunities for the next years'. Wat volgens de actievoerders alleen maar een mooie verpakking was om het harde handelsbeleid te verbloemen en aanvaardbaar te maken voor de staatshoofden en regeringsleiders uit het Zuiden.

Volgens Barbara Specht van het vrouwennetwerk WIDE, een lidorganisatie van S2B, "is het huidige vrijhandelsbeleid van de EU alleen gunstig voor Europese bedrijven die hun winsten kunnen maximaliseren ten koste van de armen". De handelsakkoorden die de EU de laatste jaren heeft afgesloten met arme ontwikkelingslanden doen de reële ontwikkelingskansen van de armste bevolkingsgroepen, vrouwen en inheemse volkeren veeleer te niet, vindt S2B.

Karel De Gucht, de Belgische EU-commissaris verantwoordelijk voor Handel, werd opgeroepen om snel werk te maken van een grondige ommekeer in het EU-handelsbeleid. Momenteel wordt de handelsstrategie van de EU tot 2020 vastgelegd. Dave Tucker, campagneleider 'handel' bij de Britse NGO War on Want, zei: "De EU-commissie moet dringend lessen trekken uit de fouten van het verleden. De financiële crisis heeft immers overduidelijk aangetoond dat het blinde geloof in de vrije markt als regulator van alle economische activiteit desastreus is uitgevallen voor zowel de Europese burgers als zeker voor de grote meerderheid van armen in de wereld. De EU moet nu eens eindelijk mensenrechten en sociale rechtvaardigheid laten voorgaan op de winsthonger van grote bedrijven. Het handelsbeleid van de EU doet de inspanningen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking te niet. Kleine boeren in het Zuiden kunnen onmogelijk concurreren met de grote agro-industriële bedrijven die profiteren van de vrijhandelsakkoorden."

Harde kritiek hadden de actievoerders vooral op het programma en de uitgenodigde sprekers van de handelsconferentie. Vertegenwoordigers van kleine boeren, vrouwen of inheemse volkeren waren niet uitgenodigd, maar leden van BusinessEurope en andere liberale denktanks kregen uitgebreid de kans om hun visie uit de doeken te doen. "Kolonialisme op zijn ergst", was het harde oordeel van Pia Eberhardt van Corporate Europe Observatory (CEO), een organisatie die het beleid van bedrijven kritisch opvolgt.

 Links:

- Seattle to Brussels (S2B) Network
- S2B is lid van de wereldwijde coalitie ‘Onze Wereld is Niet Te Koop’.
- Het volledige programma van de DG Trade-conferentie in Brussel op 16 maart 2010.
- WIDE (vrouwennetwerk)

Nieuws, Europa, Economie, Ontwikkelingssamenwerking, Handel, Europa handel, DG Trade, Handelsakkoorden -

“EU-handelsbeleid is aanval tegen armen”

woensdag 17 maart 2010 21:35
Spread the love

Het kritische pan-Europese handelsactienetwerk ‘Seattle to Brussels’ (S2B) heeft dinsdag actie gevoerd aan het Karel de Grote-gebouw in Brussel.

Met een vijf meter hoge opgeblazen hond, symbool voor het agressieve handelsbeleid van de Europese Unie, wilden de actievoerders de aandacht vestigen op de negatieve gevolgen van het officiële EU-beleid voor de ontwikkelingskansen van arme landen en het milieu.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!